KCK'den Muharrem orucu ve Aşure günü mesajı

KCK Halklar ve İnançlar Komitesi, Muharrem orucu ve Aşura günü vesilesiyle Kerbela’da yaşamını yitiren Hüseyin ve arkadaşlarını andı.

Yazılı bir mesaj yayınlayan KCK Halklar ve İnançlar Komitesi, “Kerbela direnişi”nin Alevilere “doğru ile yanlışın, iyi ile kötünün ayrımını daha güçlü yapma bilincini ve kararlılığını” verdiğini belirtti.

Bugünkü baskılara da dikkat çeken KCK; “Kerbela direnişi vesilesiyle belirtmek isteriz ki bugünün Hüseyiniliği inkara, katliamlara, faşizme karşı demokrasi mücadelesini yükseltmektir” ifadelerini kullandı.

KCK’nin mesajı şöyle:

“Aleviler ve Şii Müslümanlar bu yılda büyük zorluklar ve sıkıntılar içinde Muharrem orucuyla Hz. Hüseyin’in hak ve adalet için verdiği mücadelesini andılar. İnsanlık vicdanını acımasız devlet yöneticilerine karşı mücadelesiyle diri tutan bu direnişe selam olsun. Bu direnişte şehit düşen canların ruhu şad olsun.

Kerbela matem günleri, Aleviliğin ve Şii Müslüman halkların en kutlu günleridir. Hz. Hüseyin ve yoldaşlarını anmak, imanı pak bir insanın sefih birinin başında olduğu zalim bir sisteme karşı mücadelesini hatırlamak ve yaşamaktır. Hz. Hüseyin, zalimin zulmatında bir gün yaşamaktansa ölümü tercih etme duruşu ve haykırışı olmuştur. Bunun içindir ki Hz Hüseyin bir değer ve kültürdür. O bir mezhep ya da bir fırka değil, adaletin, eşitliğin kısaca iyi ve güzel olanın temsilcisidir. Hz. Hüseyin ve yetmiş iki can Ortadoğu halklarının vicdan sesidir. Eşitlik kardeşlik için zalim devlet adamlarına karşı kınından çekilmiş kılıçtır. İşte bundandır ki, Hüseyin-i Kerbela gerçeği o günden beri hak bilen her kesin şiarı ve yoldaşı olmuştur.

Kerbela şehitlerini anmak, Yezid’i ve zulmünü lanetlemek Aleviliğin nasıl bir inanç olduğunu göstermektedir. Yas-ı Muharrem, hakkın ve adaletin tarafında olmak ve bunu sürekli dillendirmektir. Kerbela direnişini Alevilik içinde kutsallaştıran şey onun temsil ettiği ruh ve taşıdığı amaçtır. Kerbela direnişi Alevilere hak ile nahakın, doğru ile yanlışın, iyi ile kötünün ayrımını daha güçlü yapma bilincini ve kararlılığını vermiştir. Temsil ettiği bu değerlerden ötürüdür ki Hz. Hüseyin ve beraberindeki masumlar, bin üç yüz yıldan fazladır aynı duygu ve düşüncelerle anılmaktadır. Bu değerlerin ahlaki gücü Alevi inancının temel ilkeleri içinde yer almasına yol açmıştır.

Hz. Hüseyin Alevilikte bir çizgi ve kimliktir. Alevilerin her Muharrem ayında tutukları oruç ve yaptıkları hizmetler, dağıttıkları aşureyle yad ettikleri ve yaşatmaya çalıştıkları bu çizgiye, her zamandan daha çok bugün ihtiyaç vardır. Kerbela direnişi ve Hz. Hüseyin’in duruşu en çok ta bugün Alevileri Hüseyin-i olmaya çağırmaktadır. Maneviyatı güçlü bu günler vesilesiyle tüm Alevileri iç muhasebe etmeye davet ediyoruz. Muharrem günlerinin Alevileri, Aleviliğin bu mübarek inancıyla tam buluşmasına engelleyen her şeyi çok daha fazla sorgulamaya vesile edilmesine diliyoruz.

Değerli Canlar,

Bugünün Yezitleri bellidir. Bunlar yalanla toplumu aldatmak, zorbalıkla insanları korkutmak istemektedir. Bu Yezitler insanlık değerlerini ayaklar altına almaktadır. Zulme karşı kıyam etmek her inançta en kutsal vazifelerden biridir. Alevilikte ise zalime karşı mücadele şarttır. Aleviler bu şartı Hüseyin-i cesaretle yerine getirmekle karşı karşıya bulunmaktadır. Kerbela direnişi vesilesiyle belirtmek isteriz ki bugünün Hüseyiniliği inkara, katliamlara, faşizme karşı demokrasi mücadelesini yükseltmektir. Muharrem orucunun ve aşure gününün günümüzdeki anlamının bu olduğuna şüphe yoktur.

Muharrem orucu ve Aşura günü vesilesiyle Hz. Hüseyini yüreklerinde hissedenlerin on iki imam oruçlarının ve hizmetlerinin hak defterine yazılmasını canı gönülden niyaz ediyoruz.

Tüm Hüseyin sevdalılarını, Hz. Hüseyin’i ve şehit düşen tüm canları, zalime karşı mücadele içinde yaşatmaya çağırıyoruz. Gün vesilesiyle çağdaş Hüseyini hareket olan Kürdistan özgürlük mücadelesinde anılarının yaşatıldığını belirtiyor, her kesi demokrasi ve özgürlük mücadelesi saflarında yer almaya davet ediyoruz.”