HBDH: Amed ve Ulucanlar katliamlarını unutmadık!

Halkların Birleşik Devrimci Hareketi, Türk egemen güçleri tarafından 1996 yılında Amed’de 10, 1999 yılında da Ankara’da 10 tutsağı anarak kanlarının yerde kalmayacağını ifade etti.

26 Eylül 1999 tarihinde Ankara’da, 24 Eylül 1996 tarihinde Amed’de yaşanan katliamların yıldönümü vesilesiyle HBDH yazılı bir açıklama yayınladı. Katliamda şehit düşen tutsaklara ilişkin “Halklarımıza onurlu bir tarihi miras bırakan devrimci, politik tutsaklar, dava insanı olmanın en güzel erdemini temsil etmeyi başarmışlardır” denilen açıklamada şunlar ifade edildi:

“26 Eylül 1999, Türkiye Kürdistan birleşik devrimimizin kanla yazılan tarihinin önemli bir günüdür. Ankara Ulucanlar Hapishanesinde faşist devletin, polisi, gardiyanı, özel hareket timleri tarafından katledilen, 10 devrimci tutsağı unutmadık, unutturmayacağız. Yoldaşlarımızı, havalandırmalarına köpük sıkılarak, mutfaklarına gaz bombası atılarak, silahlarla tarayarak katleden, öldüremediklerini de kalaslarla, tekmelerle, dipçiklerle döverek şehit eden faşist devletin kolluk güçlerinden ve o dönemin yetkililerinden hesap soracağız, en ağır bedeli onlara ödetirken bir kez olsun duraksamayacağız. Ulucanlar, 19 Aralık ve bazı zindan katliamları sırasında Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürü olan, AKP iktidarı döneminde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna getirilen, Devlet özel madalyasıyla ödüllendirilen Ali Suat Ertosun gibi azılı faşistler ve onların siyasi ekonomik çıkarlarını temsil eden burjuva Türk devleti, halklarımızın öfkesinin ve adalet isteğinin muhatabı olacak, devrimci eylemin gücüyle mutlaka ama mutlaka tasfiye edilecektir.”
Yine 24 Eylül 96 yılında tarihe Amed zindanı katliamı diye geçen ve bu katliamda yaşamının yitiren 10 yoldaşımızı da şehadet yıldönümleri dolayısıyla saygıyla anıyoruz. Faşizme karşı ortaya koydukları direnişlerini mücadelenin her alanında yaşatacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz. Cop, demir, çivili sopalar ve kalaslarla uğradıkları saldırıda ağır işkencelerle katledilen yoldaşlarımızın bedenlerine uzanan elleri, faşist diktatörlüğün, AKP ve MHP iktidarının, faşist Erdoğan ve Bahçeli’nin elleri olarak biliriz. Bu kan ve sömürü düzenin sahiplerini yok edecek, kapitalist sistemi paramparça edecek bir yıkıcı kuvveti örgütlemeyi en temel varlık nedenimiz olarak görüyoruz. Halklarımızın ve onurlu evlatlarının yaşadığı zulümlerin hesabını sormayı biricik vazifemiz sayıyoruz.

Bugün hasta tutsakların tedavi edilmemesi, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın ve devrim, sosyalizm davasında tutsak düşenlerin üzerinde uygulanan tecrit, baskı ve işkence politikalarının uygulayıcısı olan faşist devlete karşı toplumun her kesiminin güçlü bir mücadele vermesi, sokak hareketini büyütmesi oldukça önemlidir. Faşizme ve sömürgeciliğe karşı en temel direniş cephelerinden biri olan zindanlar, farklı direniş cepheleri tarafından eylemli bir duruşla, yoldaşlık bilinciyle desteklenmelidir. Faşist devletin bu politikalarını uygulayan tüm kurum ve kuruluşları ve de şahısları ise, milis ve gerilla güçlerimizin hedefi olmaya devam edecektir, zindan direnişlerinde yaralanan, şehit düşen politik devrimci tutsakların kanları yerde kalmayacaktır, failleri mutlaka cezalandırılacaktır.

Amed ve Ulucanlar zindan direnişlerinde ölümsüzleşenlerimizin önünde saygıyla eğiliyor, anılarına bağlı kalma, Türkiye ve Kürdistan birleşik devrimimizi zaferle taçlandırma sözünü veriyoruz. Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız, İleri, daha ileri!"