ABD çokuluslu şirketler için küresel verginin yolunu açıyor

Covid-19 salgınıyla birlikte daha da kötüleşen ekonomilerine destek için yoksul ülkelerin borçları sorunu yeniden gündemde. Joe Biden yönetimi çokuluslu şirketlere küresel vergi talep ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki bahar müzakerelerinde yoksul-zengin ülkeler arasındaki ciddi uçurum da ele alındı.

Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerle aralarındaki gelir uçurumunu aşma konusunda sorumlulukları olduğunu söyleyen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Covid-19 salgınıyla artan yoksulluğa işaret etti.

Dünya ülkelerinin son on yıllarda yoksullukla mücadelede elde ettiği başarının yok olması tehlikesine dikkat çeken Yellen, ülkeler arasındaki gelir eşitsizliğinin aşılmasının da kendi sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Yellen’in açıklamasına göre, IMF ve Dünya Bankası ile müzakerelerde yoksul ülkelerin borçları sorunu da ele alınacak. Ayrıca IMF’nin uluslararası likiditeyi arttırmak için oluşturma hakkı olan SDR adlı fonun da bu amaçla kullanılması isteniyor.

ABD, ayrıca yoksul ülkelerin borçlarının ödenememesi nedeniyle 2020’de oluşturulan moratoryumun bu yılın sonuna kadar uzatılması da gündemde.

Washington ayrıca G20 ortaklarına şirketler için asgari bir vergi üzerine anlaşma dayatıyor. Yellen, “Asgari kurumlar vergisi oranı üzerinde anlaşmak için G20 ülkeleriyle birlikte çalışıyoruz” dedi.  Buradaki amacın, şirketleri kendi bölgelerine çekmek ve onlara rekabet ortamı sağlamak amacıyla düşüş veri oranlarının sunulduğu “bu yarışı dibe vurmak” olarak ifade ediliyor.

Janet Yellen, "Birlikte, küresel ekonominin çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde daha eşit bir oyun alanında gelişmesini sağlamak için asgari küresel kurumlar vergisini kullanabiliriz" dedi.