Kurdistani yardım kurumlarından Türk devletinin gasp kararına tepki

Türk devletinin kişi ve vakıfların mal varlıklarını gasp etmesine tepki gösteren Kurdistani yardım kurumları, "Kriminalize etme politikası halkımıza, yoksullara, savaş mağdurlarına, afetlerden zarar görenlere yönelik çabalarımızı gölgelemeyecektir" dedi.

"PKK'ye finansman sağladıkları" iddiasıyla 62 kişi ile 20 vakıf ve derneğin mal varlığı Türk devleti tarafından donduruldu.  Kararın 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında olduğu ve Ankara Ceza Mahkemelerine itiraz edilebileceği belirtildi.  Malvarlığı dondurulan tüzel kişilerin Avusturya, İsveç, İsviçre, Norveç, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa,  Japonya, İtalya, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Kurdistani yardım kurumları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türk devletinin bu kararının uzun yıllardır devam ettirilen Kurdistani kurumları kriminalize etme politikasının bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Kurdistan’da yaşayan yoksullara, askeri saldırılarda zarar gören sivillere, doğal afet mağdurlarına, savaş mağdurlarına yaklaşık 30 yıldır yardım gönderen Heyva Sor a Kurdistanê gibi kurumlar; Türkiye devletinin Kurdistan’daki halkı göçertme, yoksulluk ve açlık yoluyla kendine mahkum ettirme politikasının önündeki engellerden biri olmuştur. Hedef alınmalarının ana nedeninin bu olduğu açıktır.  Bununla birlikte Türk devletinin, dünyanın neresinde olursa olsun Kürt, Kurdî veya Kurdistan ifadesini taşıyan kurumların kriminalize edilmesi için tüm olanaklarını seferber ettiği de kamuoyunun bildiği bir gerçektir" denildi.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

"Bizler; bulunduğumuz ülkelerdeki yasalara uygun olarak kurulan ve tüm çalışmaları, yardım faaliyetleri yetkili makamların denetim ve kontrolü altında olan kurumlarız. Türk devletinin bu kararının dayanakları olmadığı gibi bizler için de herhangi bir meşruiyeti yoktur.

Bizler Kurdistani yardım kurumları olarak; Türkiye devletinin Kürt halkının varlığının inkarına dayalı siyasetine karşı, barışçıl ve insani faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi, kriminalizasyon yaklaşımının bu çabalarımızı gölgeleyemeyeceğini, halkımızın, yoksulların, savaş mağdurlarının, afetlerden zarar görenlerin yanında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Açıklamada imzası olan kurumlar şöyle:


"1- Heyva Sor a Kurdistanê - Almanya

2- Heyva Sor a Kurdistanê - Hollanda

3- Heyva Sor a Kurdistanê - İsviçre

4- Heyva Sor a Kurdistanê - Belçika

5- Heyva Sor a Kurdistanê - İngiltere

6- Heyva Sor a Kurdistanê - İtalya

7- Heyva Sor a Kurdistanê - Norveç

8- Heyva Sor a Kurdistanê - Japonya

9- Roja Sor - Fransa

10- Roja Sor a Kurdistanê - Avusturya

11- Roja Sor a Kurdistanê - İsveç

12- Roja Mezopotamya - Danimarka."