DTK: Siyahlar ve Kürtlerin yaşadığı ırkçılık sarsıcı bir noktada

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ABD ve Türkiye’de yaşanan şiddet ve ırkçılığa dikkat çekerek, her iki ülkede siyahlar ve Kürtlerin yaşadığı ırkçılığın sarsıcı bir noktaya geldiğini kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan DTK, “Batının Siyah Halkları ile Ortadoğunun Kürtleri yüzyıllardır benzer baskılara ve katliamlara maruz bırakılmaktadır. Hiçbir hakka sahip olamayan ve hala statüsüz yaşayan 50 milyon Kürt, tabiri caizse Ortadoğu'nun siyahlarıdırlar” dedi.

SİSTEMATİK İŞKENCE SEANSLARI

İki ülkede işkencenin sistematik olduğunu ve sarsıcı bir noktaya ulaştığına dikkat çeken DTK, şunları belirtti: “Amerika ve Türkiye'de uzun süreden beri devam eden ama son zamanlarda sistemden güç alan polislerin ve kimi faşist güruhların başvurduğu şiddet biçimleri kişilere mal edilebilecek basit olaylar değil, aksine kamuoyuna yansıdığı biçimiyle gün ortası sistematik işkence seanslarına dönüşmüştür.

Her iki ülkede yaşanan şiddet, Siyahların ve Kürtlerin yaşadığı ırkçılığın sarsıcı bir noktaya geldiğini göstermektedir. Güncel şiddet görüntüleri iktidarların bastırma, sindirme ve ortadan kaldırma tekniklerine rağmen buradaki sorunların eskisinden daha fazla derinleştiğini yeniden tescillemiştir.”

BİRBİRİNİN PROTOTİPLERİ

“Bu anlamda Amerikan ve Türk siyasal sistemleri birbirinin proto tipleridir” diyen DTK, “İkisi de milyonlarca insanı ötekileştirip baskı aygıtlarıyla tüm ülkeyi cezaevlerine dönüştürerek yönetmeye çalışmaktadır. Her iki ülkedeki ezilen topluluklara ve halklara yaklaşım biçimleri, öldürme ve bastırma ve cezaevlerine haksız hukuksuz bir şekilde kapatılma biçimleri birbirinin kopyası konumundadır” diye ekledi.

SİYASAL SİSTEMLERDEKİ BÜYÜK ÇÜRÜME

Açıklamada devamla şunlar yer aldı:

“Bu ülkelerin sokaklarında ve emniyet binalarında insanlık onurunu ayaklar altına alan görüntüler ve çığlıklar özgürlüklerin askıya alınmasıyla sadece güvenlik paradigmalarıyla kendisini ayakta tutmaya çalışan sistemsel çaresizliklerin dışavurumudur. Bu yönüyle bu ülkelerdeki siyasal iktidarların ve siyasal sistemlerinin büyük bir çürüme yaşadığı çok açıktır. Gelinen aşamada sorunun içinde boğuldukları ve rahatlıkla çözecek olaylar sırasında bile hemen insanlıktan çıktıkları ortaya çıkmaktadır.

Demokratik Toplum Kongresi olarak şunun iyi bilinmesini istiyoruz. Hiçbir halk sonsuza kadar baskıyı kabul edemez. Hiçbir halk sonsuza kadar özgürlüğünün elinden alınmasına, onurunun ayaklar altına alınmasına razı olmaz. Siyahlar ve Kürtler faşizme karşı hiçbir zaman susmadılar. Bundan sonra da susmayacaklar. Kaldı ki hiçbir sistematik güç bugüne kadar insanların özgürlük talebi karşısında sonsuzluğa kadar ayakta kalmamıştır. Kürtler ve siyahlar insanca bir yaşamı kazanana kadar mücadele edecek ve bunun için mücadelelerini birleştirip tüm dünyaya seslerini haykırmaya devam edecekler. Özgürlük için siyasi, insani ve hukuki arayış tüm demokratik zeminlerde meşru bir şekilde kesintisiz devam edecektir.

SİYAHLAR VE KÜRTLERE SAYGI DUYUN

Siyahlar ve Kürtler üzerinde yürütülen bastırma, sindirme, asimilasyon, sömürü ve toplum kırım pratikleri bu halklar şahsında tüm insanlığa yapıldığını tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu nedenle tüm dünya halklarını, demokratik kamuoyunu, aydın, akademisyen, yazar ve sanatçıları, demokratik kitle örgütlerini, tüm demokratik siyasi partileri, kadın, ekoloji ve emek hareketlerini Siyahların ve Kürtlerin yaşam hakkına, siyasi haklarına, kültür ve dil haklarına ve nihai olarak insanca ve kendi onuruyla yaşama hakkına saygı ve hukuk kuralları çerçevesinde çözümlerin geliştirilmesi amacıyla sesiz kalmamaya çağırıyoruz.

Siyahların ve Kürtlerin sorunlarının saygı ve hukuk temelinde çözülmesi için bu halkların sesini ve çığlığını duyun. Onların mücadelesine ortak olun, onları yalnız bırakmayın. Siyahların ve Kürtlerin haklarının ulusal ve uluslararası zeminlerde garanti altına alınması için sizlerin çabası çok değerli olacaktır. Duyarlı tüm kesimleri Kürtlerin ve Siyah halkların üzerinde yürütülen açık ve kapalı faşizme karşı seslerini çıkarmaya davet EDİYORUZ.”