AYBYK Ankara’yı uyardı: İtirazları adil değerlendirin!

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AYBYK) 31 Mart günü Türkiye’de gerçekleşen seçim sonuçlarına pek çok yerde ve binlerce oya yapılan itirazların dikkat çekici olduğunu belirterek, yeniden sayım sürecini gözetime aldı.

AYBYK, itirazların Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin normlarına uygun, adil, özgür ve dürüstçe olmasını beklediklerini açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun çalışmalarını açık ve şeffaf bir şekilde yerine getirmesinin sağlanması gerektiğini belirten AYBYK, “Uluslararası standartlara ve hukuk devleti ilkelerine uygun, açık şeffaf ve adil olmalı, görevliler müdahale olmadan özgürce çalışmalı” dedi.

YENİDEN SAYIM DA GÖZETİM SÜRECİNE ALINDI

AYBYK’den bir heyet seçim sürecini de takip etmişti. AYBYK, normal şartlarda gözlemlerini tamamlamış olmaları gerektiğini fakat Türkiye’deki seçim sürecinde ve sonrasında itirazların yoğunluğundan dolayı bu süreci Kongre olarak takip etmeye, gözetlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Kongrenin icra bürosu, tekrar sayımların ve itirazların politik müdahale olmaksızın, tekrar sayımla görevli yetkililerin baskıdan uzak, bağımsız şekilde görevlerini yerine getirmesi gerektiğini kaydederken, yetkili makamları bu koşulları sağlamaya çağırdı.

AYBYK, bu açıklama ile son derece istisnai bir adım atarak oylar tekrar sayılırken de denetim görevini sürdürme kararı almış oldu.

Ankara iktidarını net ifadelerle uyaran AYBYK, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile bölgelerdeki seçim kurullarının tekrar sayımı açık ve şeffaf şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Bildirgede itirazların ve tekrar sayımlarda hukukun üstünlüğü ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalınması ve süreci gözeten hakimlere müdahale edilmemesi gerektiği yapıldı.

BASKI ALTINDAKI BELEDIYELER

Strasbourg’da 36. Genel Kurul oturumunu gerçekleştiren Kongre, “Üye devletlerde baskı altında olan belediler” başlığı ile özel bir otumda da yaptı.

Oturumda Rusya ve Ukrayna’nın da dahil olduğu kimi Avrupa devletlerinin yanısıra Türkiye’de belediyelere hükümet tarafında atanan kayyumlar ve hapse atılan belediye eş başkanları ve diğer seçilmişlerin durumu da gündeme geldi.

Bu konuda ciddi endişeler pek çok konuşmada dile getirildi. Kongre oturumlarında bundan sonra da AYBYK olarak bu konudaki gidişatı takip etmek amacıyla daimi bir raportörün atanması için icra bürosunun yetkilendirilmeye çalışılacağı konusunda uzlaşıya varıldığı öğrenildi.

HDP’nin Avrupa Konseyi nezdindeki temsilcisi Fayık Yağızay başkanlığındaki bir heyeyetin de baskı altındaki belediyeler, 31 Mart seçimleri ve sonuçları başta olmak üzere bir çok konuda görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

LİBERAL GRUP: KAYYUMLAR VE TUTUKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ

AYBYK Liberal Demokrat grup başkanı Marc Cools ANF’ye yaptığı açıklama “Biz Kongre olarak Türkiye’deki genel gelişmelerden demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları açısında endişeliyiz ve bunlardan kaynaklı çok ciddi sorunların olduğunu defalarca aldığımız karalarda dile getirdik” dedi.

Aynı zamanda Denetleme (Monitoring) komitesi üyesi de olan Marc Cools Kürdistan’da seçilmişler ve Kürdistan’daki bölge belediyelerini kast ederek “Kürtçe konuşulan bölgelerde belediyelere hükümet tarafından atanan kayyumlar ve hapse atılan bunca belediye eş başkanı ve diğer yerel seçilmişin hiç bir ciddi iddia ve suçlama olmadan yılarca hapiste tutulmaları bizler açısında kabul edilir bir vaziyet değil” diye konuştu.

Türkiye’de baskıcı rejime karşı demokratik bir muhalefetin bu seçimlerde de görüldüğü gibi olmasının ümit verici ve çok olumlu olduğuna dikkat çeken Marc Cools, Türkiye hükümetinin var olan ciddi sorunları bir an evvel gidermesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin de üyesi olduğu, yerel ve bölgesel yönetimler konusunda Avrupa’nın uzman kurumu olarak kabul gören AYBYK daha önce aldığı kararlarda, Türkiye’nin Avrupa Yerel ve Bölgesel Diller Şartını kabul ederek yürürlüğe koymasını, özerklik şartına daha önce koyduğu çekincelerin bütününü kaldırması kararını almıştı.