Avrupa Parlamentosu seçimlerine genel bakış

Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu, her beş yılda bir yapılan seçimlerle belirleniyor.

Bu yılki seçimler, 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 27 üye ülkeden 720 Avrupa Parlamentosu üyesi seçilecek. Yeni Parlamento, 705 üyeli eski Parlamentodan 15 üye daha fazla olacak.

1979 yılında kurulan Avrupa Parlamentosu seçimleri, 360 milyon Avrupalı seçmenin temsilcilerini seçmesine olanak tanıyor. Belçika, Bulgaristan, Lüksemburg ve Yunanistan'da oy kullanma zorunluluğu var.

SANDALYE DAĞILIMI VE TEMSİL

Avrupa Parlamentosu'ndaki sandalye dağılımı, üye devletlerin nüfus büyüklükleri ve küçük ülkelerin asgari düzeyde temsil edilmesi ihtiyacına göre belirleniyor. Bu nedenle, küçük ülkeler daha az sayıda AP üyesine sahipken, büyük ülkeler daha fazla AP üyesi tarafından temsil ediliyor. Örneğin, Almanya 96, Fransa 81, Avusturya 20, İrlanda 11 ve Malta 6 AP üyesi ile temsil edilecek.

SİYASİ GRUPLAR

Avrupa Parlamentosu üyeleri, benzer ideallere dayalı siyasi gruplarda yer alıyor. Her grup, AB ülkelerinin en az dörtte birinden gelen en az 23 milletvekilinden oluşuyor. Parlamento'da şu anda yedi grup var:

- Avrupa Halk Partisi (merkez sağ/sağ)

- Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (sosyal demokratlar)

- Renew Europe grubu (merkez/liberal)

- Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı grubu (ekolojistler)

- Avrupa Muhafazakârları ve Reformistleri (sağ)

- Kimlik ve Demokrasi grubu (aşırı sağ)

- Avrupa Parlamentosu Sol Grubu - GUE/NGL

Ayrıca, çeşitli siyasi görüşlere sahip bir dizi AP üyesi herhangi bir siyasi grupta yer almıyor ve “bağlı olmayan” AP üyeleri arasında yer alıyor.

YASAMA SÜRECİ VE YETKİLERİ

AB hükümetlerinin yanı sıra AP milletvekilleri de ortak politikaları ve Avrupa pazarını yönetecek yasaları oylar. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu Başkanını seçer ve Avrupa Komisyonu Başkanını ve Komisyon Üyelerini onaylar. AP milletvekilleri yasama yetkisini Avrupa Konseyi ile paylaşır, ancak ulusal parlamentolardan farklı olarak inisiyatif hakkı yoktur. Yani, doğrudan yasa teklifinde bulunamazlar. Ancak Avrupa Komisyonu'na bir metin sunabilir, içeriğini müzakere edebilir veya reddedebilirler. Avrupa Parlamentosu'nun desteği olmadan hiçbir yasa kabul edilemez.

GELECEK DÖNEM

Gelecekteki Avrupa Parlamentosu, 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma, ABD ve Çin karşısında rekabetçi bir sanayi politikası geliştirme, enerji ve sermaye birliği oluşturma ve Ukrayna'daki savaş gibi öncelikli konularda görüş bildirecek. Ayrıca, 2028-2034 dönemi için AB bütçesine karar verilecek ve bu bütçe, AB'nin olası genişlemesini de dikkate almak durumunda kalacak. 

AŞIRI SAĞ TEHLİKESİ

Aşırı sağın, özellikle Fransa'da güçlü kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Bu durum, Avrupa Parlamentosu'nda daha fazla sayıda Avrupa şüphecisi görebileceğimiz ve AB'nin iklim taahhütlerinin sorgulanabileceği anlamına gelebilir. Göç konusu da önemli bir gündem maddesi olacak.

KATILIM ORANI

Seçmen katılım oranı da önemli bir gösterge olacak. 2014'te %57.46 olan katılım oranı, 2019'da %49.88'e düşmüştü. Bu yılki seçimlerde de katılım oranı mercek altına alınacak.