‘Kayyum sistemi Kürt kültürünü yok etmeyi hedefliyor’

Kürt kültür örgütleri TEV- ÇAND Bakûr ve Kevana Zerîn, Türk devletinin uygulamaya koyduğu kayyum sisteminin “Kürtlerin eliyle Kürt kültürünü yok etmeyi” hedeflediğini belirtti.

TEV- ÇAND Bakûr ve Kevana Zerîn yaptıkları ortak açıklamada Türk devletinin “kültürel soykırım politikalarının bugünkü hedefinin tarihsel ve komünal bir geleneği ifade eden Berxbir festivalleri” olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Ulus devletin kendini dayandırdığı tek dil, tek din, tek millet, tek renk zihniyeti ile bezeli kültürel soykırım politikalarının Kurdistan'da ezilen ve inkar edilen halklar üzerinde hayat bulma şansı yoktur.

Lozan'da bu yana yüz yıllardır Kurdistan'da farklı yöntemlerle başta Kürt halkı olmak üzere Ermeni, Çerkez, Laz ve Kürtler hem fiziksel hem de kültürel soykırım kıskacı altına alınmıştır. Tüm saldırılara rağmen tekleştirme politikalarına teslim olmayan halklar kendi özgürlüklerini ve özlerini korumak için buldukları her fırsatta örgütlenmiş ve başkaldırmışlardır. Bu başkaldırılar büyük direnişler dayatılan ihanet ve biat etme çizgisine karşı bir direniş kültürü yaratmıştır. Bu direniş kültürü günümüze kadar devam ediyor ve edecektir.

Bu kadim coğrafyanın maddi ve manevi kültürü direniştir; çünkü mayasında demokratik, komünal ve kolektif yaşam vardır. Zalime ve zulme karşı direnmenin yolarından biri de sanat olmuştur. Ne yazık ki kültür ve sanatın direnişçi özüne ters düşen ve kendi kültürlerine ihanet eden kişilikler, asimilasyon politikalarına alet olmuş ve bir halkı kültürel soykırımdan geçirme suçuna ortak olmuş ve hep lanetlenmişlerdir.

Kurt düşmanlığını merkezine alan faşizmin tüm enstrümanlarıyla saldırıya geçtiği bu dönemde, Kurdistan’da hiç olmadığı kadar kültürel soykırım politikaları derinleştirilmek istenmektedir. Dayandığı tarihsel bir geleneği olmayan, adeta mantar gibi her yerde biten Dosso Dossi gibi özel savaş aygıtları lanetli ihanet çizgisinin günümüzdeki temsilciliğini üstlenmiş durumdadır.

Direniş ve ihanetin en çetin kavgasının yürütüldüğü kentlerin direniş kültürünün özünü boşaltma amacıyla sergilenen kültürel soykırım politikalarının bugünkü hedefi de tarihsel ve komünal bir geleneği ifade eden Berxbir festivalleri olmuştur.

Yıllarca berxbir (kuzu kırpma) festivalleri halkların özüne ve kültürlerine uygun bir biçimde kutlanmış ve Kurdistan’da kökleri eskiye dayanan gelenekleri günümüze taşımayı başarmıştır.

Ancak kayyum sistemi; Kürt halkının iradesini gasp ettikten sonra bu festivalleri ters yüz ederek içini boşaltıp Kürtlerin eliyle Kürt kültürünü yok etmeyi hedeflemektedir.

Biliyoruz ki varlık mücadelesini her alanda sürdüren halkımız sistemin bu ucuz politikalarına da özgür kültürüne sahip çıkarak kendisine devletin tüm aygıtlarıyla dayatılan köksüzleştirme politikaları karşısındaki duruşunu sergilemeye devam edecektir.

Kadın kırımı ve kültürel soykırım sahiplerinin saltanatları, özgür kadın ve özgür sanatla yerle bir edileceğinden şüphe etmemek gerekir.

Son olarak önemle vurgulamak istiyoruz ki halkımızın bu festival görünümlü kültürel soykırım politikalarına karşı gerekli cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. Aynı zamanda bu politikalara alet olan sanatçılarında, organize edilen bu festivallere katılmayarak bu kirli oyunları boşa çıkartma çağrısı yapıyoruz.”