Yoldaşlarına sadakatiyle öne çıktı Ekin

Zorlu koşullara meydan okuyarak başarıdan başarıya koşan ve daima yoldaşlarına sadakatiyle öne çıkan Ekin, mücadelenin ruhunu en iyi yansıtan isimlerden biri oldu.

GERİLLA EKİN

Botan halkı, zorbalık ve baskılarla karşı karşıya kalsa da direniş ruhu her zaman canlı kaldı. İşgalciler, hain ve iş birlikçi kesimlerle güç birliği yaparak halka zulmetti, katliamlar gerçekleştirdi ve asimilasyon politikaları uyguladı. Buna rağmen Kürt halkı, özgürlük ve adalet için mücadelesini sürdürmekten vazgeçmedi. Her türlü zorluğa rağmen halkın direnci ve dayanışması geleceğe umutla bakmalarını sağladı. Ekin Reşit (Halime Erbey) de böylesi bir halkın yiğit kahramanıydı. Soykırımcı Türk devletinin, Botan halkına uyguladığı köy yakma ve göçertme politikaları sonucu yüz binlerce insanın metropollere göç etmek zorunda kaldığı bir dönemde ailesi de Mersin’e göç etmek zorunda kaldı. Daha çok gençken gençlik faaliyetlerine katılan Ekin, gerilla ağabeyi Reşit Bozan’dan (Mesut Erbey) da etkilendi ve 2001’de gerilla saflarında katıldı.

BAĞLILIK VE SORUMLULUK DUYGUSU GÜÇLENDİ

Gerilla saflarında yeni bir yolculuğa adım atan Ekin, ilk adımlarını yoldaşlık ilişkileri ve komünal yaşam tarzlarıyla atan cesur bir yoldaş oldu. Apocu militanların arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu derinden hissetti ve büyülendi. Bu deneyim sayesinde gerilla saflarında var olan güçlü dayanışma ve birlik duygusunun anahtarını keşfetti. Bu değerli öğretileri, yaşamının her anında taşımaya kararlı bir şekilde yola devam etti. Apocu militanların yoldaşlık ilişkileri ve komünal yaşam tarzları, mücadele yolculuğunda parıldayan yıldızların ışığını temsil etti. PKK'deki yoldaşlık ilişkilerinin birbirini geliştirme ve büyütme temelinde yükseldiğini kavradığı zaman kendi içindeki yoldaşlık ruhunu daha da derinleştirmek ve yoldaşlarına karşı daha iyi bir yoldaş olabilmek adına var gücüyle çalıştı. Bu farkındalık, ruhunda yeni bir aydınlanma yarattı ve yoldaşlık kavramının kutsallığını tüm inceliğiyle kavramasını sağladı. Yoldaşlarına olan sevgi ve saygısını daha da pekiştirerek, her birini özgün nitelikleriyle kucakladı. İçinde yanan ateş, yoldaşlarına karşı duyduğu derin bağ ve sorumluluk duygusunu güçlendirdi. Çabaları ve emeği, yoldaşları arasında birlik ve beraberliği daha da pekiştirdi. Kendini adadığı yoldaşlık ilişkileri, PKK'nin temelini oluşturan dayanışma ruhunu daha da derinlemesine anlamasına vesile oldu. Yoldaşlarına karşı duyduğu derin sevgi ve sadakatle, onların her zaman yanında oldu ve güçlü bir birlik olmanın önemini vurguladı.

YOLDAŞLIĞIN KUTSALLIĞINI YAŞADI

Samimi ve dürüst kişiliği, hesapsız yoldaşlığı ve içtenliğiyle tüm yoldaşlarının gönüllerinde taht kurdu. Yoldaşlarına olan karşı konulmaz bağlılığı ve sevgisi, çevresindeki herkesi etkisi altına aldı, derin bir saygı ve sevgi kazandırdı. Yoldaşlık ruhu, her anlamda en büyük değeri haline geldi ve özgüvenin yanı sıra olağanüstü bir doğallık kazandırdı. Samimi kişiliği, yoldaşlarının iç dünyalarına açılan bir kapı oldu ve rehberlik etti. Dürüstlüğü ve içtenliğiyle herkesi etkiledi, yoldaşlığın kutsallığını en saf haliyle yaşadı. Gösterdiği sadakat ve sevgi, yoldaşlık ilişkilerinin ne kadar değerli ve güçlü olduğunu gösterdi.

IŞIK SAÇAN BİR GERİLLA OLDU

Şehit yoldaşlarının emanetine sahip çıkmak için var gücüyle çalışan, yoldaşlığa verdiği kıymetle adeta ışık saçan bir yiğit gerillaydı Ekin. Zorlu anlarda yoldaşlarının yanında olan, onlara bağlılığıyla mücadeleyi sürdüren, her geçen gün kendisini geliştirerek savaşçı kadınların sembolü oldu. Şehit yoldaşlarının mirasına sahip çıkma kararlılığıyla dolu yüreği, her daim dimdik ayakta tuttu ve mücadele azmini güçlendirdi. Kendini geliştirmekten vazgeçmeyen, her gün daha da büyüyen bir azim ve kararlılıkla ilerledi. Yetkin bir kadın gerilla haline geldi. Zorlu koşullara meydan okuyarak, başarıdan başarıya koşan ve daima yoldaşlarına sadakatiyle öne çıkan Ekin, mücadelenin ruhunu en iyi şekilde yansıtan isimlerden biri oldu.

HER ANI EN YÜCE YAŞADI

Ekin, yaşamın içinde gizli anlamları fark eden, her anı derin bir anlamla donatan ve özgürlüğe doğru ilerleyen bir devrimciydi. Yaşam felsefesi, anın değerini kavramak, özgürlük idealiyle bütünleşmek ve her anı en yüce şekilde yaşamaktı. Yaşamın her anını kutsal bir armağan olarak gördü ve bu anları en iyi şekilde değerlendirmek için çaba harcadı. Anın içindeki güzellikleri, sevinçleri ve hüzünleri fark ederek, yaşamın derinliklerine doğru yolculuğa çıktı ve bu yolculukta özgürlüğü temel ilke olarak benimsedi. Özgür bir ruh olarak yaşama meydan okuyan Ekin, her anı dolu dolu yaşayarak, asla pes etmeyen bir direnişin simgesi haline geldi. Özgürlüğe ulaşma arzusu, hayatının odağında yer aldı; güç, cesaret ve kararlılık verdi. Hiçbir engel karşısında yılmadan ilerledi ve özgürlüğüne giden yolda adımlarını kararlılıkla attı. Her anında özgürlüğün nefesini hisseden, yaşamı özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak gören Ekin, kendisini ve çevresini özgürleştirmeye çalıştı.

FEDAİCE KATILIMI ESAS ALDI

Bir süre Hêzên Taybet'in çalışmalarında aktif bir şekilde yer alarak, fedaice katılımı ve öz veriyi yaşamının her anında temel ilke haline getirdi. Mücadele dolu ruhu, özgürlük idealleri etrafında şekillendi ve her anında bu ideallere sadakatle hizmet etti. Hêzên Taybet’te güçlü bir katılım sergilemek için tutkuyla ve inançla hakikatin yolunda ilerledi, hizmet etmekten asla vazgeçmedi, mücadeleye olan bağlılığıyla öne çıktı. Fedaice katılımı, yaşamının her anında özümsemiş olan Ekin, mücadele ruhuyla bütünleşti ve her anını özgürlük ideallerine adayarak geçirdi.

KADIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE KİLİT ROL OYNADI

Özgür bir kadın olma yolunda verdiği mücadele, sadece dışarıya gösterilen bir duruş değil, aynı zamanda içsel bir yolculuğun da ifadesidir. Ekin, derinlikli yoğunlaşmaları ve öz verili çabalarıyla özgür kadın özelliklerini ruhunda yaratarak, kişiliğinde yeni bir yansıma oluşturdu. Her adımında, kadın özgürlüğünü esas alan ideolojik temellerle harmanlanmış bir özgürlük arayışıyla yürüyen Ekin, sadece kendisi için değil tüm kadınlar için mücadele etti. Kendisini sorgulamakla kalmayıp, bu sorgulamaları eyleme dönüştürerek, kadın özgürlüğü mücadelesinde kilit bir rol üstlendi. Özgür bir kadın olma yolunda verdiği mücadele, bütün renkleriyle kaleme alınacak bir destanı andırıyor. Kürt Halk Önderi’nin ışığında ilerleyen adımlarıyla, özgür kadın olmanın ne demek olduğunu derinlemesine keşfetti ve kişiliğine bu değerleri sindirdi.

UMUDU VE DİRENCİ CANLI KILDI

Avaşîn’e 2014’te adım atan Ekin, sadece bir cephe komutanı değil, bir YJA Star komutanı olarak da görevini sürdürdü. Avaşîn'ın sarp kayalıklarında, dayanışma ve kararlılıkla hareket etti. Kendisini ve yoldaşlarını her zaman olası tehlikelere karşı hazırda tuttu; birlik ruhuyla hareket ederek, çevresine güven ve cesaret aşıladı. Gökyüzüne doğru yükselen şafakla tehditlere karşı dimdik durmayı sürdürdü. Savaşın en zorlu anlarında bile kararlılığı ve öncülüğü, birlik içinde umudu ve direnci canlı tuttu. Avaşîn'deki cephe komutanlığı görevindeki fedakarlığı ve kararlılığı, bir destan niteliğindedir. Zorlu coğrafyada ve zorlu koşullarda cesaretinden ödün vermedi.

ÖNCÜ KOMUTAN OLARAK TARİHE GEÇTİ

Türk ordusunun 2016’da kapsamlı saldırılarıyla karşı karşıya kalan Şehit Ekin, cesareti ve inancıyla ölümsüz bir destan yazdı. Yoldaşlarıyla birlikte aynı mevzilerde savaşan Avaşîn’in Cephe Komutanı Ekin, düşmana karşı göğüs göğüse çarpışarak ölümsüzler kervanına katıldı. Savaş meydanında, yoldaşlarına ilham veren öncü Ekin, cesareti ve direnciyle öne çıktı ve düşmana karşı onurlu bir direniş sergiledi. Botan'ın asi ruhu, adaletsizliğe ve zulme karşı duruşuyla direniş ateşini her zaman canlı tutan YJA Star'ın öncü bir komutanı olarak tarihe geçecek iz bıraktı. Direnişi ve öz verisi, özgürlük mücadelesinin kahramanları arasında yer alacaktır.