DAD'lı kadınlar: Derdimiz iktidar kölesi erkeklerle

“Kadınların derdi iktidar kölesi erkeklerle” diyen DAD’lı kadınlar, kadını metalaştıran; aşkın, cinselliğin nesnel konusu yapan; yalnızlaştırarak kimliksizleştiren sisteme karşı öz savunma haklarını her zaman kullanacaklarını vurguladı.

İktidarların kadına yönelik şiddet, katliam ve cinsel saldırılar karşısındaki politikalarını eleştiren Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) temsilcisi kadınlar,  yaşanan katliamların iktidarın tutumundan kaynaklandığını söyledi.   

DAD Eşbaşkanı Saime Topçu, Genel Merkez Yöneticisi Nergiz Güzel ve DAD İzmir Şube Eşbaşkanı Nebahat Çelik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe ilişkin ANF’ye konuştu.

KADIN NESNE HALİNE GETİRİLDİ

DAD Eşbaşkanı Saime Topçu, kadına yönelik her türlü şiddetin, iktidarın politikalarından kaynaklandığını belirtti ve şunları söyledi:

“Mevcut iktidarlar ve semavi inançlar, doğası gereği bu kırımın meşru zeminini oluşturmaktadır. Geçmişten bugüne, eril zihniyet tanrı yasasını kadına karşı kendi varoluşunun zemini olarak kullandı. Böylece erkekler, söyledikleri ve yaptıkları her şeyi tanrı yasasına dayandırdılar. Bununla ataerkil patriarkal bir kültür yarattılar. Havva’yı Adem’in kaburga kemiğinden yaratan bu kültür, kadını erkek için bir zevk nesnesi haline getirdi. Bu öykü, semavi inanç örüntüsünde kadının düşürülüşünün ilk formudur. Böylelikle kadının düşürülmüşlüğünün ilahi zemini hazırlanmış oldu. Bu açıdan bakıldığında kadına yönelik şiddette iktidarların tutumunun ve uyguladığı politikaların kaynağı anlaşılabilir. 

Kadına yönelik bu ayrımcı yaklaşım ve politikalar, hiçbir kıtaya hiçbir coğrafyaya hiçbir ülkeye sığmayacak kadar yaygın ve küreseldir. Toplumun hücrelerini bir kanser hücresi gibi sarmıştır”.   

KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ

DAD Genel Merkez Yöneticisi Nergiz Güzel, kadınlar olarak öz savunma haklarını her zaman kullanacaklarını kaydetti.

Nergiz Güzel, “Kapitalist sistem; kadını metalaştıran, kadını aşkın, cinselliğin nesnel konusu yapan, kadını yalnızlaştırarak kimliksizleştiren bir sistemdir.  Biz alevi kadınlarda cins ayrımı yoktur; yolun kendisiyiz.  Karşılaştığımız onca dayatmaya boyun eğmeyen biz kadınlar,  Dehak aklının devamcısı olan, kadın katliamlarını  işleyenlere karşı öz gücümüzle kendimizi  savunacağız. Dehak aklı, kadının kendine yabancılaştırılması, özünden boşaltılmasıdır. Bunun destekçisi olmayacağız“ diye konuştu.

“Kadınların derdi iktidar kölesi erkeklerledir” diyen DAD İzmir Eşbaşkanı Nebahat Çelik ise; “Biz kadınların derdi köleleşmiş toplumları özgürleştirmektir.  İstanbul Sözleşmesi dünya halklarının mücadeleleri sonucu kazanılmış bir haktır. Kadınlar olarak kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Tam tersine tüm alanlarda mücadeleyi büyütüp, yaşamı eşit bir şekilde savunmakla kendimizi savunacağız” dedi.