BM uluslararası turizmde yüzde 30 düşüş öngörüyor

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Turizm Örgütü (DTÖ), Covid-19 pandemisinin 2020 yılında turistik ziyaretlerde yüzde 20 ila 30 düşüşe neden olacağı öngörüsünde bulundu.

Madrid merkezli BM kurumu DTÖ, daha önce 2019 yılına kıyasla yüzde 1 ila yüzde 3 oranında bir düşüş bekliyordu.

DTÖ, 2020 yılında turistik gelirlerde 300 milyar ile 450 milyar dolar arasında bir kaybın yaşanacağını ifade etti.

Bu düşüş, dünya genelinde seyahat benzeri görülmemiş seyahat kısıtlamalarından kaynaklanıyor. BM kurumu, bu yeni tahminlerin de ihtiyatlı ele alınması gerektiğini zira mevcut krizin doğasının son derece belirsiz olduğunun altını çizdi.

Bir önceki büyük ekonomik kriz, 2009 yılında uluslararası turizmin yüzde 4 oranında düşüş yaşamasına neden olmuştu. 2003 yılında 774 kişinin ölümüne yol açan SARS salgını nedeniyle yüzde 0,4’lük bir düşüş gerçekleşmişti.

Son Covid-19 krizinden önce uluslararası turizmde 2020 yılı için yüzde 3 ila 4 oranında bir büyüme öngörülüyordu. DTÖ’nin tahminlerinde bölge veya ülkelere göre öngörüler detaylandırılmıyor. Ancak aynı kurum Mart ayı başında turist sayısının azalmasından en fazla Pasifik Asya’nın etkileneceği tahmininde bulunmuştu.