Örgütlü kadının çatısı; Kongra Star

Rojavayê Kurdistan kadınlarının 2005’te özerk örgütlülükleri olan Yekîtiya Star’la temelini attıkları Kongra Star, 2016’dan itibaren Rojava’nın, ardından da tüm Kuzey-Doğu Suriye kadınlarının ortak çatısı oldu.

Rojavayê Kurdistan kadınları, 2005’te özerk bir yapı olarak örgütlendi. Yekîtiya Star, 2016’ya kadar devam etti. 15 Ocak 2016'daki 6. Olağan Kongre’de adı Kongra Star olarak değiştirildi. Kongra Star, kısa sürede Kuzey-Doğu Suriye'nin tüm kadınlarının ortak çatısı haline geldi.

Yekîtiya Star, Rojava’da devrim öncesi BAAS rejiminin erkek egemen zihniyetinin baskıcı politika ve yaklaşımlarına karşı inatla, direnişle kendisini kadınlar içerisinde örgütlendirdi. BAAS rejiminin her türlü baskısına rağmen kadınlar hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedi.

Qamişlo’nun Emis köyünde 65 kadının katılımıyla BAAS rejiminin gölgesinde 2. kongresini yapan Yekîtiya Star, yılların deneyimiyle devrime öncülük etti. Devrim sürecine kadar toplum içerisinde illegal bir şekilde kendisini örgütlendirirken devrim ile birlikte halkın meşru bir örgütü olarak resmileşti. Devrim sürecinde de devrime aktif katılan ve öncülük eden devrimci kadın ve kadın savaşçıların örgütlendirilmesinde öncü bir role sahipti. Binlerce kadının sosyal ve siyasi faaliyette bulunmasını organize etti.

ÖZERK BİR KADIN SİSTEMİ KURULDU

Rojava’da kadın hareketinin çalışmaları, Yekîtiya Star’ın kurulmasıyla başladı ve Konga Star’la kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Rojava’da Yekîtiya Star’ın tecrübesi ve başarıları ile yürütülen kadın kurtuluş mücadelesi, Kongra Star'ın kurulmasıyla daha da genişleyip zenginleştirildi.

Kongra Star, kendi kendini organize eden bir toplumsal ve siyasal örgütlenmeyle mücadelenin birçok alanında özerk bir kadın sistemi kurdu. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın, kadınların yaşamın her alanında eşit ve özgür bir katılımı gerçekleştirebilmesi için geliştirdiği eşbaşkanlık modelinin, Rojavayê Kurdistan’da uygulamaya geçirilmesi konusunda öncülük etti.

PYD’nin 2012’dek 5. Kongresi’nde eşbaşkanlık sistemi, Salih Muslim ve Asya Abdullah ile hayata geçirildi.

ORTADOĞU’DA MODEL OLUYOR

“Kadın Özgürleşmeden Toplum Özgürleşmez” sloganıyla 2016’dan beri kendisini örgütleyen Kongra Star, her türlü erkek egemen, devletçi, sömürgeci zihniyete karşı demokratik ekolojik, kadın özgürlükçü bir toplum anlayışını savunarak büyüyor. Tüm halkların demokratik ulus felsefesi ekseninde kendi hak ve özgürlükleri temelinde yaşayabilmeleri için özgür bir Rojava ve demokratik bir Suriye projesini kendisine esas alıyor. Bölgede hakim kılınan feodal ve cinsiyetçi aile yapılanmasına karşı özgür eşyaşam ilkeleri temelinde oluşturulacak demokratik bir aile modelini topluma sunuyor. Ulus devletlerin toplumları parçalayıp yönetme anlayışına karşı milliyetçi, mezhepçi, militarist ve cinsiyetçi zihniyetten uzak barışçıl, demokratik, hoşgörülü, kapsayıcı ve her koşul altında kendi öz değerlerine öz savunma temelinde sahip çıkan bir zihniyeti geliştirme çabası içerisinde. Devletlerin yasalara sıkıştırılmış hukuk anlayışı yerine toplumların kendi talepleri doğrultusunda oluşturulmuş toplumsal ahlakı esas alan toplumsal sözleşmelerin geliştirilmesine öncülük ediyor. Kadınların siyasetten öz savunmaya, adaletten ekonomiye, sağlıktan sanata kadar her konuda ve her alanda kendisini rahatlıkla ifade edebileceği ve aktif katılabileceği bir yaşam modelinde ısrar ediyor. Bunun için de tüm bu konularda etkin bir katılımın gerçekleşmesi için projeler geliştirip hayata geçiriyor. Kadınları örgütlemeye, eğitmeye, güçlendirmeye; eşitliği ve özgürlüğü için mücadeleye odaklanıyor.

Ortadoğu’da rol model olama yolunda iddialı bir ilerleyişe sahip olan Kongra Star, hem bölgede hem de Avrupa’da çalışmalarını yürütebilmek için temsilcilikler açmış durumda. Başûrê Kurdistan ve Lübnan’da resmi temsilcilikleri bulunuyor. Avrupa’da da Almanya başta olmak üzere Danimarka, İsviçre, Belçika ve Hollanda gibi birçok ülkede kurumlaşıyor.

KOMÜN, MECLİS, AKADEMİ, KOOPERATİF VE KOMİTELER

Kongra Star, komün, meclis, akademi, kooperatif ve komitelerle kendini örgütlüyor. Eğitim ve Akademiler Komitesi, Sosyal Komite, Siyasi Komite, İlişki ve İttifaklar Komitesi, Öz Savunma Komitesi, Hukuk ve Adalet Komitesi, Ekonomi Komitesi, Finans Komitesi, Kültür ve Sanat Komitesi, Basın Komitesi, Sağlık Komitesi ve Ekoloji Komitesi olmak üzere 12 temel komite üzerinden faaliyetlerini örgütlendiriyor.

Bu komiteler, toplumsal hayatın tüm alanlarını örgütlemek amacıyla oluşturuldu. Her komitenin kendi çalışma sistemi ve bir iç disiplini var.

Çalışmalar belirlenen ihtiyaçlar temelinde yürütülüyor.