PJAK’ın Eşbaşkanı Vejin: Ne olursa olsun zafer bizimdir

Kürdistan Özgür Yaşam Partisi’nin (PJAK) 6’ncı kongresinde yeniden eşbaşkan seçilen Zilan Vejin, kongrenin umut olduğunu belirterek, “Ne olursa olsun zafer bizimdir” diye vurguladı.

PJAK’ın 6’ncı olağan kongresi 10-11 Mart tarihlerinde Kürdistan dağlarında, her alandan delegelerin katılımı ile gerçekleşti.

Kongrede önce divan seçimi yapıldı, sonra da devrim şehitleri anısına saygı duruşu ile kongre çalışmasına start verildi.

Serhildan Çiya’nın delegelere hitaben yaptığı selamlama konuşmasından ardından PJAK Eşbaşkanı Siyamend Moini kongrenin açılış konuşmasını yaptı.

Siyamend Moini PJAK’ın 6’ncı kongresini başta Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a, şehit ailelerine, siyasi tutsaklara, özgürlük, demokrasi ve eşitlik için mücadele eden herkese, dağlardan direnen gerillalara kutladı.

MOİNİ: BU TARİHİ FIRSATI DEĞERLENDİRMELİYİZ

Moini, “Kongremizi çok hassas bir süreçte yapıyoruz. Hem düşman saldırılarının çok yoğun olduğu hem de mücadelemizin her zamankinden daha fazla başarıya ulaşacağı altın bir dönemden geçiyoruz. Önümüzde duran bu tarihi fırsatı değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu temelde 6’ncı kongremizin çok güçlü tespitler yaparak önemli kararlaşmalara gideceğine inanıyorum” dedi.

Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere de değinen Moini, şunları ifade etti:

“Ortadoğu’da savaşlar hiç bitmemekte ve Hegemonik güçler tarafından denenen her dizayn boşa çıkmaktadır. Ortadoğu’da geliştirilecek çözümler anacak Rêber APO’nun demokratik ulus perspektifleri çerçevesinde sonuç alabilir. Kürtler ve Ortadoğu halkları kültürel soykırım kıskacından ancak demokratik Konfederalizm perspektifiyle kurtulabilir. Bize düşen bu kongrede Rêber Apo’nun perspektiflerini pratikleştirmek için doğru ve etkili kararlar alarak hayata geçirmektir. Tüm yoldaşların bu devrimci duygu ve anlayışla yaklaşacağına inanıyor ve şimdiden başaracağımıza olan inançla herkesi kutluyorum. ”

Kongrenin açılış konuşmasından sonra dünyada ve Ortadoğu da yaşan siyasal ve askeri gelişmelerle birlikte değişen toplumsal yapılar değerlendirildi.

Kongrede, 21’inci yüzyılda yaşanan sorunların tüm dünya insanlığını ilgilendiren ortak sorunlar olduğu ve buna karşı da özgürlükçü demokratik cephenin de birleşerek ortak mücadele etmesinin tam zamanı olduğu belirlemesi öne çıktı.

İRAN’DA ÇATLAKLAR BÜYÜYOR

Kongrede genel hatlarıyla yapılan siyasi tespitler şöyle oldu:

“Üçüncü Dünya Savaşı gelinen aşamada ABD’yle Rusya, Suriye, İran ve bunlara bağlı güçler arasında hakimiyet sağlama mücadelesi biçiminde yoğunlaşmıştır. Kuşkusuz cepheden şiddetli bir savaş içine girmeseler de her güç kendi ağırlığını artırmak, korumak, güçlü bir konum kazanmak istemektedir. ABD'yle İran arasındaki savaş farklı yol ve yöntemlerle yoğunlaşarak sürecektir. Öte yandan İran’ın iç politikada çok fazla zayıflama yaşandı. Rejim karşıtlığını her geçen gün artarak devam ediyor. İran kendisini her ne kadar içerde sağlam tutmaya çalışsa da çatlaklar büyüyor. İran demokratikleşme doğrultusunda adımlar atmazsa bu tepkilerin bugün olmazsa da yarın mevcut sistemi sarsacak hale geleceğini görmektedir.”

KÜRTLER ÇOK AKTİF BİR DEVRİM GÜCÜ HALİNE GELDİ

“Üçüncü Dünya Savaşı koşullarında Kürtler çok aktif bir devrim güç haline geldiler. Bu devrimci gücün gelişmesinden statükocu güçler de kapitalist modernist güçler ürkmektedirler. Ancak bununla birlikte Ortadoğu’nun merkezinde önemli bir siyasi, askeri ve toplumsal güce ulaşan Kürtleri dikkate almak zorunda da kalıyorlar. Kürtler ne kapitalist modernist güçlerin kendi arasında ne de bölgesel güçlerle aralarında süren mücadelede bir tercih yapacaklardır. Esas olarak Önder Apo’nun geliştirmiş olduğu üçüncü çizgiyle yeni Ortadoğu dengelerini halklar lehine değiştirme mücadelesini yükselteceklerdir.”

Kongrede bir gün boyunca yürütülen siyasi, askeri ve toplumsal değişim ve gelişmeler tartışma konusu olurken kongrenin ikinci gününün de ise, Eşbaşkanların kongreye sundukları üç yılık faaliyet raporu okunup tartışıldı.

Raporda, halklar mozaiği Ortadoğu’da var olan sorunların dışardan yapılan müdahalelerle çözülemeyeceği gibi daha fazla derinleşeceğine dikkat çekilerek geniş bir çerçevede ideolojik ve siyasal değerlendirmeler yapıldı.

HER EVDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAR

Raporda özellikle kadın ve gençlerin durumuna vurgu yapılarak şunlar kaydedildi: “ Erkek egemenlikli tarihin her döneminde kadınlar sırf kadın oldukları için sorunlar yaşamışlardır. Fakat kapitalist modernitenin bu döneminde yaşadıkları sorunlar daha fazla gün yüzüne çıkmış durumda. Kadına yönelik her evde şiddet vardır. Erkek egemenlikli zihniyetten kaynaklı eve zincirlenen, erkek ve aile baskısına maruz kalan kadın çözümsüzce devlete sığınmaktadır. Asıl şiddet merkezleri olan devletler kadınları kuruma adına çıkardıkları yasalarla toplumsal adaleti hiçe sayarak şiddeti arttırmaktadır. Kadınlar çözümü devletin geliştirdiği yasalarda değil, kendi öz güçlerinde ve örgütlülüklerinde bulmalıdırlar. İran’ın sicili kadın hakları ihlali, sosyal ve siyasal yaşamı gasp etme konusunda oldukça kabarıktır. Bunun için kadınların bilinçlenme ve öz savunma faaliyetlerini geliştirmeleri zaruriye arz etmektedir.”

GENÇLER ÖZGÜR VE EŞİT BİR GELECEĞİ GARANTİYE ALMALI

Raporda gençliğe ilişkin şunlar belirtildi: “Gençlik kitlesine yönelik eğitsel, ideolojik, politik, kültürel çalışmalar yürütülmelidir. İran rejimi en fazla gençleri hedefine almakta ve sosyal-psikolojik bunalıma, mücadelesizliğe iterek boşluğa düşmemesi için her şeyi yapmaktadır. Bunu için gençlik hareketinin daha sıkı bir çalışmayla yaratıcı, etkileyici yaklaşımlarla sistemin gençlere karşı geliştirdiği özel savaş politikalarını boşa çıkartmalıdır. İran da gençlerin % 70’i işsiz. Üniversite mezunlarını tayin etmek yerine işsiz bırakarak besicleştirmeye zorluyorlar. Geleceğimiz olan gençlerin kedi özgür, eşit yaşamlarını garanti altına almaları gerekiyor.”

ÜÇ YILLIK FAALİYETLERİN ÖZELEŞTİRİSİ

Raporun son bölümünde, PJAK’ın 5 kongresinde alınan karar ve yapılan planlamaların yerine getirilmesinde yaşanan yetersiz pratiklerden kaynaklı, son üç yılda yürütülen faaliyetlerin kapsamlı bir özeleştirisi verildi.

Kongrenin son gününde PJAK’ın tüzük ve programı ile birlikte önümüzdeki iki yıl buyunca yapılması öngörülen çalışmaların planlaması, Planlama Komisyonu tarafından delegelere sunularak tartışmaya açıldı. Kongre tartışmalarının sonlandırılmasının ardından seçim gündemine geçildi.

EŞBAŞKANLAR: ZİLAN VEJİN VE SİYAMEND MOİNİ

Zilan Vejin ve Siyamend Moini’nin eşbaşkan adaylığı delegelerin onayına sunuldu. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Zilan Vejin ve Siyamend Moini ikinci dönem de Eşbaşkanlık görevlerine devam edecekler.

YENİ DÖNEM PARTİ MECLİSİ

Daha sonra Parti Meclisi delegelerin onayına sunuldu. Oylamada 16 kişilik Parti Meclisi belirlendi.

EŞBAŞKAN VEJİN: KONGRE UMUT VERDİ

Seçimlerin ardından yeniden eşbaşkan seçilen Zilan Vejin kongrenin kapanış konuşmasını yaptı. PJAK Eşbaşkanı Zilan Vejin, “Bütün imkanlarını seferber ederek bizleri tasfiye etmeye çalışan sömürgeci güçlere ve İran rejiminin saldırılarına rağmen partimiz 6. Olağan Kongresini büyük bir kararlılık, coşku, moral ve başarıyla gerçekleştirmiştir” dedi.

Zilan Vejin “Bu kongre hepimize büyük sorumluluklar yükledi, umut verdi, kararlılığımızı biledi” diye ekledi.

Herkesi İran rejiminin gün geçtikçe artan faşist anlayış ve yaklaşımlarına karşı birlik olmaya ve ortak potada radikal bir mücadele yürütmeye çağıran Vejin, “Tüm İrani halkların birlikte gerçekleştirdiği devrimi gerçek amacına kavuşturmak için mutlak demokrasi ve özgürlük yolunda radikal demokrasi mücadelemizi daha fazla güçlendirmeliyiz” diye belirtti.

‘NE OLURSA OLSUN ZAFER BİZİMDİR’

Zilan Vejin konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Kongreden aldığımız güçle ve bize düşen sorumlulukla partimizi hep birlikte daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu temelde de kongremizi başta özgürlük mimarı Rêber APO’ya, özgürlük, adalet, hakikat savaşçıları ve şehitlerine, Dalaho’dan Hawraman’a, Mahabad’dan Sine’ye, Şino’dan Urmiye’ye tüm Rojhilatê Kurdistan ve İran halklarına, barış annelerine, zindanlarda direnerek mücadeleyi büyüten yoldaş ve dostlara özgürlük, eşitlik ve demokrasiden yana olan herkese kutluyoruz. Ve diyoruz ki ne olursa olsun zafer bizimdir.”

Kongre “Biji Serok Apo”, “Bi can bi xwîn em bi tere ne ey Serok” ve “Jin jiyan azadî” sloganlarıyla kongre sonlandırıldı.