Emek örgütleri hükümeti istifaya çağırdı

DİSK, KESK, TMMOB ve İTO, "Baskı, mafya, sömürü düzenine teslim olmayacağız" şiarıyla Kadıköy’de yaptığı açıklamada, hükümeti istifaya çağırdı.

Çete lideri Sedat Peker’in ifşaatlarıyla ortaya saçılan devlet-mafya-siyaset ilişkileri sendika ve meslek örgütleri tarafından İstanbul Kadıköy’de protesto edildi. Süreyya Operası önünde yapılan eylemi DİSK, KESK, TMMOB ve İstanbul Tabip Odası düzenledi. Polis ablukası altında gerçekleşen eyleme HDP Milletvekili Musa Piroğlu ve çok sayıda siyasi örgüt ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı. “Baskı, sömürü, mafya düzenine teslim olmayacağız” pankartı ile “Bu pisliği ancak devrim temizler” dövizleri taşıyan kitle hep bir ağızdan, “Çetelerden hesabı emekçiler soracak”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı. 

Sendika ve meslek örgütleri adına açıklamayı okuyan KESK İstanbul Şubeler Platform Dönem Sözcüsü Çayan Çalık, sermaye-devlet-mafya sarmalında devam eden kirli ilişkilerin ortaya saçıldığı kritik bir dönemden geçildiğini söyledi. Tek adam rejiminde yargının ne hale getirildiğine toplum olarak tanık olunduğunu vurgulayan Çalık, binlerce faili meçhul cinayetin ve katliamın işlendiği 1990’lı yılları da aşan bir çürümeyle karşı karşıya olunduğuna dikkat çekti. 

‘ÇÖZÜMSÜZLÜK HUKUK DIŞI YAPILARI GÜÇLENDİRİYOR’

Çalık, 15 Temmuz ve ardından yaşanan sivil darbe sürecinde iktidar-cemaatin tüm kirli ilişkileri ortalığa saçıldığı gibi şimdi de kurduğu mafya-çete-uyuşturucu ilişkilerinin itiraflarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Tek adam rejimine dönüşen iktidar bloğunun tarikatlar ve mafya-sermaye ile kurduğu ilişkilerin tüm ülkeyi uçurumun kenarına getirdiğini kaydeden Çalık, şöyle konuştu: 

“Ülkemizde uzun süredir Kürt sorununda sürdürülen çözümsüzlük ve savaş politikalarında bu gayri hukuki mafya/kontrgerilla güçlerinin devlet tarafından kullanıldığını bir kez daha açığa çıkarmıştır. Barışçıl ve demokratik çözümü reddeden iktidarlar, toplumu terörize eden bu karanlık güçleri her ihtiyaç duyduğunda devreye sokarak, gayri nizami harp ya da özel harp dairesi gibi adlarla bu güçleri meşrulaştırmaya çalışmıştır. Ülkemizin temel sorunlarının çözümsüzlüğü, hukuk dışı yol ve yapıları güçlendirirken, bu yapılar güçlendikçe demokrasiden, hukuktan uzaklaşılmıştır. Nitekim içinden geçtiğimiz gün ve yıllarda anayasanın rafa kaldırılması, ülkenin genelgelerle, keyfi kararlarla yönetilmesi bu sürecin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.” 

“Türkiye bu karanlık ilişkilerle anılmak ve bunun bir parçası olmak zorunda değildir” vurgusunda bulunan Çalık, mücadeleyi yükseltme çağrısı yaptı. Gelinen noktada adalete güvenin kalmadığına, hiç kimsenin geleceğinin güvence altında olmadığına işaret eden Çalık, “Çocuklarımıza bırakmak istediğimiz gelecek bu değildir” diyerek, hükümeti istifaya davet etti.