Tebqa’da ‘Özgürlük Tezleriyle Kadın Devrimine’ çalıştayı

Jineoloji akademisi ve Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler akademisi “Abdullah Öcalan’a özgürlük, Kürt sorununa çözüm” hamlesi kapsamında Tebqa’da ‘Özgürlük Tezleriyle Kadın Devrimine’ adıyla bir çalıştay gerçekleştirdi.

Arapça gerçekleşen çalıştayda Kuzey ve Doğu Suriye’nin birçok şehrinden 200’den fazla kadın katıldı.  Çalıştayda Arapça olarak hazırlanan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlük tezleri kitabı, Abdullah Öcalan’ın yaşamına dair broşürler dağıtıldı.

Çalıştayda Kürt Halk Önderinin savunmalarını yazdığı koşulları, savunmaların kapsamını ve İmralı işkence sistemini anlatan sinevizyon büyük ilgi ile karşılandı.

Çalıştayda, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın kadın özgürlüğü konusundaki dört tezi Jineoloji Akademisi ve Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi üyelerince katılımcılara anlatıldı.

Çalıştaydaki ilk sunumu, Jineoloji Halep-Şehba Araştırma Merkezlerinin araştırma ve tartışmalarının sonuçları ekseninde Zeriban Husen tarafından gerçekleştirildi. Abdullah Öcalan’ın tarih yöntemi, kadın tarihini ele alış şeklini aktaran Zeribah Husen, tarih ile sosyolojik gerçeklik arasındaki bağ ve tarihi kadın bakış açısıyla yorumlamaya duyulan ihtiyaç ifade edildi.

Sunumun ardından katılımcılar görüş ve önerileri ile kadın tarihinin aydınlatılması ile kadın özgürlük iradesi arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Yorumlarda Verimli Hilal’deki yaşamın güçlü kalıntılarının bulunduğu Kuzey ve Doğu Suriye topraklarında kadın tarihinin aydınlatılmasının önemi vurgulandı ve bu toprakların tarihini öğrendikçe bölgede yaşayan kadınların yurtseverlik ve mücadele iradesinin güçlendiğine işaret edildi.

İkinci sunumun konusu ise Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın cinsiyetçilik teziydi. Qamişlo ve Hesekê Jineoloji Araştırma Merkezlerinin ortak tartışmasının sunumunu Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi adına Eylül Rizgar yaptı.

Sunumda cinsiyetçilik kavramının çıkışı, farklı kesimlerin bu kavrama dair tezleri ile Abdullah Öcalan’ın düşüncelerinin ortaklaştığı ve ayrıştığı noktalar dile geldi. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın mevcut cinsiyetçilik çözümlemeleri üzerinde pozitivizmin etkilerini eleştirdiğinin belirtildiği sunumda kendi cinsiyetçilik tanımını tarihsel ve toplumsal bağlamda derinleştirerek ifade eden Abdullah Öcalan’ın iki büyük cinsel kırılma tarifi ile cinsiyetçilik tartışmalarına yeni bir boyut kattığına işaret edildi. Değerlendirmelerde Abdullah Öcalan’ın yaklaşımının bu biçimi ile pozitivizmin olguları mekandan, zamandan koparan yaklaşımının aşıldığı ve cinsiyetçiliğin oluşum tarihi ve mekanının izah edildiğine dikkat çekildi.

Oldukça geniş tartışılan konu kapsamında Kuzey ve Doğu Suriye’de kadın devriminin kazanımlarına rağmen cinsiyetçiliğin etkili odluğu dile getirildi ve buna karşı mücadelenin çok boyutlu ve kapsamlı hale gelmesi gereği ifade edildi. 

Ortadoğu’da aile, hanedanlık ve demografya konusu ise Fırat Bölgesi Jineoloji araştırma merkezi ve Minbic Jineoloji Merkezi'nin ortak tartışmaları ekseninde Murvet Mahmud tarafından yapıldı. Sunumda Arap ve Kürt toplumu başta olmak üzere hanedanlık ve aile gerçeğinin yarattığı sorunlar, namus kavramı üzerinde durulan konular oldu. Sunum çerçevesinde Abdullah Öcalan’ın demokratik aile kavramının kapsamı ve nasıl yaşamsallaşacağı üzerine tartışmalar yapıldı. 

Tebqa Jineoloji Araştırma Merkezinin Abdullah Öcalan’ın özgür eş yaşam tezi üzerine yaptığı tartışmanın sonuçlarını ise Maria Elmeter sundu. Sunum kapsamında özgür eş yaşam kavramı, Rêber Apo’nun eş yaşamın nasıl tüm toplumsal sorunların kaynağı olduğuna dair yaklaşımı ifade edildi. Bunun karşısında karşı tezler olarak özgür eş yaşam ile toplumsal sorunların nasıl çözüleceği, özgür eş yaşamı gerçekleştirmede kadın ve erkeğin üzerine düşen görevlere işaret edildi. Özgür eş yaşama dair daha fazla eğitimin yapılması, toplumsal sorunların çözümünde erkeğin dönümüne dair tartışmalarla sunumlar tamamlandı.

Sunumların ardından gelen öneriler görüş ve öneriler ekseninde çalıştayın sonuç belgesi okundu. Bu kapsamda özgürlük tezlerini kadının toplumsal sözleşmesine dönüştürmenin hedeflenmesi gerektiği, özgürlük tezlerinin komünlerde, meclislerde yer alan tüm halka aktarılması ve bu çalışmaların yaygınlaştırılması ifade edildi.

Çalıştay “Jin Jiyan Azadî”, “Bijî Rêber Apo” sloganları ile sona erdi.