Ardılı olduğu binlercesi gibi özgürlüğe yürüdü

Bazılarının ne bir fotoğrafı, ne de bir görüntüsü var ama özgür Kürdistan için yaşamlarını feda ettiler. Dozdar da bu binlerce direniş şehitlerine eklendi.

Ona ait bir fotoğrafa bile ulaşmak imkansız oldu. Çünkü Kürdistan’da savaşın tam orta yerinde, tüm zorlu ve zahmetli koşullarda Amed ve Dersim’de gerillacılık yapmış ve çok önemli bir pratik açığa çıkarmış. Uzun süredir bir fotoğrafını bulmayı umuyordum, 3 yıldır da öyle umut ederek, bir bekleyiş içerisinde oldum ve sonunda ona ait bir tek fotoğraf bulabildim. Bu bekleyiş sürecinde onun karakteristik özelliklerini, fikirlerini, duruşunu, konuşmalarını, yaşam pratikleri ve mücadelesini, devrime yüklediği anlam üzerine çokça düşündüm.

Düşmana müthiş öfkesi, masum, fedakar ve cesaretli oluşu. Onun en yaman kişilik özelliklerini kendisinde barındırıyordu. Kendisini gerillacılık yapmaya hazırlamıştı. Günlerce yemek yememeye uğraşmış, gerilla taşların üzerinde uyur diyerek, o soğuk kentlerin, soğuk binalarının, soğuk öğrenci evlerinin, soğuk odalarında betonlarda ve sonra soğuk devlet hastanelerinde uyumuş. O soğuk kentlerde modernitenin kirine pasına bulaşmadan yaşamayı başarabildi ve 2014’ün Nisan’ında Amed’de gerilla saflarına katıldı.

Batmanlı genç Mehmet'in mücadele ve yaşamıdır anlatmaya çalışacağımız. Gerilla saflarına katıldığında Dozdar Ararat adı ile gerilla pratiğine adım atıyor. Düşmanın kendisinde oluşturmak istediği kişiliğe, zihniyete ve yaşama karşı gelişen bir başlangıçtı Dozdar Ararat. Dozdar, edebiyat ve tarihe ilgili, özellikle de Kürt ve Kürdistan tarihi üzerine araştırma ve incelemeleri olan bir arkadaştı. Tarih konusunda çok ilgili ve kılı kırk yararcasına tarihte arayışı olan ve hem kendisinin, hem de halkının içinde bulunduğu durumu anlamlandırmaya çabalayan bir hakikat sevdalısıydı. Bu karşı gelişin başlangıcına Dozdar’ı yani davacı-davasına bağlı ve tarihi Ağrı Dağı’nın ismi olan Ararat’ı tercih etmesi, tarihi arayışından edindiği anlamı yeni yaşamında pratiğe geçirdiğinin de bir kanıtı oldu.

DERSİM'DE GERİLLACILIK...

Dersim’de gerillacılık yapmak, ayrı bir duruş ve yoğunlaşma istemektedir. Tarihsel ve toplumsal gelişmelerin derin ve ağır olduğu bir yerdir Dersim. Henüz katliamların izleri silinmemiş, toplum günümüz itibariyle de katliam cenderesinden kurtulamamış, sömürgeci zulümle her gün karşı karşıya kalan bir toplumun yaşam yüzüdür Dersim. Dersim, Kürdistan’ın aydın yüzü, derin vadilerinde durmayan suları tıpkı teslim olmayan toplumu gibi, yaşamın, inancın, iradenin ve kararlılığın coğrafyasıdır Dersim. Böylesi bir toplum ve coğrafyada gerillacılık yapmak hiç de kolay değildir. Ama bunu Kürdistan Özgürlük gerillaları yaptı, başarabildi. Bunu hem toplum, hem de coğrafya ile bütünleşerek gerçekleştirdi.

Gerilla; Kutu Deresi, Ali Boğaz, Mazgirt, Düzgün Bawo, Ana Fatma, Munzur Dağları, Halbori Gözeleri, Hozat Önleri, Ovacık Gözeleri yani gerilla bir bütünen Dersim olmuştur. Nuri Dersimi’nin deyimiyle tolhildan olmuştur. Dersim'in kayıp kızlarının intikamı, mağaralarda yakılan halkın intikamı, Munzur’u kanı ile kızıla boyayan Dersim anaları ve savaşçılarının intikamı olmayı başarmıştır. 2013 ile 2014 yıllarında özellikle de Kürdistan ve Türkiye’deki üniversitelerden Kürt, Türk, Çerkes, Arap ve diğer birçok halktan gençler deyim yerindeyse akın akın gerilla saflarına katılıyorlardı. Dozdar da bu gençlerdendi.

MÜTEVAZİ, FEDAKAR BİR DURUŞA SAHİPTİ

Dozdar, yaşamı bir bütün yaşayan, ne yaşadıysa o idi. Sade, gösterişten uzak, sistem ile bir olmayan, sürekli kendini bulma arayışı içerisindeydi. Mütevazi oluşu, fedakar, çevresine her hali ile açık, yardıma koşan bir pratik ve duruşun sahibi oldu. Bu da onu çevresinde saygı ve sevgi ile gösterilen biri haline getirmişti. Olduğu ortama belli bir duruş ve ağırlık kazandıran Dozdar, nerede ne yapacağını ne söyleyeceğini, nasıl yürüyeceğini, nasıl bakacağını bilirdi. Birinci sınıfta olmasına rağmen çok kısa sürede düşmanın okullarında duruşu, fikirleri ve yaşamı ile politik bir kişilik olarak herkesin ağzından çıkacak iki kelimeyi beklediği birisiydi.

Bu bağlamda çok kısa sürede düşmanın, faşistlerin hedeflediği kişilerin başında geliyordu. Bu durum çok sürmedi. Baskılar, saldırılar ve sonunda işkence ile gözaltı süreçleri de yaşadı Dozdar. Gözaltında her şeye rağmen olgunluğunu elden bırakmadan, çevredeki arkadaşlarına destek olan bir süreci de başarı ile geride bırakarak, özgürlük dağlarının yolunu tuttu.

Dozdar Ararat, ailesi ve sistemin ona verdiği, onun kabul etmediği ve hiç de kabul etmeyeceği Mehmet Çelik’ti. Batmanlı yoksul ve yurtsever bir ailede doğup, yurtseverlik ve Kürtlük bilinci ile büyümüştü. Hayali özgür çocuklara özgür bir gelecek ve ülke kurmada yer alabilmekti. Üniversiteye başladığı günden itibaren o hayalinin peşinden gitmek için çabaladı. Bu çabasını 2014’te Amed’te tarihi Newroz’a tanıklık ettikten hemen kısa bir süre sonra yine Amed’de pratiğe geçirdi.

AMED'DEN DERSİM'E SEVİNÇ YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI

Dozdar, yeni şervan eğitimini Amed’de gördükten sonra yoğun savaş ve saldırıların olduğu Rojava Devrim sahasına kendisini öneriyor. Ama bu önerisi kabul edilmiyor. Bir başka hayali olan Dersim’e düzenlemesi oluyor. Dozdar, her ne kadar Rojava’da savaşta arkadaşlarının ve halkının yanında olmak istediyse de Dersim’e gitmek onun için bir devrim niteliğinde, Amed’ten Dersim’e bir yanı büyük bir moral ve heyecan, bir yanıyla da buruk bir sevinç ile yürüyüşüne başlıyor.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan öncülüğünde başlayan Özgürlük Hareketi, yaklaşık 50 yıldır yoğun bir mücadele, savaş ve direnişin içerisindedir. Bu direnişte Kürt, Türk, Arap ve diğer halklardan binlerce erkek ve kadın direnişçi gözünü kırpmadan halkların özgürlüğü için şehadete ulaştılar. Onlar kendileri için hiçbir şey istemedi, kendileri için yaşamadılar. Onlardan geriye kalan özgürlük oldu. Bazılarının ne bir fotoğrafı, ne de bir görüntüsü var ama Kürdistan'da özgür yaşam için mücadele edecek yiğitçe, mertçe sımsıkı bir yürek bıraktılar bizlere. Onlar yaşamlarını, bu halka ve ülkeye feda ettiler. Dozdar da bu binlerce direniş şehitlerine eklendi.

24 Temmuz 2015’te işgalci Türk devletinin Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a ve Kürdistan Özgürlük Hareketi’ne saldırması ile başlayan savaşta Dersim’de şehit düştü Dozdar. Dozdar, çok kısa sürede dağlara, gerillaya, yürümeye, silah tutmaya, savaşmaya alışmıştı. Çok erken şehadete ulaştı. Onun yolundan, onun anılarına bağlı kalacağız. Ne onu ne de binlerce şehidimizi unutmayacak, unutturmayacağız. Ve hayallerini kurdukları özgür ülkeyi ülkemizin çocuklarına armağan edeceğiz.

Kod Adı: Dozdar Ararat

Adı Soyadı: Mehmet Çelik

Doğum Yeri: Batman

Anne-Baba Adı: Şemsihan Fatma-Abdullah

Şehadet Tarihi ve Yeri: 1 Kasım 2017

https://anfturkce.com/kurdIstan/dersim-de-hayatini-kaybeden-gerillalarin-kimlikleri-aciklandi-98866