Neandertaller bilinenden daha eski tarihte yok olmuş olabilir

Sonlarına dair farklı teoriler üretilen Neandertal insanının yok oluş tarihinin bilinenden çok daha eski olduğu savunuluyor.

Neandertal insanının yok oluş tarihine dair daha önce yapılan araştırmaların vardığı sonuçlarda ciddi bir yanılma olduğu bildiriliyor.

Belçika’nın Namur ilindeki Spy Mağaraları’nda 19’uncu yüzyıldan bu yana bulunan çok sayıda insan kemiklerinin Neandertal insan türüne ait olduğu biliniyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, Spy Mağaraları’nda bulunan kemiklerin günümüzden 24 bin yıl öncesine yaşamış Neandertallere ait olduğu tahmin ediliyordu.

TAHMİNLERİ BOŞA ÇIKARAN ARAŞTIRMA

Ancak yapılan son bir araştırma, Neandertallerin yok oluş tarihlerine kadar bugüne kadar yapılan tahminleri boşa çıkarır nitelikte. PNAS adlı bilimsel dergide yayınlanan son bir araştırmada, Spy Mağaraları’ndaki kemiklerin günümüzden en az 40 bin 600 ile 44 bin 200 yıl öncesine ait oldukları savunuluyor.

Belçika, Almanya ve Büyük Britanya’dan bilim insanlarının katıldığı araştırma kapsamında karbonun varyantlarından olan ‘karbon 14’ ile ölçümler yapıldı. Bunun sonucunda da kemiklerin gerçekte ne zamana ait oldukları tespit edildi.

Araştırmada yer alan isimlerden Thibaut Deviese, Neandertallerin Kuzey Avrupa’da kayboluşlarının bugüne kadarki tahminlerin aksine daha erken dönemde gerçekleştiğinin altını çizdi.

Aynı araştırma kapsamında Belçika’nın başka yerlerinde bulunan kemikler de incelendi. Benzer şekilde diğer yerlerdeki insan kalıntılarının da bilinenden çok daha eski tarihlere ait olduğu sonucuna ulaşıldı.

YOK OLUŞLARINA DAİR FARKLI TEORİLER VAR

Neandertaller günümüzden 400 bin yılı aşkın bir süre önce var oldukları bilinen bir insan türü. Daha çok Batı ve Güney Avrupa ile Karadeniz çevresinde yaşadıkları bilinen Neandertallerin Ortadoğu’da Türkiye’nin Akdeniz kıyıları, Kürdistan ve Suriye’de de varlıklarını sürdürdükleri ve hatta Orta Asya’da Altay Dağları’nda da izlerinin olduğu savunuluyor.

Günümüz insanı Homo Sapiens’in karışım yoluyla genlerinin çok az bir kısmını taşıdığı Neandertallerin yok oluşlarının bu türle karşılaşmalarından sonra gerçekleştiği bilinen en güçlü teori. Son olarak İngiliz bilim insanları, bugüne kadar yok oluşlarına dair farklı teorilerin üretildiği Neandertallerin manyetik kutuplardaki ani değişimler sonucu yok olduklarını savunan bir araştırma yayınlamışlardı.