Kadın Evi’nden Kadın Toplumsal Adalet Meclisi’ne doğru-III

20 Mart 2014 yılında kadın haklarının korunması amacıyla ilk kez Qamişlo’da kurulan Kadın Evi’yle başlayan ilk örgütlenme, 16 Kasım 2018 yılında Kadın Toplumsal Adalet Meclisi’yle zirveye ulaştı.

Kuzey ve Doğu Suriye’de gelişen devrimle beraber elde edilen kadın kazanımlarından biri de adalet. Kadının özü olan adalet, ataerkil sistemin pençesinde sıkışmışken, Rojava Devrimi’yle beraber kadınların mücadelesi sonucunda tüm zorluklara karşı elde edildi. Bugün kadınlar, ekonomiden sağlık, adaletten eğitim ve diplomasiye kadar söz sahibi.

Dosyamızın üçüncü bölümünde; Kadın Evi’yle başlayan kadın haklarının güvence altına alınması serüveninin Kadın Toplumsal Adalet Meclisi’yle nasıl güçlendirildiğini işleyeceğiz.

KADIN EVİ BİRİNCİ KONFERANSI

Kadın Evi, Birinci Konferansı’nı 11 Kasım 2016 yılında Rimelan şehrinde gerçekleştirdi. Cizîr, Kobanê ve Efrîn’den 135 delegeyle Şam, Minbic ve Cizîr kadın hareketine bağlı kurumların temsilcileri de konferansta hazır bulundu.

Bu temelde konferansta devrimin gidişatına göre kadın adaletinin çalışması ve örgütlenmesinin bir adım daha ileri gitmesi gerektiği tartışıldı. Adalet faaliyetleri içerisinde Kadın Adaleti Komitesi kuruldu. Her gün yeni bir gelişmenin kaydedildiği Rojava Devrimi’nde özgürleşen alanlarında artmasıyla Kadın Adalet Komitesi örgütlenmesi yeterli görülmedi.

KADIN ADALET MECLİSİ’NİN İLANI

2016 yılında gerçekleşen Kadın Adaleti Konferansı’nda Kadın Adalet Meclisi ilanı gerçekleşti. Yeni bir hamle gerçekleştiren kadınlar, adalet ve eşitliğin sağlanabilmesi, demokrasinin kanun hükümleri dahilinde sağlanması ve örgütlülüğün yaygınlaşması için böyle bir karara vardı.

2’İNCİ KADIN ADALET MECLİSİ KONFERANSI

Kadın Adalet Meclisi, 16 Kasım 2018 tarihinde 2’inci Cizre Konferansı’nı Rimelan şehrinde 350 delege ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Kadın Adalet Meclisi’nin faaliyetlerinin örgütlülük düzeyinin artırılması, ortaklaşmanın sağlanması ve hem ahenkli bir çalışmanın yürütülmesi için 2’inci konferansın gerçekleştiği 16 Kasım 2018’de Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Toplumsal Adalet Meclisi ilan edildi. Kadın Toplumsal Adalet Meclisi; Kadın Evi, Adalet Divanı, Uzlaşma Komitesi ve Akademi olarak 4 bölümden oluşuyor.

Kadın Toplumsal Adalet Meclisi’nin 17 maddeden oluşan temel ilkeleri şunlar:

-Kadın, Toplumsal Adalet içerisinde özgün bir şekilde örgütlenir.

-Kadın, toplumsal adalet içerisinde yüzde 50 temsiliyete sahiptir.

- Kadın, toplumun ahlaki ve politik kurallarına uygun olarak adalet sisteminin gelişmesi için mücadele eder ve çalışır.

- Toplumsal Adalet alanında çalışan kadınlar, ahlaki ve politik bir toplumun inşasına öncülük eder ve gelişiminde yer alır.

- Toplumsal Adalet sistemi içinde çalışan kadınlar, kadın özgürlüğü ve özgür ortak yaşam, demokratik toplumsal yaşam, demokratik komünal yaşamı tercih etmelidir.

- Toplumsal Adalet alanında çalışan kadınlara ilişkin tüm sorumluluk, atama ve cezalarda kadının iradesi ve görüşü esastır.

- Kadınlar, hakikat arayışı ve mücadelesinde ahlaki ve politik toplumun ilke ve değerleri dahilinde toplumun geleneksel kavramlarını ve devlet zihniyetini reddeder.

- Kadınların toplumsal ve bireysel haklarının sağlam temellerde korunması bir insanlık görevidir.

- Kadınlar, kadına yönelik aşiret, aile suçları, namus suçları yoluyla işlenen her türlü şiddete ve toplumsal tepkilere karşı mücadele eder.

- Kadınların özündeki eşitlik, dayanışma, paylaşım, adalet vb. özellikler kadınların adalet faktörüdür.

- Kadınlar güç, tahakküm, sahiplenme, cinsiyetçilik, bilimcilik, din ve milliyetçilik kavramlarına karşı ve bunları ortadan kaldırmak için mücadele eder, ataerkilliğe karşı yaşamın gelişimi için uygun yol ve yöntemler geliştirir.

- Kadınlar kendilerini kölelikten korur, korunmanın ve direnmenin meşru hak olduğuna inanır.

- Kadınlar paraya, servete ve mülkiyete dayalı statülerini ve onurlarını zedeleyen algılarla mücadele eder.

- Kadın sorunlarını toplumsal bir sorun olarak görmeyen yaklaşımlarla mücadele eder, kadınları aşağılayan yaklaşımları insanlık suçu olarak görür.

- Toplumsal Adalet alanında çalışan kadın çalışanların temel prensip olarak demokratik bilinç düzeyine ulaşmaları ve Toplumsal Adalet akademilerinden sertifika almaları gerekir.

- Kadınlara, çocuklara ve aileye ilişkin demokratik yasaların hazırlanmasına katılır.

- Adalet alanında çalışan kadınlar, kadının toplumdaki statüsünü ve öncü konumunu yükselten tüm uluslararası yasa ve anlaşmaları kabul eder ve bunların yerel yasalara dahil edilmesi için çalışır.

KADIN TOPLUMSAL ADALET MECLİSİ AKADEMİSİ

Eğitim, özünde toplumsallaşmanın kendisidir. Toplumsallaşma eğitimle gerçekleşir. Toplum kendini inşa ederken kültür, tarihi ve sosyal özellikler yeni nesillere farkındalıkları doğrultusunda aktarılmaktadır. Devlet, insanı ve toplumu kalıplara koymuş ve ona göre şekillendirmiştir. Devletçi eğitimin alternatifi, toplumsal akademilerin kurulmasıdır. Alternatif eğitim olmadan mevcut zihniyet ve kalıpları değiştirmek mümkün değildir.

İnsanı doğasından uzaklaştıran, iliklerine kadar köleliğe zorlayan sistem eğitimden geçirilmiş bir toplumu yeniden bilinçlendirmek için Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Toplumsal Adalet Meclisi bünyesinde Türk devletinin Serêkaniyê’ye işgal saldırıları esnasında şehit düşen Kadın Toplumsal Adalet Meclisi Üyesi Yadê Aqîde adına Şehit Yadê Aqîde Kadın Toplumsal Adaleti Akademisi, 13 Ekim 2020 yılında Rimelan ve Amûdê’de açıldı.

YARIN: Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Toplumsal Adalet Meclisi Üyesi Atiye Yusuf, adalet sistemini değerlendirdi.