Dağlara sevdalı bir yürek: Rubar Serhildan

14 Nisan 2019 tarihinde Türk devletinin düzenlediği bir saldırıda şehit düşen Rubar Serhildan, arkasında dağlar kadar yüce bir mücadele azmi bıraktı.

Gerilla ve dağlar bir sevdadır Kürtlerde. Binlerce yıldır sığındıkları dağlarda, özgürlük savaşçısı olarak mücadele etmek süslemiştir binlerce yiğidin hayallerini. Gencecik bedenler dağlarda irade ve inanç kazanmış, yılmaz özgürlük savaşçılarına dönüşmüştür. Dağlar hayallerin ve umutların kaynağıdır. Güzel ve ardı arkası kesilmeyen umutlar, hayaller yeşerir Kürdistan dağlarında. Gerillanın en büyük hayali her zaman ülkesinin tüm dağlarını dolaşmak olmuştur. Kürt halkının yiğit evlatları bir derviş misali arzu duydukları özgürlüğün aşkıyla abat olmak için Kürdistan dağlarını adım adım arşınlamış ve özgürlüğün tohumlarını yeşertmişlerdir.

Umutlarına ve hayallerine ihanet etmeyerek, dağların yolunu tutan ateş yürekli yiğitlerden bir tanesi de Rubar Serhildan'dır (Alan Ömer) Rojava’nın ovalarında doğup büyümüş, özgürlük aşkıyla kavgaya atılan bir dağ sevdalısıdır. En büyük hayali Ağrı dağına çıkıp ülkesinin her yanını izleyebilmektir. Yurtsever bir ortamda büyüyen Rubar Serhildan’ın gençlik yılları, Rojava Devrim savaşının yoğun yaşandığı yıllara denk gelir. Çevresinde yoğun bir mücadele yaşanmaktadır ve halkı devrim için seferber olmuştur. Gencecik yaşına rağmen Rubar yerinde duramaz ve her işe koşmaya başlar. Yaşının küçük olmasından kaynaklı savaş alanlarına alınmaz fakat hangi alanda ihtiyaç varsa Rubar oradadır.

Sonraki yıllarda çalışmalara aktif bir biçimde katılarak gençlik çalışmalarında yer alır. Uzun süre Rojava alanının her yerinde gençlik çalışmaları yürüten Rubar, daha sonra dağları seçer ve gerillaya gitmek için doğru zaman olduğuna karar verir. 2018 yılında inançlı bir genç olarak gerilla saflarına katılır.

DAĞLARIN YURDU ZAGROSLARA ADIM ATAR

Gerilla Rubar dağlara çabuk uyum sağlar. Aldığı her nefes için dağlara her defasında binlerce defa teşekkür eder. Gerilla alanlarında en çok yapmayı sevdiği şey ise; yüksek bir yerde oturup, karşısında uzanan uçsuz bucaksız dağları izleyerek hayallerinin yolcusu olmaktır. Dağları izlediğinde yoldaşlarına, "karşıda görünen o yüksek dağa çıkıp, ülkemi daha iyi görmek istiyorum" der her defasında. En çok yapmak istediği şeyin "Ağrı dağının zirvesine çıkıp, orada Önderlikle sohbet etmek" olduğunu söyler. Adeta ülkesinin taşına toprağına aşıktır.

Dağlara geldikten sonra bir gül gibi açar ve gelişir Rubar. Askeri konularda çok çabuk olarak kendisini geliştirir, yetkinleşir. Arkadaşlarının ondan tekrar gençlik çalışmalarına gitmesini istemesi üzerine "ben HPG’de kalmak istiyorum, dağlar benim evimdir" der.

Hiç dayatmamasına rağmen arkadaşları onun bu isteğini bilir ve düzenlemesini Zagroslar’a yaparlar. Rubar, Zagroslar’a gideceğini duyduğunda yerinde duramaz, adeta sevinçten uçar. Dağların ana yurdu, savaşın mekanına gidecektir. Arkadaşlarından ayrılırken son olarak “hayallerimi gerçekleştirmeye gidiyorum” der ve patikaları eze eze Zagroslar’a varır.

Ülkesinin en asi parçasına gelmiştir, nitekim savaşın en yoğun yaşandığı mücadele alanındadır. Zagroslar’da gençlik enerjisiyle girişmediği iş kalmaz. Asi uçurumlara, sert yamaçlara tırmanır. Rubar’ın yılmaz iradesi, hırçın dağları yola getirecek güçtedir. Mücadeleden hiç vazgeçmez, zorluklardan çekinmez. Zagros sahasında eşsiz bir mücadelenin sahibi olur. 14 Nisan 2019 tarihinde Türk devletinin düzenlediği bir saldırıda ölümsüzleşir Rubar Serhildan. Arkasında gencecik yaşına rağmen dağlar kadar yüce bir mücadele azmi, dağlara olan sevdası ve ülke sevgisi kalır.