Bogota konferansından Abdullah Öcalan’a özgürlük çağrısı

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da ‘Kapitalizme meydan okumak’ başlıklı konferans, başta Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan olmak üzere dünyadaki siyasi tutsakların serbest bırakılması çağrısı ile son buldu.

Konferans, Bogota’da Distrita Üniversitesi’nde “Demokratik Toplumu İnşa Edene Kadar Kapitalizme Meydan Okumak” başlığı altında 28 Temmuz günü başladı. Özellikle Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın "Demokratik Ulus ve Demokratik Konfederalizm" paradigması etrafında tartışmaları yürütüldüğü üç günlük konferansta farklı halklar ve organizasyonlar, deneyimlerini paylaştı, yeni bir dünya için mücadelelerin ortaklaştırılması gerekliliğine vurgu yaptı.

DÜNYA KADIN KONFEDERALİZMİ

15 ülkeden 50 organizasyonun katıldığı konferansın üçüncü gün oturumlar pazartesi günü gerçekleşti. İki panelden oluşan son gün, özellikle enternasyonalizmin yeniden tanımlanması üzerinde duruldu. İlk oturumda Meksika’dan katılan bir konuşmacı dünyadaki tüm ezilen hakların ortaklaşması, emperyalizme karşı ortak bir cephe kurulmasının önemine vurgu yaptı. Siyah halkların haklarının savunan hareket adına yapılan bir konuşmada sömürgecilikle birlikte bu kıtaya nasıl geldiklerini ve nasıl sömürüldüklerini tarihsel süreçleri ile birlikte anlattı. Kurdistan’dan Kadınlar Geleceği Örüyor Ağı’ndan bir konuşmacı ilk panel de sunum yaptı. Kürt temsilci, Dünya Kadın Konfederalizmi önerisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.  

EMPERYALİZME KARŞI ORTAK MÜCADELE

Sonraki panelde de Venezuela ve Arjantantin’den konuşmacılar vardı. Venezuela’daki komün deneyimlerinin paylaşıldığı bu panelde, Arjantinli konuşmacı “ortak mücadele” vurgusunda bulundu. Kurdistan’dan Demokratik Modernite Akademisi’nden bir temsilci demokratik konfederalizmin ne olduğu ve nasıl bir işleyişe sahip olduğunu anlattı. Kürt temsilci ayrıca Kurdistan’da devam eden şiddetli savaşa dikkat çekerek, savaşta Kürt cephesinde şehit düşenlerin sayısını paylaştı. İki panelin ardından konferansın ikinci günü atölyeler ve çalışma gruplarında yapılan tartışmalarından çıkan sonuçlar, her grup adına bir kişi tarafından aktarıldı. Pazar günü birçok çalışma grubu oluşturulmuş ve deneyimler paylaşılmıştı. Farklı halkların kültürel renklerinin dikkat çektiği bir etkinlikle son bulan konferansta ortak çağrı yapıldı.

ORTAK ÇAĞRI

“Dünya halklarına çağrı” başlıklı metin şöyle:

"Bulustuk… 28, 29 ve 30 Temmuz 2023 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından farklı sosyal hareketler ve halk örgütleri olarak yaklaşık 300 kişi "Kapitalizme meydan okumak, demokratik bir toplumun inşasına doğru" başlıklı Uluslararası Konferansta bir araya geldik. Burada bulunan örgütler, hareketler, ve toplumsal ve halkçı örgütlenme süreçlerinin direniş deneyimlerini paylaşmak ve özgürleştirici alternatiflerin inşası yoluyla ortak mücadele ufuklarımızı belirlemek ve güçlendirmek için buluşuyoruz. Mücadele halindeki halkların bu kardeşlik alanında, bizi yaşamın kendisinden mahrum bırakan kapitalist sistemin krizine ilişkin çeşitli fikirleri var ve çeşitli analizler geliştirdik; çalışma deneyimlerimizi, özgürleştirici önerilerimizi ve ifadelerimizi dinleme ve paylaşmanın yanı sıra özgürlük hayallerimize uygun bir dünya inşa etmek isteyen halklar olarak sahip olduğumuz öğrenme ve zorlukları da paylaştık. Hayal ediyoruz... Hayallerimiz ütopyayı ve diğer olası dünyaların hayal gücünü aşmaya devam ediyor. Halklarımız arasındaki birlik ve dayanışma sayesinde kapitalizmi, ırkçılığı, ataerkilliği ve sömürgeciliği yenmeyi başaracağımızı kesin olarak biliyoruz. Kucakladığımız bu görüş ve bağlam çeşitliliği içinde, özerklik ve bölgesel özyönetim önerilerimizi sürdürmek ve genişletmek, toplumsal dönüşüm sürecinde kendimizi egemen ve sömürgeci zihniyetten kurtarmak, devrimci düşünce ve örgütlenmeyi yenilemek ve güçlendirmek için ellerimizi ve seslerimizi birleştiriyoruz. Yaşamlarımızda varlığını sürdüren kapitalist Moderniteyi altüst eden her eylemle örülen başka gerçekliklerin hayalini kurmaya devam ediyoruz. Davet ediyoruz...   Her an ve her bölgede, sizi aşağıdan meclis örgütlenmeleri yaratmaya ve geliştirmeye, tartışma ve eğitim süreçleri eşliğinde sorunlarla yüzleşmeye ve yaşamı savunabilmek ve süreklilik kazandırabilmek için kendi kararlarınızı vermeye davet ediyoruz. Buluşmaya, birbirimizi dinlemeye, her bir dönüştürücü deneyimden öğrenmeye devam etmeye davet ediyoruz. Kendimize kolektif olarak bakmaya, hikayelerimizi, kalplerimizi ve mücadelelerimizi bir araya getirmeye davet ediyoruz. Ayrıca, burada başlamayan ama burada da bitmeyen kapitalizme ve ataerkilliğe meydan okuma sürecini aşmaya, farklılıklarımızı yeni pratikleri besleyecek fırsatlar olarak görerek özgür ve demokratik bir toplum yaratma ortak amacında ilerlemeye davet ediyoruz. Son olarak, başta Abdullah Öcalan olmak üzere Kurdistan, Ablayala ve tüm dünyadaki siyasi tutsakların özgürlüğü için mobilize olmaya devam çağırıyoruz.”