BM: 10 yaşın üzerindeki insanların dörtte üçünün cep telefonu var

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) göre 2022 yılında dünyada 10 yaşın üzerindeki insanların dörtte üçünün cep telefonu var.

Yıllık küresel bağlantı raporunu yayınlayan ITU, "Cep telefonları internete açılan en yaygın ağ geçididir ve sahiplik oranları, internet kullanılabilirliği ve erişiminin bir göstergesi olarak hizmet eder" dedi.

Rapora göre dünyada 10 yaş üstü insanların dörtte üçü cep telefonu sahibi iken, dünya nüfusunun üçte birine yakını hala bu uluslararası ağdan mahrum durumda.

Diğer bir ifadeyle tüm cep telefonu sahiplerinin internete erişimi mümkün değil. Bu durum özellikle düşük gelirli ülkelerde yaşanıyor. Zira geniş bant internet bağlantısı genellikle çok pahalı oluyor.  ITU tarafından toplanan verilere göre zenin ülkelerdeki insanların yüzde 95’inin cep telefonu var. Dezavantajlı ülkelerde bu oran yüzde 49’a düşüyor.

İnternete erişim de ilerliyor ancak daha yavaş bir şekilde. Bugün dünya nüfusunun yüzde 66’sına denk gelen 5,3 milyar kişinin internet kullandığı tahmin ediliyor. İnternete bağlanmayan insanların neredeyse tamamı en yoksul ülkelerde bulunuyor.

ITU, halen kat edilecek yolun olduğunu zira çok sayıda insanın “dijital karanlıkta” yaşamaya devam ettiğini belirtti. Raporda “İnternete erişim artıyor ancak dünya çapında olması gerektiği kadar hızlı ve eşit bir şekilde değil” denildi.

Zengin ve yoksul arasındaki dijital kırılma aynı zamanda cinsiyetler arasında da görülüyor. Rapora göre, kadınlar dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluştururken, erkeklerden yaklaşık 259 milyon daha az internet erişimine sahipler. Erkeklerin yüzde 69'una kıyasla kadınların yalnızca yüzde 63'ü çevirimiçi oluyor.