Kapitalist Uygarlık’ın İtalyancası yayınlandı

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın 5 ciltlik Demokratik Uygarlık Manifestosu adlı eserinin ikinci cildi olan "Kapitalist Uygarlık: Maskesiz Tanrılar ve Çıplak Krallar Çağı"nın İtalyanca çevirisi yayınlandı.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın 5 ciltlik Demokratik Uygarlık Manifestosu adlı eserinin ikinci cildi olan "Kapitalist Uygarlık: Maskesiz Tanrılar ve Çıplak Krallar Çağı"nın İtalyanca çevirisi Uluslararası İnisiyatif Edisyonu tarafından Punto Rosso ile beraber yayınlandı.

Abdullah Öcalan'a Özgürlük-Kürdistan'a Barış İnisiyatifi tarafından okuyucularla buluşturulan kitabın üçüncü cildinin de önümüzdeki bahar aylarında yayınlanacağı belirtildi.

Kitabın yayınlanmasına ilişkin Abdullah Öcalan'a Özgürlük-Kürdistan'a Barış İnisiyatifi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Abdullah Öcalan’a Özgürlük-Kürdistan'da Barış İnisiyatifi olarak Kapitalist Uygarlık: Maskesiz Tanrılar ve Çıplak Krallar Çağı adlı kitabın ikinci cildini İtalyan okurlarla buluşturmaktan mutluluk duymaktayız.

Bu kitapta Abdullah Öcalan, kapitalizmin salt son dört yüzyılın bir ürünü olmadığını, klasik uygarlığın bir devamı olduğunu ortaya koymaktadır. Abdullah Öcalan bu kitabında, kapitalizmin doğuşuna ve egemenliğine önce Avrupa’da sonra da dünyada yol açan hiyerarşi, iktidar, tekel ve ulus-devletin kaynağının peşine düşer. Kapitalizmin tanımı konusunda Marx'dan çok Braudel'in tanımına yakın duran Abdullah Öcalan, üretim tarzına artı-değer ve iktidar birikiminden daha az önem verir. Dolayısıyla eleştirisinin ana hedefi, ekonomik, askeri ve ideolojik gücün en güçlü tekeli olarak kapitalist ulus-devlettir.

Bununla birlikte, Abdullah Öcalan kapitalist hegemonyanın temel gücünün yol açtığı gönüllü kölelikteki rekabet olduğunu dile getirir. (Daha yüksek bir ücreti reddedecek tek bir işçi yoktur.)

Kapitalizmin küreselleşmenin zirvesinde olmasına rağmen, gerçekte o kadar güçlü olmadığını söylüyor Abdullah Öcalan. Aslında en zayıf aşamasında ve çöküşün eşiğinde olabilir diyor. Kriz şimdi her zamankinden çok daha derinlere inmektedir. ABD'nin yenilenen küreselleşme atağı, krizi zamana ve mekana yayarak kontrol altına almaya çalışmakta ve krizlerin ana bölgesi olan Ortadoğu'yu stratejik savaş bölgesi ilan etmektedir" denildi.

'21. YÜZYILDA EFSANELEŞEN BİR TUTSAK'

Kürt Halk Önderi Öcalan'ın kapitalist moderniteyi "umut çağı" olarak yorumlamayı tercih ettiğini ve toplumun da buna karşı sürdürülebilir bir savunma geliştirmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şehir-sınıf-devlet temelli uygarlığın kapitalist evresi, bize sürekli söylenenin aksine, insan zekasının son evresi değildir. Aksine, dayandığı geleneksel ahlak tükenmekte ve özgürlük aklı tüm zenginliğiyle yükselmektedir.

Bu ikinci cilt, Abdullah Öcalan'ın uygarlık tarihi ve özgürlük tarihi içindeki yolculuğunu tamamlayarak, gelecek baharda çıkacak olan, "Özgürlük Sosyolojisi" adlı üçüncü cildin zeminini hazırlıyor. Bu kitap Radha D’Souza’nın, Abdullah Öcalan’ın zihniyet ile ilgili tartışmalarına vurgu yapan iyi bir önsözü ile başlar ve arka kapağında Antonio Negri’nin "Özgür Yaşamı İnşa Diyalogları"ndaki yazısındaki bu alıntı ile son bulur: ‘20. yüzyılda Mandela gibi Öcalan da 21. yüzyılda efsaneleşen bir tutsaktır. 21. yüzyılda giderek yeni bir dünyanın siyasi inşasının yapı taşları haline gelen bir dizi kavramı ortaya koymaktadır."

Umuyoruz ki, İtalyanca olarak yayınladığımız "Kapitalist Uygarlık: Maskesiz Tanrılar ve Çıplak Krallar Çağı" tüm dillerde tekrar bir okumayı teşvik eder. Nitekim kapitalizmin süren krizini en iyi anlaması gerekenler onun içerisinde yaşayan ve mücadele edenlerdir."