İHD: Sise Bingöl için merhamet değil, yaşam hakkı istiyoruz!

İHD Amed Şubesi Kadın Komisyonu, Sise Bingöl ve ağır hasta tutsaklar için toplantı düzenledi. Toplantıda, ağır hastaların cezaevinde tutulmasının işkence ve kötü muamele yasağının ihlali olduğu vurgulandı.

İHD Amed Şubesi Kadın Komisyonu tarafından Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'nde rehin tutulan 85 yaşındaki hasta tutsak Sise Bingöl'ün serbest bırakılması amacıyla şube binasında düzenlenen basın toplantısı düzenlendi.

'SAĞLIĞI CİDDİYETİNİ KORUYOR!'

İHD Amed Şubesi Kadın Komisyonu Üyesi Ezgi Sıla Demir tarafından okunan açıklamada, "Sise Bingöl'ün, akciğer, kalp, mesane, astım, tansiyon gibi pek çok hastalığı bulunmakta ve hastalıkların bir kısmı da sağlık raporu ile belgelenmemiş, bazı hastalıkları ise sağlık raporuna işlenmemiştir. Bütün bunlara rağmen yapılan tedavi başvuruları reddedilmiş, kabul edildiğinde ise yine sağlık koşullarını tetikleyecek şekilde kötü muamele ile hastaneye sevki gerçekleştirilmiştir. En son hastalıklarının ağırlaşmasıyla birlikte tekrardan hastaneye yatırılmış ve tutulduğu hastanenin mahkûm koğuşunda sağlık durumu halen ciddiyetini korumaktadır" denildi.

'İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE'

Ağır sağlık sorunları bulunan hasta tutsakların hapishane koşullarında tutulması ve tedavilerinin sağlanmamasının, evrensel hukuk kriterlerine göre işkence ve kötü muamele yasağının ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Ağır sağlık sorunları bulunan ve yaşam hakkı ihlali riski olan Sise Bingöl’ün, halen Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gibi yoğun hak ihlallerinin meydana geldiği bilinen ceza infaz kurumunda tutuluyor olması işkence ve kötü muameledir."

DEVLETE GÖREVLERİ HATIRLATILDI

İHD, taleplerini şöyle sıraladı:

"* Mahpusların evrensel hukuk çerçevesinde ve en temel insan hakları esas alınarak yaşam koşulları düzeltilmeli; şiddet, işkence/kötü muamele ve yaşam hakkı ihlallerinin önüne geçilmeli, ihlalleri gerçekleştiren sorumlular yargı karşısına çıkarılmalıdır.

* Hasta mahpusların tedavilerinin önündeki her türlü yasal/idari engeller kaldırılmalı, kelepçeli tedavi, asker nezaretinde tedavi, bodrum katlarında tedavi gibi insanlık dışı uygulamalardan vazgeçilmelidir. 

* Evrensel hukuk ilkeleri gözetilerek, hasta mahpuslar açısından daha açık ve daha az yoruma yer bırakacak yasal düzenlemeler acilen yapılmalı ve uygulanabilir olmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

* İnfazların ertelenmesi hususunda gecikmelere neden olan ve objektif olmayan kararlarda imzası bulunan Adli Tıp Kurumu bir an önce devreden çıkarılmalı, tam teşekküllü devlet hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin vereceği raporlar yeterli görülmelidir.

* Hapishanelerde yaşamını tek başına idame ettiremeyen veya ölümcül hastalıkları bulunan tüm mahpuslar bir an önce tahliye edilmelidirler."

İHD açıklamasının sonunda, "Merhamet, vicdan, insaf, lütuf değil; Sise Bingöl ve ağır hasta mahpuslar için yaşam hakkı istiyoruz" mesajı verildi.