HPG: Delila, Kawenda, Sara ve Eriş zafere giden yolu gösterdiler

2018 yılında şehit düşen 4 gerillayı anan HPG, “yürüttükleri mücadele ile bize aydınlık bir direniş mirası ve zafere giden yolu göstermişlerdir. Delila, Kawenda, Eriş ve Sara yoldaşlarımız kutsal direnişimizin yıldızlaşan sembolleri olmuşlardır” dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi açıklaması şöyle:

"30 Ekim 2018 tarihinde Medya Savunma Alanları’na yönelik gerçekleşen bombardımanlar sonucunda Delila, Kawenda, Sara ve Eriş yoldaşlarımız şehadete ulaşmışlardır.

Kürdistan Özgürlük Mücadelesi soluksuz ve kesintisiz bir direniş hareketidir. İşgalci faşist TC devletinin Kürt halkı üzerinde yıllardır sürdürdüğü inkar ve imha politikaları her seferinde halkımızın kahraman evlatları tarafından en ön cepheden karşılanmış ve her seferinde boşa çıkarılmıştır. Bu direniş aynı zamanda halkımızın özgür gelecek hayalini her geçen gün daha da geliştiren umudu büyütmüştür. Kadim halkımıza ve kutsal topraklarımıza dönük her saldırı karşısında Kürdistan’ın yiğit evlatları dört parçadan akın akın gerilla saflarına katılarak her dönem gereken cevabı vermişlerdir. Kendini yeniden yaratan, profesyonelleşen ve Rêber Apo’nun direniş ve zafer çizgisinde kilitlenerek amansız bir mücadele yürüten gerillamız ezilen bütün halklar için umut kaynağı olmuştur.

Kuşkusuz kutsal direnişimizin zafer noktasına gelmesi büyük bedeller sonucunda ortaya çıkmıştır. Soykırımcı barbar TC devletinin kırılma noktasına gelmesi kahraman şehitlerimizin büyük emek ve direnişleri sonucudur. Saldırılar karşısında tereddütsüz bir biçimde düşman karşısına çıkarak zafer bayrağını dalgalandıran yoldaşlarımız yürüttükleri mücadele ile bize aydınlık bir direniş mirası ve zafere giden yolu göstermişlerdir. Delila, Kawenda, Eriş ve Sara yoldaşlarımız kutsal direnişimizin yıldızlaşan sembolleri olmuşlardır.

Delila yoldaşımız Rojhılatê Kürdistan’ın direniş ruhunu her zaman canlı tutan ve yaşayan Maku kentinde, yurtsever bir ailede doğmuş ve Kürdistani geleneklerle büyümüştür. Çocuk yaşlarda dinlediği direniş hikayeleri Kürt ve Kürdistan gerçekliğiyle erken yaşlarda tanışmasını sağlamıştır. Yine emekçi bir ailede yetişmiş olması kişiliğinde güçlü emek olgusunu oluşturmuştur. Kürt halkına karşı yürütülen kirli savaş karşısında halkımızı ve topraklarımızı Kürdistan dağlarında koruma hedefiyle 2007’de gerilla saflarına katılan Delila yoldaşımız kısa sürede öncü konumuna gelmiş ve komutanlaşarak gerilla saflarında Özgür Kadın kimliğinin güçlü bir temsilcisi olmuştur. Kadın Özgürlük İdeolojisi’ni şahsında pratikleştirmek için sürekli yoğunlaşan; güler yüzlü, sabırlı ve emekçi kişiliğiyle yoldaşlarıyla kısa sürede güçlü ilişkiler kuran Delila yoldaşımız bulunduğu her alanda dönemin gerektirdiği tüm sorumlulukları üstlenmiş ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir. Sürekli soran, araştıran ve kendini geliştirirken çevresindeki yoldaşlarını da bu öğrenme sürecine dahil eden Delila yoldaşımız Apocu militan kişiliğin ve YJA STAR komutanlaşmasının yetkin temsilcisi olmuştur.

Kawenda yoldaşımız, kadim direniş geleneğinin merkezi Muş’ta dünyaya gelmiş ve işgalci faşist devlet olgusuyla her Kürt genci gibi erken yaşlarda yüz yüze gelmiştir. Genç yaşına rağmen güçlü bir sorgulama sürecine giren yoldaşımız, sömürgeci TC devletine karşı en etkili mücadele yolunun gerilla saflarından geçtiğini kısa sürede bilince çıkarmış ve 2015’te gerilla saflarına katılmıştır. Kürdistan doğasına büyük bir tutkuyla bağlı olan yoldaşımız, işgalcileri topraklarımızdan çıkarmak için sınırsız bir emek ve mücadelenin sahibi olmuştur. Kürdistan’a dair her şeyi öğrenme isteği sürekli araştırma içerisinde olmasını sağlamış ve kısa sürede öncü rol oynamasının önünü açmıştır. Mütevazi kişiliği ve gerilla yaşamına içten katılımıyla yoldaşları arasında büyük bir sevgi ve saygı uyandırmıştır. Kawenda yoldaşımız, Özgür Genç Kadın kimliğini şahsında somutlaştırmış ve yoldaşlarının yoldaşı olarak herkesin günlünde taht kurmuştur.

Sara yoldaşımız Mardin’in Kerboran ilçesinde, yurtsever bir ailede dünyaya gelmiştir. Genç yaşlarda sömürgeci Türk devletinin kirli politikalarının farkına varan Sara yoldaşımız bu politikalara karşı mücadele etmek için gençlik çalışmalarında yer almış, bilinçlendikçe mücadelesini büyüten bir kişilik kazanmıştır. Kapitalist modernitenin rahat yaşam yalanlarına kanmayan Sara yoldaşımız, Hukuk Fakültesini 2. yılında terk ederek, 2015 yılında yönünü özgür yaşamın mabedi olan Kürdistan dağlarına dönmüştür. Katıldığı günden itibaren zihinsel ve fiziksel olarak kendini geliştirmeyi ilk hedef haline getiren Sara yoldaşımız, Gabar’dan Metina’ya, Metina’dan Garê dağlarına kadar alanda pratik yürütmüştür. Katıldığı eğitim çalışmalarında Demokratik, Ekolojik ve Kadın Özgürlükçü paradigma temelinde yoğunlaşan Sara yoldaşımız, bu paradigmayı anlama, anlatma ve uygulamayı kendisine her zaman hedef edinmiştir. Kadın ordulaşması üzerine derinleşmiş, yetkin ve profesyonel bir gerilla olmak için kendisini eğitmiş ve bu konuda büyük bir çaba içerisinde olmuştur. Kararlı, keskin, öğreten ve iyi öğrenen bir kişilik sahibi olmuş ve bütün yoldaşlarının takdirini toplamayı başarmıştır.

Eriş yoldaşımız Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde doğmuş, yurtsever bir aile çevresinde şekillenmiştir. Bir yandan çalışarak ailesine maddi destek sağlarken bir yandan da parti çalışmalarına katılmıştır. Sömürgeci Türk devletinin asimilasyon ve soykırım politikalarına karşı her zaman bir mücadele arayışı içerisinde olan Eriş yoldaşımız, çalışmalardayken gözaltına alınıp bir süre gözaltında kaldıktan sonra yönünü mücadelenin en sıcak alanı olan gerilla ile özdeşleşmiş özgür dağlara dönmüştür. 2017 yılında gerilla saflarına katılan Eriş yoldaşımız, yoldaşlık ilişkilerinden en çok etkilenen arkadaşlardan olup, gerilla içerisindeki yoldaşlığı yaşatmak ve geliştirmek için büyük gayret göstermiştir. Katıldığı eğitim çalışmaları ile Apocu felsefede derinleşmiş, kendisini ve içinden geldiği kapitalist sistemi daha fazla sorgulamaya başlamıştır. Kendisini sürekli geliştiren ve bu gelişmeyi pratiğine de yansıtan Eriş yoldaşımız, modern gerillacılığın gereklerini anlamakta ve uygulamakta büyük çaba sahibi olmuş, zorlu koşulların altından kalkmasını bilmiş ve her açıdan yoldaşları için örnek olmuştur. Kadın ile en sade, saf ve özgür yaşam ölçüleri temelinde yoldaşlık etmeyi kendisine esas alan Eriş yoldaşımız kadın yoldaşlarının büyük sevgi ve saygısını kazanmıştır.

Başta Delila, Kawenda, Sara ve Eriş yoldaşlarımızın değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkına başsağlığı diliyor ve şehadete ulaşan yoldaşlarımızın mücadelesini zaferle taçlandıracağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz.”