DKP/BÖG, Ulaş Adalı’yı andı

DKP/BÖG kurucularından Ulaş Adalı’nın şahadet yıldönümüne ilişkin açıklama yapan DKP/BÖG, “Bugün Ulaş olmanın, birleşik devrim mevzilerini kurmanın tam zamanıdır” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Devrimci Komünarlar Partisi/ Birleşik Özgürlük Güçleri Ulaş Adalı’nı (Gökhan Taşyakan) andı.

Açıklamada şunlar belirtildi: “Partimiz DKP/BÖG kurucu önderlerinden, Merkez Komitesi üyemiz, HBDH'nin kurucu kadrosu, birleşik devrim mücadelemizin komutanı, Ulaş Adalı'nın savaş alanlarında ölümsüzleşmesinin ikinci yılında, onu yaşayarak, onu yaşatarak devrimin ve sosyalizmin zaferine yürüyoruz.

Partimizin, Türkiye metropollerinden, Rojava topraklarına geçerek, her sahada kendini emperyalizme ve kapitalizme karşı yenilmez bir savaşa hazırlayan, AKP-DAİŞ ittifakına her cephede savaş açan, ‘Kasım Atılımı’nın öncü kadroları olarak Kobane direnişinde yer alan, ilk müfrezemiz ile savaşan Ulaş Adalı, Türkiye Devrimci Hareketi içerisinde yürüttüğü politik mücadelenin sınırlarını, silahlı mücadele ile aştı. Partimizin kuruluş sancağında yer alan ‘enternasyonalist devrimciliği’ ve ‘birleşik devrim’ stratejisinin görevleri arasında Türkiye ve Kürdistan devrimini birleştirecek bir örgütlülüğü oluşturma iradesinde görev aldı. Devrimci dayanışma ve siper yoldaşlığına olan inancıyla, içine girmiş olduğu birleşik devrim çalışmasını; Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin kurulması ile sonuçlandırdı. O, bir devrim komutanı, tarihin akışına yön veren bir önder olarak ölümsüzleşti.

Türkiyeli bir devrimci olarak, devrimin pratik güncel görevlerinin tüm gereklerini yerine getirdi. Hem sıcak savaşın içerisinde hem de devrim mücadelesinin kurmaylığında tüm varlığı ile çalıştı. Yaşamının her anını işçi sınıfının kurtuluşu ve ezilen halkların özgürlük kavgasına adadı. Kendinden önce ölümsüzleşenlerin ardından söylediği gibi “Ant olsun ki, şart olsun ki hesap sorulmadık tek bir gün olmayacak” kararlılığı ile halk düşmanlarından, sömürgecilerden ve sömürenlerden hesap sorulmadığı, bunun hazırlığında olunmadığı tek bir gün bile geçirmedi. Zafer kişiliğinin aynası olarak, tıpkı Şehit Delal, Kasırga, Atakan, Bayram yoldaşlar gibi birleşik devrim kavgamızın yol göstericilerindendir.

Bugün birleşik devrim mücadelesi, aynı zamanda 71 direnişçiliğinin günceli yansıtan aynası olarak da yol göstermektedir. 71 direnişçiliğinin parçaladığı ‘kendi sağından medet umma’ sağcılığının, bugün yeniden sosyalizmin saflarında canlandırılma çabasına da yüksek bir itirazın adıdır. Partimiz sadece işçi sınıfı ve ezilenlerin devrimci mücadele birliğinin gücüne güvenmektedir. Türkiye işçi sınıfı ve ezilen halkların kavgasının, Kürt halkının özgürlük kavgası ile birleştirildiği her yer, her mevzi, her barikat, her direniş, her mücadele birliği özgürlüğün parolasıdır, yeni Ulaşların doğduğu tohumlandığı topraklardır.

Bu açıdan Ulaş Adalı'nın, birleşik devrim mücadelesinin merkezinde yürüttüğü askeri-politik çalışmaları, gerilla eğitim faaliyetleri, devrimci yaşam pratiği, tüm kadro ve savaşçı yapımızın yaşam ve militanlık manifestosu olmuştur.

Bugün Ulaş olmanın, birleşik devrim mevzilerini kurmanın tam zamanıdır.

Bugün Ulaşlaşmanın, faşizme, kapitalizme, sömürgeciliğe, karşı devrimci taaruzun zamanıdır.

Türkiye işçi sınıfı ve ezilen halklarının kurtuluşunu Ulaşlaşarak, birleşik devrim mücadelesini zaferle sonuçlandırarak başaracağız.

DKP/BÖG; Ulaşların partisi, birleşik devrim mücadelesinin özgürlük gücüdür.”