Örgütlü kadınlardan 8 Mart toplantısı

Sendika ve meslek örgütü üyesi kadınlar, her alanda erkek egemen düzene karşı mücadelenin sürdüğüne dikkat çekerek, taleplerini açıkladı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kadın Komisyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Meclisi, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB) Kadın Çalışma Grubu ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. TTB Genel Merkezi’ndeki toplantıda konuşan TTB Merkez Konsey üyesi Deniz Erdoğdu, kadınların hem toplumsal yaşamda hem de çalışma hayatında erkek egemen düzene karşı mücadele ettiğini ifade etti.

İktidarın, çalışma ve toplumsal hayatta derinleşen eşitsizliklere karşı sosyal politikalar geliştirmek yerine kadınların yaşadıklarını görmezden geldiğine dikkat çeken Erdoğdu, kadınlara güvencesiz ve sendikasız çalışma biçimlerini dayatılmaya devam edildiğini söyledi.

“Hayatımızdan ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyen Erdoğdu, şunları kaydetti:

“8 Mart, dünyanın neresinde olursa olsun sömürüye, ayrımcılığa, baskıya karşı yürütülen, kadın haklarının kazanılmasında verilen direnişin simgeleştiği bir mücadele günüdür. Eşitsizliğin, sınırsız tüketimin, sömürünün, yoksulluğun sistemleştiği; kapitalizmin, kadın ile kurduğu ‘ucuz emek-kutsanmış annelik’ ilişkisinin neoliberal politikalarla tüm dünyada yeni kölelik koşullarının dayatıldığı bu dönemde, kadının varoluş mücadelesi çok daha anlamlı bir hale gelmiştir."

KADINLARIN TALEPLERİ

Erdoğdu, kadınların taleplerini ise şöyle sıraladı:

*Kadın istihdamının önündeki engellerden olan bakım hizmetleri kadının üstünden alacak özel politikalar uygulanmalıdır. Salgın döneminde, artan kadın işsizliğini azaltacak istihdam politikaları hızla hayata geçirilmelidir.

* Kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi sunulan esnek-güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırmaya son verilmeli, güvenceli iş, güvenli yaşam koşulları sağlanmalıdır.

* Kadınlar regl döneminde en az iki gün ücretli izinli sayılmalıdır.

* Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Kadını eğitimden, istihdamdan, yaşamdan koparan, çocuk yaşta evliliklerin hızla artmasına yol açan 4+4+4 eğitim sistemi hemen iptal edilmelidir.

* 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalıdır.

* İstanbul Sözleşmesi tartışmasına son verilmeli, Sözleşme ve 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

* COVID-19 aşısı en kısa sürede yaygın ve ücretsiz uygulanmalıdır.”