FED-MED Meclisler Konferansı gerçekleşti

Almanya’nın Kuzey Ren Westfalya-NRW eyaletinde yaşayan Kürdistanlıların çatı örgütü olan Mezopotamya Özgür Toplum Federasyonu FED-MED, 1. Meclisler Konferansı’nı gerçekleştirdi.

3-4 Nisan tarihlerinde yaklaşık 80 delegenin katılımıyla 2 gün boyunca devam eden konferansın sonuç bildirgesi açıklandı.

ÖRGÜTLENME ÖZ SAVUNMADIR

“Örgütlenme öz savunmadır” şiarıyla gerçekleşen konferansın, demokratik ekolojik kadın özgürlükçü paradigmanın pratikleşmesi noktasında eleştiriler ve özeleştirilerle büyük bir coşku ve kararlılıkla sonuçlandığı belirtilen bildirgede, “FED-MED meclisler konferansında demokratik modernite paradigmasının üç temel ayağı olan meclisleşme, kooperatifleşme ve akademileşmenin önündeki en büyük engelin zihniyet sorunu olduğu tespiti yapılmıştır. Bu konudaki dönüşümün artık kaçınılmaz olduğu konferansımızın ulaştığı temel kararlılık noktasıdır. Politik-ahlaki bir toplumu gerçekleştirmek için tüm federasyon bileşenleri olarak egemenlikçi, devletçi, merkezci alışkanlıklardan arınarak, özgür yurttaş, özgür birey düzeyine ulaşarak demokratik-ulusun inşasını gerçekleştirebiliriz” denildi.

8 BOYUT ÜZERİNE TARTIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

Bildirgeye göre, konferansta kapitalizmin toplumu parçalayan, bencilleştiren, ekonomik, sosyal, ahlaki çöküntü vb. tüm alanlarda toplumu kuşatan politikalara karşı örgütlenmenin bir savunma mekanizması olduğuna dikkat çekildi.

“Ahlaki-politik toplum ya da demokratik bir toplumun örgütlenmesi buna inanan, liyakatlı, iradeli, istekli, coşkulu, özgürlük mücadelesine tutkuyla bağlı insanların çabalarıyla yaratılır. Federasyon sistemi halkın yönetim iradesi, bir toplum koordinasyonu rolündedir. Komün, meclis, akademileşme ve kooperatifleşme şeklinde biçim kazanan örgütlenmemiz halkın ihtiyaçlarını karşılamak içindir. Boyutlar bu iradenin ifadesidir. Toplum merkezlerimiz bunun için vardır” denilen bildirgede, önümüzdeki süreçte federasyon bünyesindeki tüm bileşenlerin daha kapsayıcı olma, daha geniş kitlelere ulaşma yükümlülüğü bulunduğuna dikkat çekildi.

AKADEMİLEŞME VE KOOPERATİFLEŞMEDE SOMUT ADIMLAR

Konferansın ilk gününde 8 boyutun hayata geçirilmesine dönük atölye çalışmaları yapıldı. Bu atölyelerden çıkan sonuçlarla tartışmalara geçildi. Özellikle her sistemin kendisini öncelikle zihniyette inşa ettiğine dikkat çekilerek akademileşme, eğitim alanında somut planlamalara gidildi. Yine ekonominin sistemin yarattığı algıdan çıkarılarak toplumsal ortaklaşmanın bir ifadesi olarak kooperatifleşmeye dönük kararlar da alındı.

GENÇLİK VE KADIN

En fazla tartışılan konuların birini de sistemin gençlik üzerindeki politikaları ve buna karşı toplumsal örgütlenmenin en fazla da gençliğe hitap etmesi oluşturdu. Toplumun en dinamik gücü olarak, gençlik ve kadınların yine çocukların ihtiyaçlarının tespiti, bu kesimlere dönük projelerin artırılması öne çıkan başlıklardan oldu. Bildirgede konuyla ilgili “Cinsiyetçilikle mücadele etmek, zihniyet dönüşümünü en fazla da bu alanda yaşamak, hala anı anına kapitalist modernite ve erkek egemenlikli uygulamaların bin bir çeşidine maruz kalan kadınların yaşadığı sorunlara cevap olmak temel sorumluluğumuzdur” denildi.

İNANÇ, KÜLTÜR VE DİL

Konferansta inanç alanının toplumu birleştirici rolünü daha fazla oynaması, anadilin aileden başlayarak her alanda kullanımı ve okullarda Kürtçe eğitimin hak ettiği ilgiyi görmesi için bir seferberliğin başlatılması gibi kararlar da yer aldı.

Kürt toplumunun kapitalist sisteme karşı en temel savunma alanı olarak kültür alanının daha yetkinleştirilmesi, toplum merkezlerinin aynı zamanda birer kültür merkezi misyonuyla Kürt kültürünün her alanda temsil edilmesi başlıklarında da tartışmalar yürütüldü. Kürt halkının demokratik mücadelesinin Avrupa kamuoyu tarafından ilgiyle karşılandığı federasyon çalışmalarının diplomasi alanında daha örgütlü kılınmasına dönük planlama ve öneriler gelişti.

4 Nisan Kürt Halk Önderi Abdullah Abdullah Öcalan’ın doğum gününde sona eren konferans, “FED-MED, Önderliğin özgürlüğü, kadının, toplumun ve doğanın özgürlüğüdür şiarını tüm çalışmaların temeline oturtarak Önderliğin özgürlüğünü sağlayıncaya kadar kesintisiz mücadele esasıyla çalışır” kararlaşmasıyla sona erdi. Konferans ardından şehit ailelerinin konuşmasıyla 4 Nisan kutlandı.