Fransa Tip Akademisi zorunlu maske önerdi

Fransa Tıp Akademisi, evde kalma uygulaması devam ettiği sürece gerekli hallerde dışarıya çıkma durumlarında maske takılmasının zorunlu olmasını önerdi.

Tıp Akademisi, “Kuluçka döneminde olan veya asemptomatik taşıma halindeki kişilerin virüs salgıladığı ve enfeksiyonu bulaştırmayı sürdürdüğü ortaya konuldu. Fransa’da, mevcut koşullarda, halkın maske kullanmasının genelleştirilmesi, yürürlükteki koruyucu tedbirlere mantıklı bir ek teşkil edecektir” dedi.

Maske kıtlığının yaşandığı bir dönemde, tıbbi maskeler veya daha koruyucu FFP2 tipi maskelerin dağıtımında önceliğin sağlık personelleri olduğuna dikkat çeken Akademi, bununla birlikte alternatif olarak da adlandırılan maskeler bile olsa, bunların taşınmasının herkes için zorunlu hale getirilmesini önerdi.

Akademi, bu tür maskelerin üretilmesine ilişkin pratik bilgilerin herkesin bilgisine sunulmasını isterken, bu konuda önerilerin yer aldığı ilgili sağlık kurumlarına yönlendirdi.

Akademi, evde kalma uygulamasının gelecekte kaldırılması halinde bile normal maske veya alternatif maske kullanımının zorunlu olarak bir süre devam ettirilmesini önerdi.