14 baro: Açlık grevindekilerin talepleri yerine getirilsin

Bölge kentlerindeki 14 baro, açlık grevlerinin tutsakların sağlığı açısından ağır sonuçlar doğurduğunu hatırlatarak, “Ağır sonuçlarla karşılaşılmaması açısından mahpusların hukuka uygun taleplerinin yerine getirilsin” çağrısı yaptı.

Bingöl Barosu’nun çağrısıyla bir araya gelen bölgenin 14 baro başkanı, yaptıkları toplantının ardından ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Taleplerini ve tespitlerini kamuoyuyla paylaşan baro başkanları, 2021'in ilk 3 ayında 67 kadının erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdiği hatırlatarak, ”Kadınlara yönelik  bu cinayet ve şiddet olaylarının önüne geçmek için yetkilileri 6284 sayılı kanun ve yine tarafı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasını, bu konuda kolluk ve yargı içerisinde ihtisas birimlerinin oluşturulmasını talep ediyoruz" denildi.  

Salgın gerekçe gösterilerek 2020 Ekim ayından bu yana hukuka ve mevzuata aykırı bir şekilde baroların olağan genel kurullarının engellendiği belirtilen açıklamada, “Baro seçimlerinin önündeki engeller kaldırılmalı, bu konudaki karmaşa ve kaosun ortadan kaldırılması için hızlıca yasal bir düzenleme yapılmalıdır” diye belirtildi. 

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: 

“Türkiye’nin mevzuat açısından önemli eksiklikleri olmakla birlikte, asıl sorunun uygulamadan kaynaklandığını belirterek, mevzuat değişikliği kadar zihinsel reforma da ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Hiç kuşkusuz reform konusunda atılacak ilk ve en önemli adım, ulusal mahkemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarını duraksamaksızın icra etmeleri, reform konusunda bir samimiyet göstergesi olacaktır. Bizler aşağıda imzası bulunan barolar olarak, hükümetin bu konuda atacağı adımları titizlikle takip edeceğiz. Açıklanan insan hakları eylem planındaki hedef ve amaçların bir an önce hayata geçirilmesi için düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

‘TALEPLER YERİNE GETİRİLSİN’

Açlık grevlerinin mahpusların sağlığı açısından son derece ağır sonuçlar doğurduğu bilinen bir gerçektir. Ağır sonuçlarla karşılaşılmaması açısından mahpusların hukuka uygun taleplerinin yerine getirilerek açlık grevlerinin sonlandırılması gerekmektedir. Daha önce yaptığımız gibi açlık grevlerinin sona erdirilmesi konusunda üstümüze düşen görev ve sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz. Yine bazı cezaevlerinde kabul ve sevkler sırasında mahpuslara yönelik çıplak arama uygulamasını, insan onuruna yönelik bir tavır olarak değerlendirmekteyiz. Aynı zamanda işkence ve kötü muamele olarak da değerlendirdiğimiz bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz.

‘İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEDE CEZASIZLIK POLİTİKASINA SON VERİLSİN’

Yapılan ev baskınlarında gözaltına alma ve ev aramaları sırasında, şüphelilerin konutlarının kapılarının kırıldığı, şüpheliler ve birlikte yaşadıkları kişilere yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına da tanıklık etmekteyiz. Bu iddialarla ilgili olarak yapılan suç duyurularının etkili ve hızlı bir şekilde soruşturulmadığını da gözlemlemekteyiz. Bu nedenle işkence ve kötü muamele iddiaları konusundaki cezasızlık politikasına son verilerek, bu iddiaların etkin bir şekilde soruşturulmasını bir kez daha talep ediyoruz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ  

2021 yılının ilk 3 ayında en az 67 kadının erkek şiddeti sonucu hayatını kaybettiği ve bu sayının onlarca katı kadının da fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı tespit edilmiştir. Kadınlara yönelik bu cinayet ve şiddet olaylarının önüne geçmek için yetkilileri 6284 sayılı kanun ve yine tarafı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasını, bu konuda kolluk ve yargı içerisinde ihtisas birimlerinin oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu gerçek ortadayken İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması yönündeki tartışmaların gündem bulmasını da doğru bulmamaktayız. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin engellenebilmesi için devleti, tüm kurum ve imkanlarıyla gerçek manada mücadele etmeye çağırıyoruz.” 

Açıklamada imzası bulunan barolar şunlar:

*Adıyaman Barosu 

*Ağrı Barosu 

*Batman Barosu 

*Bingöl Barosu 

*Bitlis Barosu

*Dersim Barosu 

*Diyarbakır Barosu 

*Hakkari Barosu 

*Mardin Barosu 

*Muş Barosu

*Siirt Barosu 

*Şırnak Barosu  

*Urfa Barosu 

*Van Barosu