100 yıllık Kürt mücadelesini anlatan roman

Kürt halkının özgürlük mücadelesinin 100 yıllık tarihini anlatan "Güneş Ülkesinde Diriliş" roman dizisinin Amara adlı ilk üç cildi yayınlandı.

7 kişilik kolektif bir ekip çalışması ile yazılan roman dizisinin yazarlarından Kürt siyasetçi Mehmet Sait Üçlü, romanın yazımı için yapılan hazırlık çalışmalarını ve romanın yazım sürecini Meyda Haber Tv’ye anlattı.

Mehmet Sait Üçlü, Kürt halkının özgürlük mücadelesinin son 100 yılını anlatan roman serisi projesinin Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a ait olduğunu ifade etti.

Üçlü, “Önder Apo, 2001 yılındaydı, arkadaşlara çeşitli kitapların yazılmasını önermişti. Bir de Apo Klanı adıyla bir romanın yazılmasını, Kürt özgürlük tarihinin, PKK’nin özgürlük tarihinin, özgürlük mücadelesinin bir roman haline getirilmesini istemişti. Projesi bu çerçevedeydi” dedi.

Abdullah Öcalan'ın önerisi üzerine 7 kişilik bir grup oluşturduklarını ve çalışmalara başladıklarını belirten Üçlü, 7 ciltlik olarak tasarladıkları roman serisinde Öcalan'ın mücadelesi, PKK'nin kuruluşu ile birlikte Kürtlerin özgürlük arayışının anlatıldığını sözlerine ekledi.

Üçlü, "PKK kuruluşuyla birlikte çok muhteşem, zorlu, bir o kadar da gerçekten zor bir direniş veriyor. Zor koşullarda bir direniş sürdürüyor. Bir tarafta Türk sömürgeciliği, Arap sömürgeciliği, Fars sömürgeciliği, NATO. Bütün bunlara karşı verilen bir özgürlük mücadelesi var. Dişe diş verilen bir savaştır bu. Dolayısıyla bu Kürtlerin yeniden var oluşu mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Romanı yazmaktaki amaçlarının Kürtlerin özgürlük mücadelesinin görünür olmasını sağlamak olduğunu dile getiren Üçlü, şöyle konuştu:

"Bu yaşanan tarihi, Kürtlerin bir toplumsal belleği, insanlığın bir toplumsal belleği haline getirmekistedik. Bu yaşanan hakikati açığa çıkarıp görünür kılmak istedik."

Üçlü, bir roman kurgusu oluşturmadıklarını, yaşanan gerçekliği romanın özelliklerini kullanarak anlattıklarını kaydetti.

Sait Üçlü, şöyle devam etti: "Biz oturup bir roman yazalım diye kafamızda bir kurgu yapmadık. Bir kurgu ile yazmaya çalışmak ile yaşanan hakikati dile getirmezdik. Yarım asırdır bu halk ayaktadır. Yarım asırdır direniyor. Özgürlük mücadelesi veriyor. Önderlik 20 yılı aşkındır zindandadır. Biz bu hakikati açığa çıkarmak için araştırmalar yaptık ve araştırmalar sonucu hakikat kurgusu ile romanı yazdık."

ROMANIN ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMASI BİR YIL SÜRDÜ

Romanın ön hazırlık çalışmasını bir yıl sürdürdüğünü ifade eden Mehmet Sait Üçlü, Lübnan, Suriye, Kuzey ve Güney Kürdistan ile Türkiye'de bir yıl boyuncu araştırmalar yaptıklarını anlattı.

"Önderliği esas alarak araştırmalar yaptık. Diyebilirim ki, gerçekten abartılı değil, yüzlerce kişiyle görüştük. Önderliğin çocukluk arkadaşlarını, öğretmenlerini, önderliği tanıyan insanları bulduk, onlarla röportajlar yaptık. Geçmişi hatırlamalarını sağladık. Arkeologlar gibi adeta bir kazı çalışması yaptık."

Romanı yazmak için Abdullah Öcalan'ın yaşamını en ince ayrıntısına kadar incelendiklerine dikkat çeken Mehmet Sait Üçlü, yaptıkları hazırlık çalışmasıyla ilgili şunları dile getirdi:

"Ben 32 gün sadece Amara’da kaldım. Amara’nın tüm taşlarını, vadilerini, köylerini bir bir dolaştık.Fırat Irmağının bütün koylarını, nehir yatağını, Halfeti'nin, Amara'nın bütün taşlarını, bitkilerini inceledik. Bir arkeoloji kazısı gibi gerçekten yeri kazar gibi biz tarihi, geçmişi kazıdık. Yüzlerce kişiye ulaştık. Onlarla konuştuk. Çekimler, röportajlar yaptık. Bir yıl boyunca Lübnan’dan, Diyarbakır’dan Şam’a kadar uzanan, Kandil’e kadar uzanan bütün bu çevrelerle, yerlerle görüşmeler yaparak, önderliğin gittiği her yere gitmeye çalıştık."

Üçlü, romanı yazmak için yaptıkları çalışmanın bile bir roman konusu olduğunu ifade etti.

"Bu arşivlerin toplanması bile gerçekten bir roman konusudur. Çünkü her biri bir başka yerde idi bu bilgilerin. Bu arşivi bir araya getirmek için, arkeologlar gibi bütün parçalarını bir araya getirdik. Bu parçalarla hakikati yeniden bütünleştirmeye çalıştık."

Roman serisinde Öcalan'ın mücadelesini esas aldıklarını söyleyen Üçlü, "Önder Apo'nun yaptığı bütün çözümlemelerini, yazdığı bütün yazdıklarını yeniden okuduklarını, yeniden araştırdıklarını, yeniden incelediklerini" belirtti.

Üçlü, edebiyatta önemli bir diğer kaynağın ise coğrafya ve coğrafya bilgisi olduğuna dikkat çekerken, Kürdistan’ın, Urfa’nın, Halfeti’nin coğrafyası ve doğası üzerine de incelemeler yaptıklarını kaydetti.

"Coğrafya, toprak romanın ruhudur, yüreğidir. Eğer eksik olursa o roman da eksiktir" diyen Üçlü, Kürdistan coğrafyasının bitki örtüsüne, çiçeklerine kadar araştırma yaptıklarını dile getirdi.

ROMAN DİZİSİ 7 KİTAPTAN OLUŞUYOR

Araştırmalar sonrasında 2016 Eylül ayında 7 arkadaş bir araya gelerek romanı yazamaya başladıklarını ifade eden Sait Üçlü, Güneş Ülkesinde Diriliş roman serisinin 7 kitaptan oluştuğunu, 7 kitabın ise kendi içinde ikişerli üçerli ciltler halinde yazıldığını söyledi.

"Birinci kitap Amara’dır” diyen Üçlü, şöyle devam etti: “Amara, 19. Yüzyılda yaşanan Kürt isyanları, 20. Yüzyılda yaşanan Kürt isyanlar ile 1960’lara kadar olan Kürdistan tarihini anlatıyor. Önderliğin İlkokula başladığı döneme kadar olan süreci Amara kitabında anlatıyor."

"Güneş Ülkesinde Diriliş" roman dizisinin birinci kitabı olan "Amara"nın üç ciltten oluştuğunu belirten Üçlü, roman dizisinin ikinci kitabının "Umut Işığı" olduğunu ifade etti.

Kitabın yazarının ise Bawer olduğunu belirten Üçlü, "İkinci kitap, romanın adı Umut Işığıdır. Önderliğin ilkokula başlamasından, okul yıllarından, üniversite yıllarından 1973 yılındaki ilk örgüt toplantısını Ankara’da Çubuk Barajına yaptığı döneme kadar olan süreci kapsıyor. O dönem bir arayış dönemidir, ulusal kurtuluş arayışıdır" diye anlattı.

Üçlü, üçüncü kitabın 1973-1979’a geçen zaman dilimi içinde yaşananları, PKK'nin partileşme dönemine kadar geçen süreçte yaşananların anlattığını söyledi. "Üçüncü kitapta 3 ciltten oluşuyor. Bu süreci, ilk örgüt dönemi, grup dönemi, ilk ideolojinin oluşması, grubun oluşması, örgütsel çalışma, Ankara’dan Kürdistan’a geçiş, Haki arkadaş’ın şahadeti, giderek buna karşılık verilen yanıtla partinin kuruluşu dönemini anlatıyor. Romanın bu 3 cilt olan üçüncü kitabını ise İrfan Güler arkadaş kaleme aldı, ismi Özgürlüğe Doğuştur."

Dördüncü kitabın Mehmet Fahri Çiftkuş’un kaleme aldığını ve üç ciltten oluşan kitapta Amed zindanındaki direnişin anlatıldığını söyleyen Sait Üçlü, bu kitapla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dördüncü kitap özü itibariyle zindan direnişidir. Kitabın ismi Özgürlük Direnişi’dir. Mazlum, Hayri, Kemal, Ferhat arkadaşların zindanda geliştirdikleri mücadeledir."

Güneş Ülkesinde Diriliş roman dizisinin 5'inci kitabın ise Özgürlük Arayışı olduğunu belirten Üçlü, üç ciltten oluşan bu kitabı da kendisinin yazdığını, yakın bir zamanda kitabın yayınlanacağını dile getirdi.

Üçlü, "Özgürlük Arayışı" kitabının 1979-1982 yılları arasında gelişmelerin romanı olduğunu söyledi. “Esas olarak önderliğin Diyarbakır’da yaptığı genişletilmiş merkez toplantısıyla birlikte Diyarbakır, Mardin, Urfa, Suruç ve Kobane’ye geçişi. Yurtdışı sürecini ele alıyor. Kobane’den Halep, Şam ve Beyrut’a geçişini ve Önderliğini Filistin sahasında partiyi örgütlenme çalışmalarını anlatılıyor. Filistin sahasında iğne ile kuyu kazar gibi imkanlar yaratışını anlatıyor."

Beşinci kitabın Lübnan'ın Bekaa vadisindeki gerilla kampında ilk gerilla gruplarının oluşturulmasını ve ülkeye gönderilmesini dönemini kapsadığını anlatan Üçlü, "Beşinci kitap, Önder Apo'nun hazırladığı gerillanın yola çıkarılmasıyla ve Botan’a gelmesiyle sonuçlanıyor" dedi.

Altıncı ve yedinci kitapların Abdullah Öcalan'ın ve Kürt özgürlük hareketinin 1982 ve sonrasında yaşananları kapsadığını kaydeden Üçlü, şunları söyledi:

"Muhtemelen bu yıl bu seri tamamlanacak. Bu yıl tamamlanmazsa da gelecek yılın başlarında biter. Böylece bu Özgürlük Ülkesinde Diriliş serisi tamamlanmış olacak."

Mehmet Sait Üçlü, PKK'nin, Öcalan'ın da söylediği "bitmeyen bir roman, sonu gelmeyen bir roman" olduğuna dikkat çekerek, "PKK bitmeyen bir romandır, devam eden bir romandır, devam eden bir arayıştır, devam eden bir kavgadır, bir halkın başkaldırısıdır. Bu başkaldırı, bu özgürlük arayışı zafere ulaşana kadar devam edecektir" diye konuştu.

Güneş Ülkesinde Diriliş roman dizisi ile esas olarak Kürtlerin, Abdullah Öcalan liderliğin ve PKK öncülüğünde son 50 yıldır sürdürdüğü mücadelelerini belgelemek istediklerine dikkat çekti.

Mehmet Sait Üçlü, gelecekteki roman çalışmaları ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Bundan sonrası ne olur? Tabii buna dönük de projeler var. Önderliğin esareti, İmralı Adası, sonraki süreçler birer roman konusudur. Gerillanın romanlaştırılması, her gerilla eyaletinin bir roman haline getirilmesi; dolayısıyla bu olursa 13 bölge var, 13 eyalet var. Her eyaletin bir romanı 13 kitap yapar. Bu son 50 yıl böylece tümüyle belgelenmiş olur."