Üç kurumdan Kürtçe Dil Bayramı konferansı

Kürt Akademisyenler Birliği (Kurd-Akad), Kürt Enstitüsü ve Kürdistan Öğretmenler Birliği (YMK), çevirim için bir konferansla 15 Mayıs Kürtçe Dil Bayramı’nı kutladı

Cumartesi Zoom üzerinde düzenlenen konferans üç bölüm halinde yapıldı.

Moderetörlüğünü YMK’den Yusuf Bilgiç’ın yaptığı ilk bölümde Dr. Handan Çağlayan “Kadının yükü” başlıklı bir sunum yaparken, Kürt Enstitüsü Eşbaşkanı Fevzi Özmen “Ulusal birlikte dil”in önemine vurgu yapan bir sunumda bulundu.

Çağlayan, çocuğun ilk duyduğu dilin annesinin dili olduğu ama burada ailenin ve toplumun rolünün unutulduğu belirterek, cinsiyetçi toplum gerçeğinin dile de yansıdığına dikkat çekti.

Özmen ise, dilin bir ideolojik saha olduğunu ifade ederken, kavram ve kuram bağlamında ne dilsiz ideoloji ne de ideolojisiz dil olabileceğine vurgu yaptı.

Moderatörlüğünü Bremen Üniversitesinden Münevver Azizoğlu-Bazan’ın yaptığı ikinci bölümde YMK Başkanı Abdulkadir Ulumaskan “Anadil dersleri” ve YMK’den Ajo Al Amin “Kürtçe kontekstinde iki dillilik” başlıklı sunumlar yaptı.

Ulumaskan, YMK’nin kuruluş aşamasından günümüze kadar karşılaşılan zorlukları ve şimdiki perspektifleri anlattı.

Amin ise özellikle aile ve kurumlar arasındaki yardımlaşma ve koordinasyonun önemine değindi.

 Kürt Enstitüsü Yöneticisi ve fizikçi Hulya Turgut’un operatörlüğünü yaptığı son bölümde Rojava Üniversitesi Eşbaşkanı Rohan Mustafa “Eğitim sisteminde Kürtçe dili ve sınırları” üzerine konuştu.  Aynı bölümde Zaxo Üniversitesinden Dr. Khorseed Mohammed Rasheed Ahmet, “Kürdistan’da yüksek eğitim ve dil üzerindeki etkileri”ni ele aldı.

Kürt Enstitüsü, Kurd-Akad ve YMK bu yıl Dortmund Üniversitesi’nde yapılması gereken konferanslarını koronavirüs kısıtlamalarından dolayı Zoom üzerinden yaptıklarını ve amaçlarının Kürtçe dil bayramını bir konferansla selamlamak olduğunu ifade ettiler.