Medya çoğunluk oldukları yerlerde de kadınları görmüyor

Fransa’da yapılan iki ayrı çalışmaya göre, son aylardaki kriz nedeniyle medya organlarında farklı biçimlerde görüşlerine yer verilenler arasında kadınlar azınlığı oluşturuyor.

Kadın mücadelesiyle birçok alanda eşitliğin sağlanması çabalarına karşın, siyaset ve medyada erkek hakimiyeti sürüyor. Kadınların çoğunlukta olduğu meslek dallarında dahi oranlarının çok çok altında bir düzeyde görünür oldukları görülüyor. Buna örneklerden biri de Fransa.

CSA ve INA adlı araştırma şirketleri tarafından yayınlanan iki ayrı çalışmaya göre, son aylardaki Covid-19 sağlık krizi nedeniyle kadınların medyadaki görünürlük oranı oldukça düşük kaldı. Özellikle siyasetçiler, uzmanlar ve mesleki tanıklıklar arasında kadınlar çok düşük bir düzeyde görünür kılınıyor.

CSA tarafından yayınlanan araştırmada TF1, France 2, France 5, M6, BFMTV, LCI, France Inter et RTL önde gelen televizyon ve radyo programlarında mart ve mayıs ayları arasındaki toplamda 89 saatlik program dilimleri irdelendi. Buna göre kadınların son aylarda medyada en fazla görünür kılındığı alan, yüzde 55 ile yurttaşlar arasından habercilere verilen demeçler oldu. Ancak sokağa çıkma yasakları döneminde günlerini evde geçirmek zorunda kalanların yüzde 79’unu kadınlar oluşturuyordu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOĞU KADIN, KONUŞANLAR ERKEKLER

Sağlık çalışanları arasında medyada yer verilme oranlarında erkekler lehine ciddi bir dengesizlik söz konusu idi. Medyada yer verilen sağlık çalışanlarının yüzde 52’sini kadınlar oluşturursa da kadınların sağlık sektöründe çoğunluğu oluşturmalarına rağmen daha az söz aldıkları görülüyor. Örneğin televizyon kanallarında görüşlerine başvurulan doktorların yüzde 73’ünü erkekler oluştururken, ülke genelinde erkek doktorların genele oranı yüzde 54.

Eczacılar arasında kadınların oranı 2015 verilerine göre yüzde 67 olsa da son aylarda medyada verilen eczacıların sadece yüzde 40’ı kadın idi.

‘UZMAN’ DEYİNCE AKLA ERKEKLER GELİYOR!

CSA’nın araştırmasında dikkat çeken bir diğer nokta da görüşlerine başvurulan uzmanlar arasında son aylarda geçtiğimiz yıla oranla yarı yarıya bir düşüşün olması. 2019 yılındaki bir araştırmada, radyo ve televizyonlarda görüşlerine başvurulan uzmanların yüzde 39’u kadın idi. Bu yılın mart ve mayıs ayları arasında ise bu oran yüzde 20’ye kadar geriledi. Bu medya organlarının söz hakkı tanıdığı sağlık alanındaki uzmanlar arasında ise kadınların oranı yüzde 21 ile yine oldukça düşük kaldı.

Bu verileri yorumlayan CSA üyesi Carole Bienaimé-Besse, ülkenin Ulusal Sağlık Konseyi’nde yer alanların yüzde 80’inin erkeklerden oluştuğuna işaret etti. Bienaimé-Besse, özellikle hastanelerdeki üst düzey yöneticiler arasında kadınların halen azınlıkta olduğunu da hatırlattı.

KADIN GAZETECİLERE DAHA AZ YER VERİLİYOR

Ulusal Radyo-Televizyon Enstitüsü (INA) adlı kuruluşun çalışmasında da TF1, France 2, France 3, CNews ve BFM-TV gibi kanalların 17 mart ve 11 nisan tarihleri arasındaki 8 günde toplam 400 saatlik haber programları irdelendi. Bu sürede toplamda 2 bin 500 kadar kişi farklı biçimlerde ekranlarda görüş belirtti.

Haber programlarında da görüşlerine başvurulanlar arasında erkeklerin üçte ikiye yakın bir çoğunluğa ulaştıkları görülüyor. INA’nın araştırmasına göre, görüşlerine başvurulan gazetecilerin oranı TF1 ve CNews kanallarında sadece yüzde 28 olurken, BFM-TV’de yüzde 38 ile en yüksek düzeye ulaştı. Oysa 2018 verilerine göre resmi olarak gazeteci statüsünde olan kadınların oranı yüzde 47’ye ulaşmıştı.

Ancak gazeteciler dışında yayınlara katılanlar arasında kadınların oranı yüzde 23 ile yüzde 30 arasında oranlarda kaldı.

HERHANGİ BİR OTORİTEYİ TEMSİL ORANI ÇOK DÜŞÜK

Ayrıca görüşlerine yer verilen bireyler arasında herhangi bir otoriteyi temsil eden erkeklerin oranı yüzde 80’i bulurken, görüşleri alınan kadınlar arasında yetkili düzeydekilerin oranı sadece yüzde 57 idi. Bu oran kamuya ait France 2 kanalında yüzde 48’e kadar geriledi.