2020 savaş bilançosu: 1005 işgalci Türk askeri cezalandırıldı

Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı, 2020 yılı savaş bilançosunu açıkladı. Gerilla güçlerinin gerçekleştirdiği eylemlerde 9’u rütbeli olmak üzere 1005 işgalci Türk askeri cezalandırıldı.

Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı  yaptığı yazılı açıklama ile 2020 yılı savaş bilançosunu açıkladı.

Komutanlık açıklamasında şunlar belirtildi:

“Kürdistan halkının direniş tarihinde çok önemli bir yeri olan 2020 yılını geride bıraktık. Kürdistan Özgürlük Mücadelesi ve halkımız açısından topyekun bir direniş yılı olarak yaşanan 2020 yılı, sömürgeci-faşist Türk devletinin yaşamın her alanında halkımıza, halkımızın temsilcilerine ve halkımızın dostlarına dönük uyguladığı baskılara karşı gelişen bir direniş yılı olmuştur. 2019 yılı mücadelesinde ağır darbeler alarak büyük bir gerileme yaşayan faşist Türk devleti, 2020 yılında bir kez daha mücadelemizi bitirme iddiasıyla ortaya çıkmış, bu kapsamda bütün gücünü seferber ederek Kürdistan’ın tüm parçalarına dönük geliştirdiği kirli savaş konseptini derinleştirme ve mücadelemize karşı sonuç alma çabası içerisine girmiştir.

Ancak 36 yılı aşkın tecrübesiyle yenilmezliğini ispatlamış olan Kürdistan Özgürlük Gerillası’na karşı şimdiye kadar hiçbir sonuç alamamış olan sömürgeci Türk devleti, bu yılki saldırı savaşında da elinde bulunan en ileri teknolojinin ürünü olan savaş tekniği ve yandaşı olan medya organlarıyla yarattığı algılar ile sonuç almayı önüne koymuştur. Bunun için bir yandan sivil-gerilla ayrımı yapmadan çok bel bağladıkları teknikleri ile insan avlamaya çalışırken, diğer yandan ise özel savaş bakanının tazyiki altındaki medya organları ile gerçekleri çarpıtarak dünya kamuoyunda ve kendi kitlesinin gözünde, mücadelemize karşı büyük başarılar elde ettikleri algısını oluşturmaya çalışmışlardır.

Ancak Kürdistan Özgürlük Gerillası’nın ‘kökünü kazıma’ iddiasıyla kendisini motive eden ve kendi tabanını da buna göre hazırlayan AKP-MHP faşist-soykırımcı rejimi, 2020 yılı içerisinde gelişen mücadele düzeyi karşısında hiçbir sonuç elde edememiştir. 21’inci yüzyılın modern gerillasına ulaşma sorumluluğunu üstlenen HPG ve YJA STAR gerillaları, bir yandan yeni dönem taktik tarzı ve savaştaki vuruş etkinliğini arttırarak sömürgeci düşmana ağır darbeler vururken, diğer yandan ise çağın gerektirmiş olduğu yeni gerilla hareket tarzı ile düşmanın saldırılarını büyük oranda sonuçsuz bırakmış ve Kürdistan’daki sömürgeciliğin özgürlük mücadelemiz karşısında yenilgiye mahkûm olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türk sömürgeciliğinin bugün yaşamış olduğu ekonomik, askeri, siyasi krizin altında yatan yegane gerçek, şüphesiz Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’nin geliştirmiş olduğu bu direniş sürecidir.

2020’DE KUZEY KÜRDİSTAN’DA TARİHİ DİRENİŞ SERGİLENDİ

Özellikle Kürdistan Özgürlük Gerillası’nın doğduğu ve sömürgeciliğe karşı en büyük savaşı yürüttüğü Kuzey Kürdistan’da güçlerimiz tarafından en üst düzeyde bir direniş ve fedakarlık sergilenmiş, Apocu ideolojiyle donanmış fedai HPG gerillalarının PKK direniş geleneğinin temsilcileri olarak düşmanı nasıl boşa çıkarılabileceği ortaya konulmuştur. Egîd Civyanların, Yılmaz Dersimlerin, Amara Ronahilerin, Sema Koçerlerin, Serhildanların ve Yıldızların öncülüğünde gelişen kahramanlık duruşuyla 2020 yılında Kuzey Kürdistan topraklarında tarihi bir direniş sergilenmiştir. Özellikle yılın sonuna doğru, 3-27 Ekim tarihleri arasında İhsan Nuri Paşaların direniş diyarı Glîdax’da gerillayı imha etmek üzere tasarlanmış olan düşman operasyonuna karşı güçlerimizin sergilemiş olduğu direniş ve bu kadar uzun süren 24 günlük operasyonda gerilla güçlerinin hiç kayıp vermeden düşmana ağır darbeler vurması ve üzerinden silah ve malzeme kaldırması, Kuzey Kürdistan’daki gerilla performansının geldiği düzeyi gösteren çarpıcı bir örnektir. Ancak sömürgeci Türk devleti, elindeki medya gücüyle bütün bunları kamuoyundan gizlemekte ve gerçekleri tersyüz etmektedir.

2020 yılı Kuzey Kürdistan direnişimiz, özellikle 2016 yılı sonrasında en büyük hedef olarak Kuzey Kürdistan’dan gerillayı söküp atmayı önüne koyan ve bu konudaki başarısızlığının üzerini örtmek için her gün rakamlar açıklayarak halkı kandıran sömürgeciliğe karşı vurulmuş en büyük darbedir. Sömürgeci-soykırımcı AKP-MHP rejimi, geliştirmiş olduğu binlerce askerin katıldığı onlarca kara operasyonu ve yüzlerce teknik saldırıya karşın istemiş olduğu sonucu elde edememiştir. Kuzey Kürdistan’a yönelik olarak sömürgeci TC ordusu tarafından 92 operasyon, 329 hava saldırısı ve 23 top saldırısı gerçekleştirilirken, güçlerimiz tarafından ise Kuzey Kürdistan sınırları içerisinde sömürgeci düşmana yönelik olarak 82 eylem gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen bu eylemler ve yaşanan çatışmalarda toplam 369 düşman askeri güçlerimiz tarafından cezalandırılırken, düşmanın topyekun saldırılarına rağmen 165 yoldaşımız şahadete ulaşarak ölümsüzler kervanına katılmıştır.

Sömürgeci-faşist AKP-MHP rejimi bir yandan Kuzey Kürdistan’da istediği sonucu elde edemediği gibi, diğer yandan ise Medya Savunma Alanları ve Güney Kürdistan topraklarına da saldırarak sonuç almak istemiş, buradan elde edeceği başarılar temelinde yeni Osmanlı hayallerini yeniden canlandırmaya çalışmıştır. Ancak özellikle Heftanîn ve Xakurkê eyaletlerinde işgal operasyonu kapsamında ilerlemek isteyen faşist Türk ordusuna karşı büyük bir irade ve yaratıcılık ile direnen Kürdistan Özgürlük Gerillası, Medya Savunma Alanları’nda işgalcilere büyük darbeler vururken, Kasım Enginlerin, Leyla Agirîlerin, Egîd Garzanların, Bargiranların, Esmerlerin, Nûcanların ve Rüstemlerin göstermiş oldukları tarihi duruş, Kürdistan topraklarında işgalcilerin asla amaçlarına ulaşamayacağını ortaya koymuştur.

HAVA SALDIRILARINA DAYALI SAVAŞ TARZI SONUÇSUZ BIRAKILDI

2020 yılında düşmanın Medya Savunma Alanları’na yönelik olarak geliştirdiği 30 kara operasyonu, 1260 hava saldırısı ve 183 top saldırısına karşın, bu bölgede çok büyük bir fedakarlık ve fedai direniş ruhuyla hareket eden yoldaşlarımız 315 eylem gerçekleştirmiştir. Bu eylem ve çatışmalarda 636 düşman askeri güçlerimiz tarafından cezalandırılırken, düşmanın gelişen saldırıları, sonucunda 193 yoldaşımız şahadete ulaşarak ölümsüzler kervanına katılmıştır. Cenga Heftanîn gibi 6 buçuk aydan bu yana düşmanla iç içe, yakın savaş tarzını yürüten ve Bargiran ve Esmerler komutasında destanlar yaratan direniş ile benzer düzeyde Xakurkê alanında aylarca süren, düşmanla iç içe gerçekleşen çatışma ve direniş gerçeğiyle birlikte yıl boyu tüm Medya Savunma Alanları’na dönük gelişen yoğun bombardımana rağmen bu tablo Türk devletinin sonuçsuz kaldığını göstermektedir. Güçlerimizin doğru hareket tarzı ve üslenme tutumu sayesinde Türk devletinin büyük umutlar beslediği hava saldırılarına dayalı savaş tarzı sonuçsuz bırakılmıştır.

Ülkemizin hem Kuzey’inde ve hem de Güney’inde HPG güçleri tarafından faşist TC ordusuna karşı geliştirilen direnişin boyutlarını ortaya koyan bu rakamlar, aynı zamanda faşist AKP-MHP rejiminin katliam, soykırım ve imha planlarının nasıl sonuçsuz bırakıldığını da gözler önüne sermektedir. Özel savaş sisteminin büyük çarpıtmalar ve yalana dayalı bir biçimde yapmış olduğu propagandalarına rağmen, savaşın tüm gerçekliği bu rakamlardan açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Kürdistan’da gelişen savaş süreci, en doğru bir biçimde HPG Basın-İrtibat Merkezi tarafından kamuoyuna duyurulmakta olup, bu savaşın gerçek bilançosuna ulaşmak isteyen halkımız HPG-BİM açıklamalarını takip etmeleri halinde en yalın bilgilere ulaşacaklardır. Çünkü bu konuda psikolojik savaşa büyük oranda ağırlık veren sömürgeci Türk devleti, hiçbir zaman doğruları yazmamakta, sürekli gerçekleri çarpıtmaktadırlar.

ÖZGÜRLÜK GERİLLASI 2021'DE DE ROLÜNÜ OYNAYACAKTIR

2020 yılı direniş sürecinde Kürdistan’da gerillanın başlatmış olduğu yeniden yapılanma perspektifinin doğruluğu ispatlanmıştır. Mücadele tarihimizde ilk kez hava araçlarını da kullanan Kürdistan Özgürlük Gerillası, Apocu felsefe temelinde insan yeteneğini geliştirdikçe taktik derinliğe ve başarmanın tarzına ulaşacaktır. Bu perspektifle çağımızda gerilla güçlerinin öncü komuta ve taktik bakımdan kendini yenilediği ve derinleştiği oranda, daha büyük bir zafer gücü haline geleceği açığa çıkmıştır. Bu temelde kendisini 2021 yılı pratiğine hazırlayan Halk Savunma Güçleri 2020 yılı direnişinde kahraman şehitlerimizin bizlere devrettiği özgürlük bayrağını göklerde dalgalandırmak ve Önder Apo ile Kürdistan halkını özgürleştirme yürüyüşünde etkili bir öncü haline gelme kararlılığında olarak mutlaka başarmayı bilecektir. Günümüzde yaşanan tüm gelişmeler, 2021 yılının Kürdistan ve bölge halkları için sıradan bir yıl olmayacağını bizlere göstermektedir. Bölgede halkların umudu haline gelmiş olan Kürdistan Özgürlük Gerillası, önümüzdeki tarihsel süreçte mutlaka rolünü oynayacak, kahraman şehitlerimizin ve Önderliğimizin beklentilerine cevap olmayı bilecektir.

2020 yılı savaş bilançosu şöyledir:

TC Ordusunun Saldırıları

Kara Operasyonları

122

Hava Saldırıları

1589

Havan, Obüs ve Tank Saldırıları

206

Saldırılara Karşı Gelişen Gerilla Eylemlerinin Sonucu

Yapılan Gerilla Eylemleri

397

Gerilla Tarafından Yapılan Hava Saldırıları

(Şehit Delal Hava Savunma Kuvvetleri Eylemleri)

13

Yaşanan Çatışmalar

63

Sonucu Netleştirilemeyen Eylem

120

Cezalandırılan Düşman Gücü

1005

Cezalandırılan Rütbeliler

(1 Yarbay, 1 Yüzbaşı, 1 Üsteğmen, 4 Uzman Çavuş, 2 Astsubay)

9

Yaralı Düşman Gücü

105

İmha Edilen Zırhlı Askeri Araç

18

İmha Edilen Normal Askeri Araç

3

İmha Edilen İş Makinesi

16

Düşürülen Drone

3

İmha Edilen Helikopter

1

Darbelenen Helikopter

12

Düşmana Esir Düşen Yoldaşlarımız

10

Şehadete Ulaşan Yoldaşlarımız

358