HPG: Kahraman şehitlerimizin hayallerini gerçekleştireceğiz

Geçen yıl 19 Temmuz’da Heftanin’e yönelik hava saldırısında şehit düşen 4 gerillanın kimliğini açıklayan HPG, “kahraman yoldaşlarımızın hayallerini gerçekleştireceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi, Heftanin şehit düşen gerillaların kimlik bilgilerini açıkladı.

HPG açıklamasında şunlar belirtildi:

“19 Temmuz 2020 günü işgalci Türk ordusu tarafından Heftanin alanına bağlı Şeşdara bölgesi savaş uçaklarıyla yoğun bir şekilde bombalanmıştır. Yapılan hava saldırıları sonucu Brusk, Bêritan, Hêjar ve Serhat yoldaşlarımız şehadete ulaşmışlardır.

BRUSK EMEKÇİ BİR YOLDAŞIMIZDI

Mardin’de dünyaya gelen Brusk yoldaşımız yurtseverliğin özünü çocukluğundan almıştır. Daha sonrasında metropollere gitmek zorunda kaldığı halde Kürtlük bilincini korumayı başarmıştır. Kürt olma gerçekliği karşısında yeminli Kürt düşmanlığı yapan faşist Türk devlet sistemine karşı koyma arayışı içerisine girip bu arayışlarına cevap olma inancıyla gençlik çalışmalarında yer almıştır. Düşmana olan öfkesi ile daha fazlasını yapma istemi onu milislik çalışmalarına sevk etmiş ve yurtseverliğin temsili olan milis çalışmalarımızda yer almıştır. Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’ni tanıdıkça kendini halk davasına adama bilinci güçlenen Brusk yoldaş kendi deyimi ile “çocukluk hayallerine sahip çıkma adımı” olarak 2012 yılında gerilla saflarına katılmıştır. Gerilla saflarında da Önder Apo’nun felsefesini tanıdıkça sistemin verili Kürt gerçekliğinden arınıp Apocu Kürt olma yolunda başarı ile ilerleyen yoldaşlarımızdan biri olmuştur. Sade, emekçi, güven veren yoldaşlığı, Önder Apo’ya bağlılığı ve Kürdistan özgürlük davasına olan inancı ile tüm yoldaşlarıyla sarsılmaz bağlar kurmayı başarmıştır. Brusk yoldaşımız önüne koyduğu her görev ve sorumluluğu hiçbir tereddüt yaşamadan sonuçlandırmayı kendine esas alan parti militanı olma iddiasını pratiği ile somutlaştırmayı başarmıştır. İntikam duygusu ile kendini her zaman büyüten Brusk yoldaş fedaice yaşayıp, fedaice savaşma felsefesini daima kendine esas alarak fedailik misyonunu üstlenmiş, şehadete ulaşana kadar da bu misyonu fedai kişiliğiyle yetkince temsil etmiştir. İmralı’da ve Kürdistan’da yürütülen savaşa olan öfkesini pratik savaş cephesinde ifade etme istemi ile her zaman kendini savaşın kızgın olduğu alanlara önermiştir. Bu temelde Cenga Heftanin Devrimci Hamlesi’ne büyük bir heyecan ve tutkuyla katılmak için Heftanin alanına geçmiş ve tarihi onur direnişinde yer almıştır.

BERİTAN YOLDAŞIMIZ YETKİN BİR YJA STAR SAVAŞÇISIYDI

Beritan yoldaşımız yurtsever ve değerlerine bağlı bir ailede dünyaya gelmiştir. Botan yöresinin Gabar Dağı eteklerinde bulunan Zıvıngok köyünün yakılması sonucu ailesi Şırnak merkezine göç etmek zorunda kalmıştır. Zıvıngok köyü halkının derin yurtseverliği ve direnişçi geleneğiyle büyüyen Beritan yoldaş soykırımcı Türk devleti tarafından asimilasyon merkezlerine çevrilen okullarda Kürt halkının evlatlarını toplumsal gerçeklerine karşı yabancılaştıran, özüne karşı düşmanlaştıran eğitim sistemi ile çelişkiler yaşamıştır. Çelişkileri derinleşen, arayışları güçlenen Beritan yoldaşımız Önder Apo’nun felsefesi ile ideolojik düzeyde tanışmış, faşizme karşı nihai zaferin ancak gerilla direnişiyle elde edileceğini görmüş ve bu temelde gerilla saflarına katılmıştır. Doğduğu ve büyüdüğü topraklar olan Botan’da gerillaya katılan, Botan dağlarıyla buluşan Beritan yoldaşımız, gerilla yürüyüşünde kısa zamanda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Eğitim akademilerinde profesyonel gerilla olma yolunda uzmanlık eğitimi alarak kendini daha da geliştiren Beritan yoldaşımız Botan’dan Zagroslara uzanan gerilla yürüyüşünün sahibi olmuştur. Son süreçte Cenga Heftanin direnişinde yer almış, tarihi mücadelede yetkin bir YJA Star savaşçısı olarak öncülük etmiş ve yılmaz bir Apocu fedai militan örneği sergileyerek devrim yürüyüşünü şehadetle taçlandırmıştır.

HEJAR YOLDAŞIMIZ ÖNCÜLÜK GÖREVİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRDİ

Hêjar yoldaşımız Muş’ta yurtsever bir ailede dünyaya gelmiş ve gerillaya olan sevgisi, ülkesine, halkına karşı olan sorumluluk duygusuyla genç yaşta mücadeleye katılmıştır. Mücadele içerisinde faşist Türk devletini tanıdıkça daha radikal kararlar almakta tereddüt yaşamayan Hêjar yoldaşımız, faşist Türk devletinin soykırım uygulamalarına karşı sonuç alıcı mücadelenin ancak devrimci halk savaşımıyla mümkün olacağı gerçeğine yürekten inanarak gerilla saflarına katılmıştır. Gerilla yaşamında sürekli gelişim sağlayan, kadın özgürlük ideolojisinde kendisini yeniden yaratarak yetkinleştiren ve Önder Apo’nun felsefesinde derinleşen Hêjar yoldaşımız, kısa süre içerisinde gerilla tarz ve taktiğinde uzmanlaşmış, pratik uygulamalarda büyük başarılar elde etmeyi başarmıştır. Farklı alanlarda birçok görev üstlenen Hêjar yoldaşımız, Apocu militan bilinci ve YJA Star kimliğiyle üstlendiği görev ve sorumlulukları büyük bir titizlikle ve başarıyla yerine getirmeyi bilmiştir. 2014 yılında Şengal’deki Êzidi halkımız katliamlarla yüz yüze bırakıldığında Hêjar yoldaşımız da, Şengal Direnişi’nde yer alarak Êzidi halkımızın soykırımdan geçirilmesini önlemiş, dağlı özgür bir Kürt kadını olarak öncülük görevini layıkı ile yerine getirmiştir.  Son olarak Cenga Heftanin Devrimci Hamlesi’nde yer alarak öncü bir YJA Star savaşçısı ve Apocu militan olarak işgalcilere karşı sergilenen tarihi direnişin sembollerinden olmuştur. 

SERHAT YOLDAŞIMIZ HER TÜRLÜ GÖREVİN HAKKINI VERDİ

Serhat yoldaşımız da Serhat yöresinin yurtsever bir ailesinde dünyaya gelmiştir. Sömürgeci soykırımcı Türk devletinin Kürtleri göçertme, Kürdistan’ı Kürtsüzleştirme politikaları yüzünden daha genç yaşta ailesiyle beraber metropollere göç etmek zorunda kalmıştır. Faşist Türk devletinin Kürt halkına karşı geliştirdiği soykırım uygulamalarına bizzat maruz kalarak tanıyan Serhat yoldaşımız, işgalci Türk devletine karşı mücadele etme sorumluluğuyla metropollerde gençlik çalışmalarında önemli görevler üstlenmiştir. Kürt gençlerini bilinçlendirmede ve örgütlemede büyük başarılar elde ederek PKK’nin Kızıl Yıldız’ı Ali Çiçeklerin yolunda yürümüştür. Uzun yıllar yürüttüğü gençlik çalışmalarından sonra gerilla saflarına katılarak tarihi ve toplumsal sorumluluğunu gerilla mücadelesiyle devam etme kararına varan Serhat yoldaşımız, Apocu ideoloji ile yoğurduğu militan kişiliğini gerillada da yetkinleştirmesini bilmiştir. Emekçi, fedakar özellikleriyle bilinen Serhat yoldaşımız, kaldığı her alanda büyük bir coşku ve moralle Apocu fedai militan kişiliğini ortama yansıtmış, yoldaşlarının moral kaynağı olmasını başarmıştır. Her türlü zorluğun üstesinden büyük bir fedakârlıkla gelmesini bilen Serhat yoldaşımız, her türlü görev ve sorumluluğu hakkını vererek başarıyla yerine getirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Cenga Heftanin Devrimci Hamlesi’nde büyük emek sahibi olan Serhat yoldaşımız, sergilediği direnişle ve tereddütsüz fedailiğiyle Apocu fedai militan kişiliğin timsali olmuştur.

Başta şehit yoldaşlarımızın değerli aileleri olmak üzere, şehit ailelerine ve tüm yurtsever Kürdistan halkına başsağlığı diliyor, kahraman şehit yoldaşlarımızın uğrunda kendilerini feda ettikleri Özgür Önderlik ile Özgür Kürdistan’da buluşma amacını gerçekleştirerek kahraman yoldaşlarımızın hayallerini gerçekleştireceğimizin sözünü veriyoruz.“