'Toplumsal Devrim Çağı/Kapitalizmin Varoluşsal Krizi' kitabı çıktı

Ceylan Yayınları, Arif Çelebi'nin "Toplumsal Devrim Çağı/Kapitalizmin Varoluşsal Krizi" kitabını okurla buluşturdu.

Kitap, kapitalizmin varoluşsal krizi ve toplumsal devrim çağını çeşitli açılardan tartışıyor.

İlk bölümde, koronavirüs salgının ortaya çıkardığı sonuçlar ele alınıyor. Salgınla birlikte sıkça sorulan "Gökten yeni bir Keynes inecek mi?", "Servet vergisi çözüm olacak mı?" şeklindeki sorulara yanıtlar veriyor. Yazar "Koronavirüs salgını gösterdi ki, dünyamız bir an önce komünizme varan sosyalist devletler olarak örgütlenmezse insanlığın toptan bir yok oluşa doğru yokuş aşağı yuvarlanması daha da hızlanacaktır" diye yazıyor.

Ardından da kapitalizmin varoluşsal krizi tanımlanıyor: "Burjuvazinin manevra kabiliyeti dip noktasında. Eskisi gibi, sıkıştığında taviz siyaseti izleyerek rıza üretme koşulları son derece sınırlı. Dünyaya çeki düzen veremiyor. İşlerin düzeleceğine dair umut üretemiyor. İşçi sınıfı çocukları ebeveynlerinden daha eğitimli olmalarına karşın, ilk kez onlardan daha iyi bir hayat yaşayacaklarına dair bir umut beslemiyor. Bugünkü işçi kuşağı bir öncekinden geri koşullara mahkûm ve yarınki kuşak bugünkünün koşullarını arayacak.”

Emek-sermaye, sermaye-doğa ve sermaye-cins özgürlüğü çekişleri detaylıca inceleniyor. Yabancılaşma krizinin kapitalizmin varoluşsal krizinin bir başka göstergesi olduğunun altını çiziyor.

Varoluşsal sorunun tarihsel serüveni de gözler önüne serilirken, bu krizin kaynaklık ettiği sorunların aynı zamanda onları çözüme bağlayacak maddi koşulları da içerdiği vurgulanıyor.

Kapitalizmin krizi, komünizmin güncelliği ile ele alınarak, devrim sürecine hazırlığın güncel ve acil olduğuna vurgu yapıyor. 

Arif Çelebi, "Kapitalizmin varoluşsal krizinin diğer yüzü toplumsal devrim çağıdır" diye yazıyor.

Kitapta, Rojava Devrimi, Gezi/Haziran ayaklanması, Sarı Yeleklilerin isyanları üzerinden ayaklanmalar çağı inceleniyor.

Kitap, "Zor oyununu zor bozar. Mısır’dan ABD’ye, Tunus’tan Brezilya’ya, Irak’tan Fransa’ya emekçi dünya insanı bunu sokakta öğreniyor" cümlesi ile son buluyor.

Çelebi'nin "Marksizm Nedir? Komünizm Ne Kadar Uzakta?" ve "Komünizmin Şafağı/Emperyalist Küreselleşmenin Krizi" kitapları da yayınlanmıştı.