CİK: Mazlum ve imanlı Kürtlerin yanında safa durma zamanı

Konya’nın Meram ilçesinde AKP-MHP’lilerin gerçekleştirdiği katliama tepki gösteren CİK, “Dürüst Müslümanlar: Şimdi mazlum ve imanlı Kürt kardeşlerinizin yanında safa durma zamanı” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Civaka İslamiya Kurdistanê (CİK) şunları belirtti: “Onlarca yıldır Türk ırkçılarının eli ile vahşice katledilmekteyiz. En son Konya’da sözde muhafazakar ve dindar olarak adlandırılan bir ilde, sivil savunmasız yedi tane kadın ve çocuk vahşice yakılarak katledilmiştir.

Türk Turan, Türk İslam sentezci, Kemalist rejim ve taraftarları, Kürt milletinin kanına doymamaktadırlar. Mezarlarımızdan kemiklerimiz çıkarılmakta ve kaldırımlara gömülerek üzerinden geçilmektedir, yaşlı annelerimizin cenazeleri haftalarca sokaklarda bekletilmekte, kızlarımız kadınlarımız tecavüze uğramakta, çocuklarımız vahşice öldürülmektedirler.

İslam ve din simsarları, bizlere din satarak bizleri aldatmakta ve din adına bu hunharca saldırıları yapmaktadırlar. Ey Selahattini Eyyubi, Şeyh Said ve Bediuzzeman’ın torunları, daha ne kadar bu zulme ve vahşete sessiz kalacaksınız!

Daha ne kadar kendi milletinize ihanet edeceksiniz!

Daha ne kadar İslam’ın izzetini bu Turancı Kemalist ve din satıcılarının eline terk edeceksiniz!

Uyanın! Bunlar gerçek İslam ve Kürt düşmanlığı dışında hiçbir amelle iştigal etmemektedirler. Türk ırkçılığı İslam postuna bürünmüş, sinsi ve münafık bir kurttur. İslam onlar için bir maske ve iktidar aletidir.

Mazlum Kürtler, dürüst ve imanlı Müslümanlar, bir de insanlık değerlerini yitirmemiş İnsanlar: Türk ırkçılığı Kürdistan’dan, Anadolu’dan ve İslam aleminden sökülüp atılmalıdır. Türk Irkçılığı İslam aleminin kalbine saplanmış zehirli bir hançerdir. Bu Hançer ve Fitne sökülüp atılmalıdır.

Bunların Camilerine gidenler, Mescidul Dırar cemati olacaklardır. Bunların cemaatlerine katılanlar, Münafık Abdullah bin Selulün Cematine üye olacaklardır. Bunlarla kardeş olanlar, Yezidin, Hüccaci Zalimin, Cengiz hanın, Hülagu’nun, Mustafa Kemalin, Kenan Evren’in, katillerin, hırsızların, arsızların, tecavüzcülerin kardeşleri olacaklardır.

Dürüst Müslümanlar: Şimdi mazlum ve imanlı Kürt kardeşlerinizin yanında safa durma zamanı, Türk Irkçılığına karşı durma zamanı, vahşete karşı Kürdün yanın da omuz omuza mücadele etme zamanı.

Bizler Civaka İslamiya Kurdistan olarak milletimizin bütün fertlerini, bu vahşi barbarlara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Canımız, malımız, neslimiz, namusumuz ve imanımız büyük bir saldırı ile karşı karşıyadır. Bunları korumak Allah’ın bize emridir. Türk İslam sentezcileri ve Türk Irkçıları ile bütün ilişkilerinizi kesiniz! Onlara karşı canla başla mücadele ediniz! Kendinizi koruyunuz! Saldırılara karşı cevap veriniz! Allah bize kendimizi korumamızı emir etmiştir. Zulme karşı kıyamı bize farz kılmıştır. Münafıkları bertaraf etmemizi bizden istemiştir.

Allah sizin ellerinizle bu ırkçı fitnecileri cezalandırmak istiyor. Allah, tarih, insanlık ve dürüst Müslümanlar bu vahşetin ortadan kaldırılması için bizlerden amel beklemektedirler.

Şimdi ittifak ve birlik içerisinde vahşeti bertaraf etme zamanı.

Milletimiz ve dostları her alan ve zeminde mücadeleyi yükseltmelidir. Kimin elinden ne geliyorsa onu şimdi yapmalıdır. Sonrası yoktur ve olmayacaktır. Türk Irkçılara ve onlarla beraber olanlara, Hitler’e verilen fırsatı vermemeliyiz!

Bu kutsal bir mücadeledir, kutsal olan bu mücadelede herkes yerini almalıdır.”