TJK-E Dış İlişkiler Konferansı gerçekleştirildi

Kadınların sistem dışı ağlar kurma ve direnişi görünür kılmaya dönük çabaların artırılması gerektiğine vurgu yapılan TJK-E Dış İlişkiler Konferansı’nda inşa, büyüme ve süreklileşmeye dönük önemli kararlar alındı.

Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E) dış ilişkiler çalışmalarının ele alındığı konferans, 3-4 Haziran günlerinde İsviçre’nin Basel kentinde 50 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi.   Avrupa çapında 6 ülkeden 17 bileşenin katıldığı konferansta, Kürt Kadın Hareketi’nin başlattığı “Jin Jiyan Azadî ile Kadın Devrimine Yürüyoruz” hamlesi, dünya kadın konfederalizmi, kadın dış ilişkiler çalışmalarında akademileşme ve sistem inşası vb konularda önemli tartışmalar yürütüldü ve kararlaşmalara gidildi. Paris’teki kadın katliamlarıyla ilgili de 25 Kasım’dan 9 Ocak’a uzanan bir eylem takvimi hazırlandı.

Konferansa çatı örgütlerinin bileşeni olarak dış ilişki çalışmalarında yer alan kadın meclislerine bağlı dış ilişkiler komisyonları, Kongra Star, Êzidî Kadın Meclisi, Kurdistan Ulusal Kongresi (KNK) Kadın Komisyonu, JXK ve enternasyonal çalışmalar kapsamında kurulan kadın ağları katıldı.

SİSTEM DIŞI AĞLARLA DİRENİŞİ GÖRÜNÜR KILMA

Konferans, dört oturum şeklinde gerçekleştirildi. Birinci gün yapılan ilk oturumda Avrupa’nın farklı ülkelerindeki kadın hareketlerinin durumu ve ataerkil sistemin kadın direnişini sistem içileştirmeye dönük politikaları değerlendirildi. Delegelerin ortak vurgusu, kadın direnişini gölgelemeye çalışan çabaların ancak süreklileşen ve örgütlenen kadın mücadelesiyle boşa çıkarılacağına dönük oldu. Kadınların sistem dışı ağlar kurma ve direnişi görünür kılmaya dönük çabaların artırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

İNŞA, BÜYÜME VE SÜREKLİLEŞME

İkinci oturumda ise, kadın dış ilişkiler çalışmalarında inşa, büyüme ve süreklileşme konusu ele alındı. Bu bölümde kadın diplomasisini yerelden evrensele doğru geliştirecek bir sistem inşasının ancak akademileşmeyle gerçekleşebileceğine vurgu yapıldı. Ayrıca kadın hareketinin paradigması ekseninde kurulan ağların bir dayanışma grubu olmaktan ziyade bütünün bir parçası olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Üçüncü oturumda enformasyon, alternatif lobi çalışması ve dünya demokratik kadın konfederalizmi konularında kısa sunumlar yapıldı. Sunumların ardından yapılan atölyelerde bu perspektifin nasıl somutlaşacağı tartışıldı.

KARARLAR

Dördüncü oturumda ise kadın dış ilişki çalışmalarında hamlesel bir süreç başlatılmasına dönük kararlaşmalara gidildi. Konferansta kadın meclisleri ve kurulan ağların ortak tartışma süreçleri başlatması, Öcalan İçin Bin Ses’ adlı bir kampanyanın örgütlendirilmesi,

kadın dış ilişki akademisinin kurulması, Türk devletinin işgal ettiği Efrîn, Serêkaniyê, ve Girê Spî gibi  bölgelerde Kürt kadınların durumunu uluslararası kurumların gündemine taşıyacak çalışmaların örgütlendirilmesi kararları alındı.