İktidarın olası hilelerine karşı Seçim Güvenliği Platformu kuruldu

AKP-MHP iktidarının olası hilelerine karşı Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu kuruldu.

Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu, Ankara'da bulunan Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlediği basın toplantısıyla kuruluşunu ilan etti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Alevi Bektaşi Federasyonu, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Mülkiyeliler Birliği, ODTÜ Mezunları Derneği, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Doğu ve Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu, Hak ve Adalet Platformu, Antikapitalist Müslümanlar Diyalog Grubu, Düşünce Suçuna Karşı Girişim Yurttaş Girişimi temsilcilerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi toplantıya katıldı.
Toplantıda konuşan KESK Genel Mali Sekreteri Gönül Kural Şimşek, ülkede çok uzun bir süredir adil ve meşru ortamda seçim yapılmasına dair müdahaleler olduğunu söyledi.
Şimşek, AKP-MHP iktidarının güç kaybettiğini ve iktidarını devam ettirmek için seçim yasası ve siyasi partiler yasasında değişikliklerin gündeme getirdiğini belirtti.
DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ve DİB üyesi Nesteren Davutoğlu, ortak basın açıklamasını okudu. Açıklamada, demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler, emek ve meslek örgütlerinin adil ve güvenli bir seçim ortamının sağlanması, halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için söz konusu platformu oluşturduğu vurgulandı.

 ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Açıklamada, alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:
 
“* Tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, STK'lar ve sivil inisiyatifler vakit kaybetmeden seçim süreci ile ilgili çalışmaları başlatmalı ve birlikte nelerin yapılması gerektiğini belirlemelidirler.
 
* Geçmişteki benzer çalışmaların başarılı ve başarısız yönleri araştırılmalı, çalışmalarda dikkate alınmalıdır.
 
* Seçim güvenliği yalnızca sandık güvenliği ile sağlanamaz. Seçim sürecinin her aşaması dikkatlice planlanmalı, tüm süreci kapsayacak ayrıntılı bir eylem planlamaları hazırlanmalı, ilan edilmeli ve yurttaşlar göreve çağrılmalıdır.
 
* YSK, il ve ilçe Seçim Kurulu kararlarını, uygulamalarını takip edecek izleme heyetleri oluşturulmalı, bunlar aynı zamanda idarenin karar ve uygulamalarını da izlemelidir. Propaganda hakkı ve eşit uygulama seçim sürecinin her alanında talep edilmeli, gereken durumlarda hukuki süreç başlatılmalıdır.”