Kurdistan ve Latin Amerika deneyimleri ve çözümleri Bogota’da buluştu

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da Distrita Üniversitesi’nde “Demokratik Toplumu İnşa Edene Kadar Kapitalizme Meydan Okumak” başlıklı konferans üçüncü ve son gününe girdi.

Üç günlük konferans 28 Temmuz’da başladı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın "Demokratik Ulus ve Demokratik Konfederalizm" paradigmasının ele alındığı “Demokratik Toplumu İnşa Edene Kadar Kapitalizme Meydan Okumak” başlıklı konferansa, 15 ülkeden 50 organizasyon katıldı. 

Konferansın ikinci gününde farklı çalışma grupları oluşturuldu. Bu gruplar özellikle “Özyönetim”, “Ekoloji ve bölge”,  “Ekonomi ve bölge”, “Kadın ve kadın özgürlüğü”, “Düşüncelerin çatışması”, “Gençlik” ve “Devlet ve demokrasi” gibi başlıklar etrafında toplandı. Bu başlıklar etrafında yürütülen tartışmalarda farklı coğrafyalardaki mücadelelerin ortak yanları belirlenmeye çalışıldı. 

KADIN MASASI

Kadın masasındaki tartışmalarında, her kadının hangi ülkeden geldiğini gösteren bir harita dikkat çekerken, kadınların temel amaçlarını anlatan kağıtlar bir ağ şeklinde iliştirildi. Bu çalışma masasında Kürt kadın hareketi kendi deneyimlerini paylaştı ve Dünya Kadın Konfederalizmi önerisi tartışmaya açıldı. Çalışma grubu, daha sonra kadınların mücadelelerinde engel olan temel konular üzerinde durdu. Farklı sembolik etkinliklerle kadın bedeni üzerinden yapılan saldırılara dikkat çekildi. Kadın atölyesine Meksika, Peru ve Kolombiya’nın farklı organizasyonlarından kadınlar katıldı. Genç feministler, siyah halkların mücadelesi ile ilgilenen kadınlar, halk eğitimleri ile ilgilenen ve toplumsal dönüşümler için mücadele eden hareketler atölyede yer aldı. 

DEVLET VE DEMOKRASİ MASASI

Devlet ve Demokrasi konusunun tartışıldığı masada Meksika, Kolombiya, El Salvador ve Kurdistan katılımlar oldu. Ulus devlet ve devlet arasındaki farklar, ulus devlete karşı mücadele stratejileri ele alınırken, katılımcılar ulus devletin bir sömürü aracı olduğu noktasında ortaklaştılar. 

EKONOMİ MASASI

Ekonomi masasında Brezilya, Kanada ve ağırlıklı olarak Kolombiya’daki organizasyonlardan katılımlar göze çarptı. Ekonominin tarifi yapıldıktan sonra alternatif ekonomilerin masaya yatırıldığı çalışma grubunda, bu alanda var olan deneyimler ve karşılaştıkları engeller tartışıldı. 

EKOLOJİ MASASI

Ekoloji masasında Kolombiya’daki yerli halklar masası ve burada kimlik mücadelesi yürüten Afro-Amerikalılar katıldı. Toprağı talan eden ve yerli hakları topraklarından eden çok uluslu şirketlerin mega projelerinin verdiği zararlar temel gündem oldu. Ekolojik gelişme adı altında lityum ve farklı projelerin de toprağa verdiği zararlar anlatıldı. Kurdistan’a ilişkin olarak da doğaya yönelik saldırılar anlatılırken, tarihin, doğanın ve kadının birbirinden kopartılmasının aslında toprağı talan etme politikalarının daha kolaylaştırdığına dikkat çekildi. Bu şekilde tarihi hafızanın da yok edildiği saldırılar gerçekleştirildiği anlatıldı. Bu konuda yerli halklar ile Kürt halkının mücadelesinde son derece ortak yanlar öne çıktı. Bu nedenle ekoloji mücadelesi yerine “yaşam mücadelesi” tanımı yapıldı. 

GENÇLİK MASASI
 
Gençlik masasında ağırlıklı olarak Kolombiyalı örgütler ile Peru’daki bir çatı örgütünün gençlik kolları yer aldı. Gençliğin tanımı ve nesiller arasındaki kopukluğun nasıl giderilebileceği üzerine tartışmalar yürütüldü. Kurdistan gençlik hareketi bu grupta kendi deneyimlerini paylaştı. 

ÖZ YÖNETİM MASASI

Hararetli tartışmaların yaşandığı çalışma gruplarından birisi öz yönetim masası oldu. Özellikle Kolombiya’dan birçok organizasyonun yöneticileri bu masaya katılmayı tercih etti. Paraguay, ABD ve Kurdistan’dan katılımlar oldu. Öz yönetimin tanımı yapıldıktan sonra, farklı bölgelerdeki uygulamalar, ne tür adımlar atıldığı ve devletin demokratikleştirilmesine dönük çalışmalar üzerinde duruldu. 

Son bir masada ise farklı görüşler tartışıldı. “Nasıl bir dünya, nasıl bir sistem hayal ediyoruz?” sorusuna felsefik yönü ağır basan yanıtlar arandı.