HPG: Şehitlerimiz özgürlükte ısrarın temsilcileridir

Geçen yıl şehit düşen 4 gerillayı saygıyla anan HPG, “Bişeng, Azad, Rûbar ve Baz yoldaşlarımız özgürlükte ısrarın, mücadelede azmin ve kararlılığın temsilcileri oldu" dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi açıklamasında şunlar belirtildi:

“18 Mayıs 2021 tarihli açıklamamızda; 11 Mayıs 2021 günü güçlerimizin bir yerden başka bir yere giderken Selmas alanında İran güçlerinin saldırısına uğradığı ve burada 4 yoldaşımızın şehadete ulaştığı bilgisini paylaşmıştık. Bu saldırıda Bişeng, Azad, Rûbar ve Baz yoldaşlarımızın şehadete ulaştığı kesinleşmiştir.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Bişeng Fîraz Zagros
Adı Soyadı: Şehrîban Angi
Doğum Yeri: Agirî
Anne – Baba Adı: Têlî – Mahmut
Şehadet Tarihi ve Yeri: 11 Mayıs 2021 / Serhed

 

Kod Adı: Azad Rojhat Tendurek
Adı Soyadı: Fetullah Yıldırım
Doğum Yeri: Wan
Anne – Baba Adı: Emine – Selahattin
Şehadet Tarihi ve Yeri: 
11 Mayıs 2021 / Serhed

 

Kod Adı: Rûbar Şawurî
Adı Soyadı: Hasan Tuğrul
Doğum Yeri: Mersin
Anne – Baba Adı: Sacide – Lefik
Şehadet Tarihi ve Yeri: 
11 Mayıs 2021 / Serhed

 

Kod Adı: Baz Pîrdoğan
Adı Soyadı: Murat Edis
Doğum Yeri: Agirî
Anne – Baba Adı: Adule – Ahmet
Şehadet Tarihi ve Yeri: 
11 Mayıs 2021 / Serhed

 

BIŞENG FÎRAZ ZAGROS

Bişeng yoldaşımız Bazîd’de yurtsever bir ailede doğmuştur. Ailesinin köklü bir yurtsever gelenekten gelmesi Bişeng yoldaşımızı derinden etkilemiştir. İlk gördüğü özgürlük gerillalarının yaşam duruşlarından ve yoldaşlık ilişkilerinden etkilenen Bişeng yoldaşımız 2015 yılında Serhed bölgesinde gerilla saflarına katılmıştır. Kısa bir süre Serhed bölgesinde kaldıktan sonra Medya Savunma Alanları’na geçmiş, burada temel eğitiminin yanı sıra başlıca askeri ve ideolojik eğitimler de görmüştür. Aldığı eğitimlerde Önder Apo ve PKK gerçekliğini daha iyi anlamaya başlamıştır. Önderliğin yaşam tarzını, felsefesini, mücadele biçimini derinliğine anlama çabasında olmuş, kendisi de bu şekilde bir yaşamın sahibi olmak istemiştir. Yine Partimizin direnişçi özelliğinden, her türlü zorlu koşullardan güçlenerek çıkmasından, emeğin belirleyici özelliğinden etkilenmiş; bu özellikleri kişiliğinde somutlaştırmak istemiştir. Bişeng yoldaşımız edindiği ideolojik birikimin yanı sıra özellikle profesyonel bir gerilla olabilmek için yoğun bir çabanın içerisinde olmuş ve bu çabasında başarılı olmuştur. Bununla birlikte uzun bir süre askeri ve ideolojik anlamda edindiği birikimleri yoldaşları ile paylaşarak onlarca yoldaşının da profesyonelleşmesinde emek sahibi olmuştur. İçerisinde bulunduğumuz devrim sürecinin farkında olan Bişeng yoldaşımız, aynı zamanda önünde başarılması gereken görevlerin de farkında olmuştur.

Bunun için yüzünü her zaman Bakurê Kurdistan’a dönmüş, düşmanın Bakurê Kurdistan’da yenilgiye uğratılması durumunda zafere ulaşacağımızın bilinciyle hareket etmiştir. Bunun için sürekli Bakurê Kurdistan’a gitmeyi önermiş ve önerilerinde ısrarcı olmuştur. Önerisi kabul gördükten sonra büyük bir heyecanla Bakur yoluna koyulan Bişeng yoldaşımız binlerce yoldaşının da hayal ve umutlarını yüklendiğinin farkındaydı. Yine şehitlerimizin arzularını gerçekleştirmenin sorumluluğunu da üstlenmiş ve bu bilinçle Partimizin onlarca yıllık gerilla tecrübesiyle pratik sahaya yönelmiştir. Kendisi için hiçbir zaman sıradan bir katılımı kabul etmeyen Bişeng yoldaşımız bir YJA Star komutanı olarak öncülük görevlerini yerine getirmeye çalışmış ve bunda başarılı da olmuştur.

AZAD ROJHAT TENDUREK

Wan’ın Ebex ilçesinde yurtsever bir ailede doğan Azad yoldaşımız ailesinin derin Kürtlük kültürü ile büyümüştür. Ailesinin emekçi bir karakterde olması Azad yoldaşımızın da erkenden emekle tanışmasına neden olmuştur. Daha küçük yaşlarından itibaren katıldığı Newroz etkinliklerinde Kürtlük bilincini kazanmaya başlamış, Önderliğimize karşı geliştirilen Uluslararası Komplo ile de Partimiz PKK’yi daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur. PKK’nin, halkımızın özgürlük hayallerini gerçekleştireceğine inanan Azad yoldaşımız yurtseverlik görevlerini yerine getirmek için gençlik çalışmalarına dahil olmuştur. Gençlik çalışmalarında olduğu süreçlerde başarılı bir pratiğin sahibi olmuştur. Yine bu çalışmalar esnasında iki defa düşmana esir düşmüş, uzun bir süre düşman zindanlarında kalmıştır. Zindanda kaldığı süreçlerde militan bir duruşun sahibi olmuş, bu anlamıyla Partimizin zindan direniş mirasına sahip çıkmıştır.

Zindandan çıktıktan sonra Partiye ulaşmak için yoğun bir ısrarın içerisinde olan Azad yoldaşımız 2014 yılında Serhed bölgesinde gerilla saflarına katılmıştır. Uzun bir süre Serhed bölgesinde pratik yürüten Azad yoldaşımız burada ilk gerillacılık eğitimlerini almış, aldığı eğitimleri pratiğe aktarma fırsatına sahip olduğu için aldığı eğitimleri kısa sürede içselleştirmeyi başarmıştır. Serhed alanında birçok eylemde yer alarak düşmana büyük darbelerin vurulmasında önemli bir emeğin sahibi olmuştur. Daha sonra Medya Savunma Alanları’na geçmiş, bulunduğu Avaşîn alanında başarılı bir pratiğin sahibi olmuştur. Askeri anlamda belli bir tecrübesi olan Azad yoldaşımız dönem görev ve sorumluluklarına doğru bir şekilde cevap olabilmek için ideolojik anlamda da yetkinleşmesi gerektiğinin farkında olmuş, bu amaçla ideolojik eğitim görme önerisinde bulunmuştur. Aldığı ideolojik eğitimlerle Partileşme ile dönem görev ve sorumluluklarına doğru bir şekilde cevap olma anlamında önemli bir gelişme sağlamıştır. Kişiliğinde önemli değişimler yaratan Azad yoldaşımız askerliğe ve siyasete dair görüşlerini daha da zenginleştirerek yeni dönemin ruhunu yakalamaya çalışmıştır. Askeri ve ideolojik anlamda belli bir yetkinliğe ulaştıktan sonra büyük öfke duyduğu TC faşizmine karşı savaşmak için Bakurê Kurdistan’a gitme önerisinde bulunmuştur. Düşmanın Cizîr’den Efrîn’e kadar halkımıza yönelik gerçekleştirdiği katliamların hesabını sormak için Bakur yoluna koyulan Azad yoldaşımız mücadeledeki azim ve kararlılığıyla her zaman biz yoldaşlarının yol göstericisi olacaktır.

RÛBAR ŞAWURÎ

Rûbar yoldaşımız aslen Sêrt Dihê’li bir ailenin ferdi olarak Mersin’de dünyaya gelmiştir. Rûbar yoldaşımızın ailesi 90’lı yıllarda düşmanın köylerini yakmasından dolayı Mersin’e göç etmek zorunda kalmıştır. Yurtsever ailesinden birçok şehit ve gerillaya katılım olan Rûbar yoldaşımız, böylesi bir ailede büyüdüğü için daha küçüklükten itibaren Kürtlük bilincini kazanmıştır. Ailesinin göç etmek zorunda kaldıkları Mersin’de de düşman baskılarına maruz kalması Rûbar yoldaşımızın düşmana olan öfkesini daha da arttırmış, bu öfkesini mücadeleye kanalize ederek düşmandan intikam almanın yollarını aramıştır. Başta gençlik çalışmaları olmak üzere çeşitli faaliyetlerde yer alan Rûbar yoldaşımız, mevcut mücadele yöntemlerinin halkımızı özgürlüğe kavuşturmaya yetmeyeceğine inanmıştır. Düşmanın tüm imkanlarını seferber ederek bazı çete gruplarıyla halkımızın Rojava’daki kazanımlarını ortadan kaldırmak istemesi karşısında Rojava Özgürlük Güçleri’ne katılmış ve Rojava alanında bir süre devrim çalışmaları içerisinde yer almıştır. Rojava Özgürlük Güçleri’nin çetelere karşı verdiği savaşta yer almış, cesur ve fedakar duruşuyla örnek bir militan olmayı başarmıştır. Rojava alanında Önder Apo felsefesinin yaşamsallaştığını görmesi Rûbar yoldaşımızı etkilemiş, gün geçtikçe Önderlik ideolojisini daha da yakından tanımaya başlamıştır.

Yine Rojava alanında birçok değerli yoldaşı tanımış, bu yoldaşlarının şehadete ulaşması karşısında derinden etkilenmiştir. Bir süre sonra bu yoldaşlarının hayallerini gerçekleştirmek için yüzünü Kürdistan dağlarına dönmüş ve burada aldığı eğitimlerle Önderlik felsefesini ve PKK yaşamını daha iyi anlama imkanı bulmuştur. PKK yaşamında ve yoldaşlık ilişkilerinde derinleştikçe, yaşama daha fazla bağlanmış ve bu yaşamın korunması için büyük bir mücadelenin içerisine girmiştir. İçerisinde bulunduğumuz sürecin yakıcılığının farkında olan Rûbar yoldaşımız ancak amansız bir mücadele verilerek başarının kazanılacağına inanmıştır. Bunun için her zaman Bakurê Kurdistan’da mücadele yürütmek istemiş, kendisini askeri ve ideolojik anlamda hazırlamıştır. Dur durak bilmeyen enerjisi ile hızlı bir devrimci olan Rûbar yoldaşımız bulunduğu her ortamda güç ve moral kaynağı olmuştur. Tüm yoldaşlarının örnek alacağı bir duruşu olan Rûbar yoldaşımız mücadelemizin büyütülmesinde temel gerekçemiz olacaktır.

BAZ PİRDOĞAN

Baz yoldaşımız Serhed’in direniş merkezlerinden biri olan Bazîd’de yurtsever bir ailede doğmuştur. Düşmanın asimilasyon politikalarını uygulama merkezleri olan YİBO’larda okumasına rağmen, Kürtlüğünü korumasını başarmıştır. TC sisteminin soykırım çarkında öğütemediği demirden bir cevher gibi asimilasyon ve soykırım rejimi karşısında tavır sahibi olmuştur. Bu yönüyle daha küçük yaşlardan itibaren düşman gerçekliğini tanımaya başlamış, aynı zamanda bu düşmana karşı mücadele etmenin yöntemlerini de geliştirmiştir. Emekçi bir aileden gelen Baz yoldaşımız gençlik dönemlerinden itibaren Türk metropollerinde çalışmaya başlamış, emeği ile yaşamını sürdürmeye çalışmıştır. Çalıştığı yerlerde soykırımcı devletten kaynaklı faşizan ayrımcılıklara maruz kalan Baz yoldaşımız kendi kültürüne daha fazla sarılma ve sahip çıkmaya başlamıştır. Ayrıca ancak mücadele edilerek düşmanın halkımız üzerindeki faşizan baskılarının sona erdirilebileceğinin farkında olmuştur. Özyönetim direnişlerinde düşmanın halkımızı göç ettirmesi ve katliamdan geçirmesi karşısında düşmana büyük öfke duymuştur. Sömürgeci düşmanın Efrîn’e saldırdığı süreçte bu işgale karşı büyük tepki duyup mücadeleye aktif katılma kararı almıştır. Bu temelde 2018 yılında gerilla saflarına katılan Baz yoldaşımız yeni dönemin gerilla taktiklerini uygulamak için profesyonel gerilla eğitimi almış ve Bakurê Kurdistan’da mücadele yürütmek istemiştir. Bakurê Kurdistan’da yürütülecek etkili bir mücadele ile düşmandan halkımıza yönelik gerçekleştirdiği katliamların hesabını sormak istemiş, halkımızın yüzyıllardır uğruna mücadele ettiği özgürlüğün de ancak bu şekilde elde edilebileceğine inanmıştır. Doğal ve emekçi kişiliği ile tüm yoldaşlarının sevgi ve saygısını kazanan Baz yoldaşımız militan duruşu ile de tüm yoldaşlarına örnek olmuştur.

Halkımızın özgürlüğünü sağlamak üzere çıktıkları yolda inançları ve Apocu sarsılmaz iradelerinden başka hiçbir şeyleri olmayan Bişeng, Azad, Rûbar ve Baz yoldaşlarımız özgürlükte ısrarın, mücadelede azmin ve kararlılığın temsilcileri oldu. Bu değerli yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkına başsağlığı diliyoruz.”