Stockholm Kürt Enstitüsü aydınların çekim merkezi oldu

Stockholm Kürt Enstitüsü Başkanı Kamran Simo, kurumlarının İsveç'te ayakta durmayı başaran en eski Kürt kurumu olduğunu ve Kürt aydınları için bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Kürt Enstitüsü, kurulduğu tarih olan 21 Mayıs 1996 tarihinden beri, Kürt dili ve kültürünü konu alan yüzlerce seminer, konferans, panel ve etkinlik düzenledi; 117 Kürtçe eseri bastırarak okurlarla buluşturdu.

Enstitünün başkanlık görevini 2 yıldan beri üstlenen Şair-Yazar Kamran Simo, İsveç'te en uzun ömürlü Kürt kuruluşunun Stockholm Kürt Enstitüsü olduğunu, kurulduğundan günümüze kadar çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü söyledi.

Kürt yazarların şiir, roman ile Kürt dili ve edebiyatının gelişimiyle ilgili 117 kitabın basımını yaptıklarını, Kürdistanlı aydınlara yönelik Avaşin internet dergisini yayımladıklarını belirtti.

KÜRDİSTAN'IN DÖRT PARÇASINDAKİ AYDINLARI BİR ARAYA GETİRDİ

Enstitü, ayda bir kez özelikle de Kürt aydınlarının katıldığı seminerler düzenliyor. Simo, düzenledikleri seminerlerin yalnızca Kürt dili ve edebiyatını konu almadığını,  Kürdistan'ın değişik parçalarındaki gelişmelerin ele alındığı ve kitlesel katılımın sağlandığı konferans ve seminerler de düzenlendiğine dikkat çekti.

Enstitünün Kürdistan'ın dört parçasından değişik siyasi eğilimlerdeki yazar, şair ve aydınları bir araya getirme başarısını gösterdiğini söyleyen Simo, “Çünkü biz hepsini ilgilendiren etkinlikler örgütlüyoruz. Kürt dilinin lehçeleri, Kürdistan'da yaşayan halklar ve kültürler üzerine düzenlediğimiz seminerler ilgiyle izleniyor. Geçen hafta Yarsanları konu alan bir seminer düzenledik ve katılım oldukça iyiydi” dedi.

HALKLAR VE İNANÇLAR ARASINDAKİ ÖN YARGILARIN KIRILMASINA KATKI

Entitünün Kürt, Alevi, Sünni, Êzidî, Asuri-Süryani gibi her dini inanç ve etnik kökenden insanları bir araya getiren bir platform olma işlevini gördüğünü ve bunun halklar ve inançlar arası ön yargıların yıkılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Düzenlendikleri etkinilklerde Kürtçenin dört lehçesini kullandıklarını söyleyen Simo, Kürt çocuklarına yönelik enstitünün yaptığı çalışmaları şöyle özetledi:

“Kürt çocuklarına okullarda dillerini gelştirmeleri için yardımcı oluyoruz. Kürt dil ve kültürünü konu alan pek çok kitap bastırdık.  Alfabeden lise müfredatına kadar pek çok Kürtçe kitabımız var. Bu kitapları öğretmenler aracılığıyla Kürt öğrencilere ulaştırıyoruz. Ayrıca Kürt çocuklarının dillerini daha iyi öğrenebilmeleri için enstitüde kurslar düzenliyoruz.”

KÜRT ÇOCUKLARI DİLLERİNE İLGİ GÖSTERİYOR

Simo, İsveç'te yaşayan Kürt çocuklarının Kürtçeye ilgilerinin nasıl olduğu sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu konuda özel bir araştırma yapmadık. Kürtçe ana dil öğretmenleriyle çok yakın ilişkilerimiz var.  Onların verdikleri bilgiler, göçmen grupları arasında dillerine en fazla ilgi duyanların Kürt çocukları olduğunu gösteriyor. Bugün İsveç'te tüm Kürt ailelerin evlerinde Kürtçe çocuk kitapları var. Newroz kutlamaları ve festivallerde çok sayıda Kürtçe çocuk kitapları satılıyor.”

Simo, Kürt ailelerinin çoğunun evlerde çocuklarıyla Kürtçe konuşmaların çocukların Kürtçeye olan ilgilerini arttırdığını dikkat çekti.

“İsveç'in değişik illerinden öğretmenler enstitümüzden değişik konularda her çocuk için 4-5 Kürtçe kitabı alıyor. Bu kitapları öğrencilere dağıtıyor” diyen Simo, Kürtçe ana dil öğretmenlerinin Kürt dilinin gelişmesine büyük katkıda bulunduklarını vurguladı.

İsveç'te Kürt dili ve edebiyatıyla uğraşan kurumların çoğunun kapandığını veya atıl hale geldiğini söyleyen Simo, ayakta kalma başarısını gösteren Kürt Kütüphanesi ile sınırlı da olsa iş birliği yapabildiklerini belirtti.

ENSTİTÜDE 6 BİN KİTAP VE BİNİ AŞKIN DERGİ VE BELGE BULUNUYOR

Buna karşın İsveçli eğitim kurumlarıyla yakın ilişki içinde olduklarını ve pek çok etkinliklerini İşçi Eğitim Merkezi (ABF) ve belediyeyle birlikte organize ettiklerini söyledi.

Simo, İsveç devletinden herhangi bir maddi yardım almadıklarını ve enstitünün tüm giderlerini bastırdıkları kitaplar ve üye aidatlarından karşıladıklarını ifade etti.

Stockholm Kürt Enstitüsü'nde değişik dillerden 6 bin kitap ve bini aşkın dergi ve belge bulunuyor. Kürt dili ve edebiyatı üzerine araştırma yapan uzman ve öğrenciler, bunlardan ücretsiz olarak yararlanıyor.