'NATO, Kürtlere karşı yeni katliamların önünü açtı'

NATO Liderler Zirvesinin sonuçlarına ilişkin açıklama yapan KCDK-E Eşbaşkanlığı, “NATO Liderler Zirvesi’nde alınan kararla diktatör Erdoğan’ın yeni katliamlar yapmasının önü açılmıştır” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan KCDK-E Eşbaşkanlığı, NATO Liderler Zirvesi’nin açıklanan sonuç bildirgesinin diktatör Erdoğan ve soykırımcı Türk ordusunun işlediği tüm suçların üstünü örtmek ve yeni katliamlara yol açmayı hedeflediğini belirtti.

“14 Haziran 2021 Pazartesi günü Brüksel’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde çıkan sonuç başta Kürt halkı olmak üzere, Ortadoğu halklarını tehdit eden diktatör Erdoğan ve soykırımcı Türk ordusunun işlediği tüm suçların üstünü örtmek istendiği gibi, yeni katliamların önünü açmaktadır” diyen KCDK-E Eşbaşkanlığı açıklamasında şunlara dikkat çekti: “On binlerce insanı farklı düşündükleri için cezaevlerine koyan, muhalif hiçbir sesin özgür iradesinin kabul edilmediği, kadınların erkekler tarafından tecavüz ve cinayetle karşı karşıya bırakıldıkları, toplumun büyük bir bölümünün işsiz ve aç bırakıldığı Türkiye bu kararla ödüllendirilmiştir.

Tam bir hapishaneye dönüştürülmüş Türkiye coğrafyasında başta Kürtler olmak üzere, toplumsal kesimler üzerinde baskılar daha da yoğunlaşarak sürecektir. Demokrasi, insan hakları raflara kaldırılmıştır. Milyonların iradesini temsil eden HDP’ye karşı açtığı davayla siyaset dışı bırakılmak istenmektedir. AKP-MHP faşizmine karşı çıkılmaz ve önlem alınamazsa 50 milyon Kürdün geleceği tehdit altında olacaktır. Türk ordusun Kürdistan coğrafyası üzerinde sürdürdüğü işgal ve ilhak emelleri bunun somut göstergesidir.

Avrupa ve dünya halklarına KCDK-E olarak buradan çağrı yapıyoruz; zirveden çıkan karar Türkiye’de demokrasinin yeniden inşası için olabilecek tüm imkanların önünü kapamaktadır. Bu destek ve karar milyonların düşüncelerinden dolayı cezaevlerine atılması, ekonomik ve sosyal istikrarsızlığın daha da büyüyerek açlık ve sefaletin derinleşmesi anlamına gelecektir.

Faşist AKP-MHP hükümetini desteklemek hem Türkiye hem Kürdistan hem de Ortadoğu’da, yeni istikrarsızlıkların önünün açılması, AKP’nin desteklediği DAİŞ ve benzeri barbar grupların halklar üzerinde terör estirmesinin önünü açmaktadır.

NATO Liderler Zirvesi Kürt halkı ve dostlarının tüm protesto ve uyarılana rağmen Türk devletinin yaptığı katliam ve soykırımlardan vazgeçirme değil, işgal ve savaşa devam etmesi için onay veren nitelikte bir karar almıştır.

Siz onurlu Avrupa ve dünya halkları tehlikenin boyutlarını görerek, Kürt halkının barbar DAİŞ çetelerine karşı verdiği insanlık mücadelesini hatırlayarak NATO’nun bu yanlış kararına dur demek için ve dünyanın neresi olursa olsun, yeryüzünde halkların özgür ve barış içinde yaşaması için savaşlara, katliamlara, soykırım ve yoksulluğa karşı dur demenin yolu olarak tepkimizi birlikte ortaya koymamız çözüm getirecektir.

Halklarının diktatörlüklerin altında yaşamaması, savaşların durdurulması, açlık ve sefaletin son bulması, insanların özgür düşüncelerini ifade etmesi yüzünden cezaevlerine doldurulmaması için birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Demokratik bir Türkiye, demokratik bir Ortadoğu, barış içinde bir Avrupa ve dünya hepimizin temel arzusudur.

Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’da insanca ve demokratik bir yaşam içinde yaşam sürdürmesi için demokrasi mücadelesine destek sunmaya çağırıyoruz.”