DKP/Birlik: Kadınlar inşa edenlerdir

DKP/Birlik Kadın Komünarlar, "Kadını mağdur olarak değil özne olarak tartışmamız gerekiyor" diyerek, kadının yaşamı inşa eden olduğuna dikkat çekti.

DKP/Birlik Kadın Komünarlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle bugün yazılı açıklama yaptı.

'MAĞDURİYET KİMLİĞİNİ İNŞA ETMEYELİM'

Açıklamada, AKP-MHP'nin kadın düşmanı zihniyet ve uygulamalarına dikkat çekilerek, "Erkek şiddetinin, kadın cinayetlerinin bugün gelmiş olduğu düzey, aslında yaşanmakta olan cinsiyet rejiminin, ataerkinin krizinin bir sonucudur. Devrim-karşı devrim diyalektiğinin bir benzerini kurabiliriz burada da. Çığlıklaşan özgürlük ihtiyacının kendisine yol arayışıdır bastırılmaya çalışılan. Bu anlamda, kadını mağdur olarak değil özne olarak tartışmamız gerekiyor" denildi.
"Kuşkusuz kadın cinayetlerinin ve kadına dönük erkek-devlet şiddetinin teşhirini yapacağız, ancak bununla yetinmek mağduriyet üzerinden bir kimlik inşasına yol açar" vurgusunun yapıdığı açıklamada, "Oysa biz kadınlar, yaşamın her alanında kendimizi bir varoluş mücadelesi vererek inşa ediyoruz. Şunu unutmamak gerekir, kadına yönelen erkek şiddetinin bugün gelmiş olduğu boyut aynı zamanda özgürlük ihtiyaç ve özlemimizin ne kadar büyük, isyanımızın köklerinin ne kadar derin olduğunu gösterir" diye kaydedildi.

TÜRK DEVLETİNE KARŞI DİRENİŞ SELAMLANDI

DKP/Birlik Kadın Komünarlar'ın açıklamasında, Türk devletine karşı savaşan Kürt ve sosyalist kadınlar da selamlanırken, "Özsavunma mücadelemiz; bedenimizi, kimliğimizi ve emeğimizi korumak, yeni bir yaşamın kapılarını aralamak içindir" mesajı verildi.