Kürt yazar Mehmet Uzun anıldı

Kürt Edebiyatçılar Derneği ve Mezopotamya Yazarlar Derneği, yazar Mehmet Uzun'u ölümünün 13'üncü yıldönümünde anarak, Uzun için "Modern Kürt edebiyatında kurucu bir role sahiptir" dedi.

Kürt Edebiyatçılar Derneği ve Mezopotamya Yazarlar Derneği, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim 2007 tarihinde Amed'de hayatını kaybeden modern Kürt romancısı ve yazar Mehmet Uzun'u andı.

Dernek, "Mehmet Uzun, Kürt dilinin yasak olduğu bir dönemde, özellikle Kürt diline tabu olarak bakıldığı bir süreçte başkaldırı simgesi olmuş ve kendi anadili ile yazmaya başlamıştır" diye belirtti.

Açıklamada, "Birçok Kürt yazarın aksine egemen dilde değil ana dilinde yazmayı tercih etmiştir. Döneminde zayıf olarak gösterilmeye çalışılan Kürtçe yazı dilini geliştirmek, ortak bir edebi dil oluşturmak ve Kürt hikâye anlatım geleneğini canlandırmaya yönelik yaptığı çalışmalarla modern Kürt edebiyatında kurucu bir role sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

Yazar Mehmet Uzun'un roman yazarken ulusal bilinç ile hareket ettiğine dikkat çeken dernek, şöyle noktaladı: “Kendi üzerinde bir sorumluluk görerek eserler meydana getirmiştir. Her zaman taraf olmuş bir yazardır yani mazlumdan yana tavır alan bir taraftır. Edebiyatı, klasik ve modern döneme ayırmak mümkün. Klasik Kürt Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından biri ‘Mem û Zîn’i yazan Ehmedê Xanî'dir. Klasik Kürt Edebiyatı’nın öncülerinden biri olarak kabul edilmekte, modern Kürt edebiyatının öncülerinden birini ise, Mehmet Uzun olarak görmek mümkündür. Diyoruz ki: Ölümsüz birey yoktur bireyler tarafından yaratılan ölümsüz eserler ve bu eserlerin tümünden oluşan ölümsüz insanlar vardır. Mehmet Uzun unutulmadı, unutulmaz ve unutulmayacaktır.”