Metîna’da şehit düşen 2 gerillanın kimlikleri açıklandı

Metîna alanında 28 Mayıs günü şehit düşen 2 gerillanın kimliklerini açıklayan HPG, “Yaşamları kadar savaştaki üstün yetenekleri ve cesaretli duruşları ile birer örnek Apocu militan olmayı başardılar” dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi, şehit düşen 2 gerillaya ilişkin şunları belirtti:

“İşgalci Türk devletinin Metîna alanına yönelik geliştirdiği saldırılara karşı tarihi bir sorumlulukla mücadele eden ve düşmana gerekli cevabı pratikleriyle veren Qehreman ve Raqîp yoldaşlarımız 28 Mayıs 2022 günü gerçekleşen düşman saldırılarında şehadete ulaştı. Yaşamları kadar savaştaki üstün yetenekleri ve cesaretli duruşları ile birer örnek Apocu militan olmayı başaran bu değerli yoldaşlarımızın anılarını yaşatma ve hayallerini gerçekleştirme sözümüzü yineliyoruz. 

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Qehreman Gewda
Adı Soyadı: Özgür Aşkan
Doğum Yeri: Colemêrg
Anne – Baba Adı: Zarife – Halit
Şehadet Tarihi ve Yeri: 28 Mayıs 2022 
/ Metîna

 

Kod Adı: Raqîp Tatwan
Adı Soyadı: Bekir Yılmaz
Doğum Yeri: Bedlîs
Anne – Baba Adı: Muazzez – Asım
Şehadet Tarihi ve Yeri: 
28 Mayıs 2022 / Metîna

 

QEHREMAN GEWDA

Gewda aşireti Kürdistan Özgürlük Hareketine onlarca yiğit evladını katmış, şehitleri olan yurtsever bir aşirettir. Bu özelliğiyle ülkemiz Kürdistan’ın özgürlüğü mücadelesinde örnek alınacak bir aşirettir. Qehreman yoldaşımız da böylesi bir aşirete mensup, yurtsever bir ailede doğmuştur. Ailesi düşmanın 90’lı yıllarda koruculuğu dayatması ve köylerini yakması sonucu Türk metropollerine göç etmesi nedeniyle bir süre Kürdistan’dan uzak yaşamışlardır. Fakat daha sonra tekrar ait oldukları Kürdistan’a dönmüşlerdir. Yine Kürdistan’ın yurtseverlik merkezlerinden olan Silopya’ya yerleşen Qehreman yoldaşımızın ailesi mücadelelerine burada devam etmiştir. Qehreman yoldaşımız da ailesinin yaşadığı bu trajediye, düşmanın başta ailesi olmak üzere tüm halkımıza yönelik yaptığı baskı ve zulme yakından tanıklık etmiştir. Ayrıca gerilla mücadelesini duymuş ve halkımızın savunma gücü olan gerillayı daha çocukken kahramanlaştırmıştır. Bundan dolayı gerillaya katılmayı tek hayali haline getirmiştir. Gençlik yıllarından itibaren her onurlu Kürt genci gibi halkımızın özgürlük mücadelesine atılmış ve çeşitli faaliyetler yürütmüştür. Fakat yürüttüğü mücadelenin yetersiz olduğunu anlayan ve halkımızın özgürlük ihtiyacını karşılamadığının bilincine varan Qehreman yoldaşımız çocukluk hayali olan gerillaya katılma kararı alarak 2013 yılında yüzünü Kürdistan dağlarına döndürmüştür.

2013 yılında katıldığı gerilla saflarında morali, coşkusu ve büyük öğrenme isteğiyle kısa sürede dağ ve gerilla yaşamına uyum sağlamıştır. Gerilla saflarına katıldıktan sonra 3 yıl boyunca Garê alanında çalışma yürütmüş; burada temel eğitiminin yanında uzmanlık eğitimleri de almış ve kendisini her anlamıyla savaşa hazırlamıştır. Eğitimlerdeki istekli katılımı ile kısa sürede kendisini geliştiren Qehreman yoldaşımız genç yaşta büyük bir komutan adayı olarak öne çıkmıştır. 2015 yılında düşmanın halkımıza ve hareketimize saldırması üzerine savaşın yoğun olduğu ve düşmana darbe vurabileceği alanlara gitmeyi önermiş ve bu temelde 2016 yılında Zap alanına geçmiştir. Zap alanındaki başarılı bir yıllık pratiğinin ardından Metîna alanına geçen Qehreman yoldaşımızın buradaki temel yoğunlaşması da düşmanı vurmak üzerine olmuştur. Bunun için sürekli düşmanı izlemiş ve etkili eylemler yapabilmek için hazırlıklar yapmıştır. Metîna alanında düşmana karşı birçok eylem geliştirerek etkili darbeler vuran Qehreman yoldaşımız bir eylem sırasında yaralanmıştır. Fakat bu yarasını büyük bir irade ile kısa sürede sarmış ve eskisinden daha moralli ve güçlü bir katılımla mücadelesine devam etmiştir. Qehreman yoldaşımız yıllarca yürüttüğü gerilla mücadelesini daha da anlamlandırmak, Önder Apo felsefesini temel yaşam felsefesi haline getirmek ve halkımızın özgürlük mücadelesini daha sonuç alıcı bir şekilde yürütebilmek için her zaman kendisini eğitmiş, kişiliğinde önemli değişimler meydana getirmiştir. Demokratik Modernite Gerillacılığının hem ideolojik hem de askeri gerekliliklerini yerine getirmek için büyük bir uğraş vermiştir.

Halkımızın özgürlüğünün sağlanabilmesi için öncülük düzeyinde mücadele etmesi gerektiğinin farkında olan Qehreman yoldaşımız bunu da kendisini gerilla mücadelesine daha fazla yatırmaktan, Önderlik ideolojisinde eritmekten geçtiğinin bilincindeydi. Böyle bir ideolojik ve askeri yoğunlaşma ile birlik komutanı görevini alarak 2021 yılında Metîna alanına geçmiş, düşman saldırılarına karşı etkili mücadelesiyle öne çıkmıştır. Düşmanın Metîna alanına yönelik gerçekleştirdiği işgal saldırılarını boşa çıkarmak ve etkili darbeler vurmak için sürekli arayış içerisinde olmuştur. Bu arayışlarında başarılı olmuş ve 2021 yılında Metîna alanında gerçekleştirilen birçok eylemde büyük roller üstlenmiştir. Yine düşmanın bu yıl geliştirdiği saldırılara karşı da sürekli hareket halinde olmuş, fırsat bulduğu her an’da düşmana darbe vurmaya çalışmıştır. Genç bir komutan olan Qehreman yoldaşımız ideolojik birikimi ve askeri tecrübesiyle yeni dönemin öncü komutanlarından biri olarak ve devrim görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirerek halkımıza ve Önderliğimize layık olmayı başarmıştır.

RAQIP TATWAN

Kürdistan Özgürlük Mücadelesi, on yıllardır her türlü insanlık dışı muameleye maruz kalan ve tükenişin eşiğine getirilen kadim Kürdistan halkının Önder APO felsefesi öncülüğünde yeniden yaratmıştır. Kürdistan en seçkin evlatları mücadelemizin başladığı ilk andan itibaren akın akın mücadele saflarına akarak halkımızın onurlu gelecek sahibi olması için emsalsiz bir direniş sergilemişlerdir. Adım adım ve en zor koşullar altında gelişerek büyüyen mücadelemiz, bugün bütün ezilen halkların özgürlük umudu haline gelmiştir. Özgürlük Mücadelemizin bu günlere gelmesini ölümsüz şehitlerimizin ortaya koydukları emek sayesinde mümkün olmuştur. Kürdistan Özgürlük Mücadelesi şehitleri, halkımızın hafızasında fedailik çizgisinin en güçlü temsilcileri olarak yerlerini alarak halkımızın özgür geleceğinin teminatı haline gelmişlerdir.

Dört parça Kürdistan’da fedaice yaşayan, savaşan ve zafer çizgisinde direnen gerillamız, sömürgecilerin asimilasyon, inkar ve imha siyasetlerinin önündeki temel engelleyici güç olarak her koşul atında halkımızın onuruna sahip çıkmışlardır. Raqîp yoldaşımız da fedailer çizgisinde yaşayıp savaşarak Kürdistan’ın ölümsüz kahramanları arasında yerini almıştır. Bedlîs’te dünyaya gelen yoldaşımız işgalcilerin Kürdistan’ı insansızlaştırma politikaları sonucunda küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İzmir’e göç etmek zorunda kalmıştır. Tutucu bir çevrede yetişen yoldaşımız, Kürdistan Özgürlük Gerillasını erken yaşlardan itibaren tanımış ve gerilla saflarına katılmak için büyük bir çaba göstermiştir. Kürdistan dağlarında halkımızın özgürlüğü için savaşmayı hedefleyen yoldaşımız arayışından vazgeçmeyerek 2007 yılında gerilla saflarına katılmıştır. Xakûrkê alanında yeni savaşçı eğitimini tamamlayan yoldaşımız, pratik alana geçerek hızla gerillacılık yaşamına adapte olmuştur. Askeri alandan yetkinleşen yoldaşımız komutanlaşarak Zagroslar’a geçerek zorlu koşullarda gerillacılık yürütmüş ve işgalcilere büyük darbelerin vurulduğu birçok eylemde en ön safta yerini almıştır. Yetkin bir gerilla ve yeni dönem koşullarına kendisini hızla uyarlayan öncü bir gerilla komutanı olan Raqîp yoldaşımız, edindiği büyük birikimi Bakurê Kurdistan’a yansıtmak için 2015 yılında Garzan alanına geçmiştir. Yaşamında ve savaşında yoldaşlarına öncülük yapmış ve bu süreçte bir çok etkili eylemin geliştirilmesinde aktif rol oynayan yoldaşımız, her zaman yoldaşları arasında militan kişiliğiyle ön plana çıkmıştır. Garzan’dan sonra birçok farkı alanda kalan ve tecrübesini yoldaşlarıyla paylaşan Raqîp yoldaşımız birçok yeni yoldaşımızın gelişerek komutanlaşmasında büyük emek sahibi olmuştur. İşgalci TC ordusunun 2021 yılında Metîna'ya dönük başlattığı işgal saldırısı sırasında  alana geçerek işgalcilere karşı savaşan yoldaşımız, katıldığı andan şehit düştüğü ana kadar en ön savaş mevzilerinde yerini almış, tarihi bir direniş ve savaşın içerisinde yer alarak öncülük yapmıştır. Önder Apo felsefesinin yiğit bir militanı olarak fedaice savaşan Raqîp yoldaşımızın yarattığı mücadele mirası her zaman biz geride kalan yoldaşlarının önünü aydınlatmaya devam edecektir.

İşgalciliğe geçit vermeyen duruşlarıyla Başûrê Kurdistan’ın savunmasında önemli görevler üstlenen ve bu uğurda şehadete kadar dur durak bilmeyen bir mücadelenin sahibi olan Qehreman ve Raqîp yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkımıza başsağlığı diliyoruz.”