Avukatlar Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan için Meclis’e başvurdu

Asrın Hukuk Bürosu, kendilerinden haber alamadıkları müvekkilleri Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile tutsaklar Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın durumuna ilişkin Meclis’e başvuruda bulundu.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları,  Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile tutsaklar Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın durumuna ilişkin Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvuru yaptı.

Avukatlar, müvekkillerinin fiili ve hukuki dayanaktan yoksun idare ve yargı kararlarıyla dış dünyayla temaslarını sağlayacak araçlardan tamamen yoksun bırakıldığına dikkat çekerek, dış dünyayla temaslarını sağlayacak mekanizmaların engellenmesinin ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı olduğunu  belirtti. Avukatlar, bu durumun aynı zamanda kötü muamele yasağının ihlalini oluşturduğunu söyledi. Avukatlar, “Sağlık durumları, tutulma koşulları, özcesi maddi ve manevi varlıkları konusunda derin endişeler yaratmaktadır. Bu durum aynı zamanda ulusal mevzuatın yanı sıra taraf olunan uluslararası sözleşmeler ile evrensel hukuk norm ve değerlerine aykırılık teşkil etmektedir” diye belirtti.  

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun görevlerinin hatırlatıldığı başvuruda, şu hususlara yer verildi:  

“Komisyon ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir ve Ankara dışında da çalışabilir. Bu nedenlerle komisyonunuzun yasal yetki ve görevi olduğu üzere; İmralı Yüksek Güvenlikli kapalı Ceza infaz Kurumunu ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunmasını, 8 aydır kendilerinden haber alınamayan müvekkillerimizle avukat ve aile ziyareti kapsamında fiziki temasın sağlanarak, endişe verici mahpusluk koşullarının yaşam ve sağlıkları hakkında yarattığı belirsizlik haline son verilmesi için gereken girişimlerde bulunmasını talep ederiz."