Avaşin’de şehit düşen 3 gerillanın kimlikleri açıklandı

Avaşin’de şehit düşen 3 gerillanın kimliklerini açıklayan HPG, “Avaşîn’de yazılan destanın öncü militanları olan Ernesto, Gelhat ve Delîl yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkımıza başsağlığı diliyoruz” dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi açıklaması şöyle:

“İşgalci Türk devletinin 23 Nisan günü Avaşîn Eyaletine yönelik başlattığı işgal ve soykırım amaçlı operasyonları sürecinde Şehit Serdar alanında bulunan yoldaşlarımız düşmanın tüm vahşi saldırıları karşısında sarsılmaz bir irade ile mücadele etmiş ve düşmana ağır darbeler vurmuştur. Ernesto, Gelhat ve Delil yoldaşlarımızın günlerce süren destansı direnişi faşist Türk ordusunu adeta çılgına çevirmiş ve bunun üzerine düşman ahlak dışı yöntemlerle savaş mevzisinde bulunan yoldaşlarımıza karşı zehirli gazlar kullanmış, ihanet ve teslimiyeti dayatmıştır. Fakat sömürgeci Türk ordusunun tüm insanlık dışı yönelimlerine karşı bir an bile tereddüt etmeden Ernesto, Gelhat ve Delil yoldaşlarımız büyük bir inançla son nefeslerine kadar düşmanla savaşarak hem teslimiyetçiliğe hem de sömürgeci Türk devletine birer Apocu fedai militan olarak gereken cevabı vererek şehadete yürümüşlerdir.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Ernesto Zagros
Adı Soyadı: Ozan Ekinci
Doğum Yeri: Wan
Anne – Baba Adı: Nazife – Abdulselam
Şehadet Tarihi ve Yeri: 5 Mayıs 2021 / Avaşîn

 

Kod Adı: Gelhat Gabar
Adı Soyadı: Mehmet Kadri Ezen
Doğum Yeri: Şirnex
Anne – Baba Adı: Kudret – Hasan
Şehadet Tarihi ve Yeri: 5 Mayıs 2021 / Avaşîn

 

Kod Adı: Delîl Amed
Adı Soyadı: Mehmet Burakmak
Doğum Yeri: Amed
Anne – Baba Adı: Fehime – Zeki
Şehadet Tarihi ve Yeri: 5 Mayıs 2021 / Avaşîn


ERNESTO ZAGROS

Ernesto yoldaşımız Wan’da yurtsever bir ailede dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren soykırımcı Türk devletinin halkımıza karşı geliştirdiği kirli politikalara tanıklık etmiştir. Aynı zamanda partimiz PKK öncülüğünde gelişen Kürt halkının varlık ve özgürlük savaşını da yaşadığı çevre sayesinde tanımıştır. Böylece yurtsever Kürtlük bilinci taşıyan bir kültürle büyüyen Ernesto yoldaşımız, Kürdistan Özgürlük Hareketi’ne ve öncü gücü olan gerillaya karşı büyük bir sempati beslemiştir.

Ernesto yoldaşımız, Türk devletinin halkımızın kazanımlarını ortadan kaldırmak için DAİŞ çetelerini halkımıza saldırttığı 2014 yılında gerillaya katılımı insani ve vicdani bir görev olarak ele almış ve gerilla saflarına katılmıştır. Gerillaya katıldığı andan itibaren Zagros dağlarının heybeti karşısında büyülenmiş ve dağlara sevdalanmıştır. Bundan dolayı gerillacılığının ilk gününden şehit düştüğü an’a kadar Zagroslardan ayrılmamış, Zagrosların yiğit bir yoldaşı olmuştur. Ernesto yoldaşımız gerilla saflarına katıldıktan kısa bir süre sonra pratik zekâsı ile gerillacılığın tüm ayrıntılarına hâkim olmaya başlamış ve profesyonel gerillacılığa emin adımlarla ilerlemiştir. Zorlu pratik süreçlerden geçmesine rağmen morali ve devrimci coşkusuyla tüm zorlukların üstesinden gelmesini bilmiş ve giderek daha da tecrübe sahibi olmuştur. Gerillacılıktaki ustalığını düşman saldırıları karşısında da somut bir şekilde göstermiş ve birçok işgalcinin cezalandırıldığı eylemlere öncü bir militan olarak katılmıştır. Pratikçiliği kadar ideolojik olarak da kendisini geliştiren Ernesto yoldaşımız, Önder Apo’nun yaşam felsefesini başta yoldaşlık ilişkileri olmak üzere tüm yaşamına yansıtmaya büyük özen göstermiştir. Türk sömürgeciliğinin Avaşîn bölgesine yönelik başlattığı işgal saldırılarına ilk andan itibaren yılların intikam hırsıyla karşılık veren Ernesto yoldaşımız savaşın seyrini de böylece belirlemiştir. Avaşîn’de günümüze kadar kesintisiz olarak devam eden tarihi direniş geleneği ve bu gelenek üzerinden başlatılan Bazên Zagrosê Devrimci Hamlesi kuşkusuz bunun en somut örneği olmaktadır.

GELHAT GABAR

Gelhat yoldaşımız, gerilla mücadelemizin merkezi konumunda olan Botan’ın Şirnex şehrinde yurtsever bir ailede doğmuştur. Botan’da büyüyen her Kürt çocuğu gibi düşman gerçekliğiyle küçük yaşlardan itibaren tanışmış ve bu gerçekliği bilince çıkarmıştır. Soykırımcı Türk devletinin halkımızı asimile etmek için uyguladığı politikalara her gün tanıklık etmiş ve bu durum Gelhat yoldaşımızda düşmana karşı büyük bir öfkenin oluşmasına neden olmuştur. Soykırımcı Türk devletinin 2015 yılından itibaren devreye koyduğu ve amacı halkımıza soykırım, hareketimize tasfiyeyi dayatmak olan ‘’Çöktürme Planı’’ çerçevesinde geliştirdiği saldırılara karşı Gelhat yoldaşımız Şirnex’te direniş saflarına katılmıştır. Şirnex’te yürütülen Özyönetim Direnişleri’nde fedakârca mücadele etmiş, düşmana karşı hiçbir şekilde boyun eğilmeyeceğini geliştirdiği direnişle ispatlamıştır. Şirnex’teki çatışmalarda yaralanmasına rağmen mücadele azminden ve kararlılığından hiçbir şey kaybetmemiş, daha sonra Kürdistan dağlarında mücadelesine devam etmiştir.

Avaşîn’de yürütülen tarihi direnişe de öncülük düzeyinde katılan Gelhat yoldaşımız, dönemin ruhuna denk bir savaşın yürütülmesi halinde zaferin mutlaka kazanılacağına olan inancıyla tüm yoldaşlarına örnek olmuş, bu bilinç düzeyi ile bulunduğu her ortamda moral kaynağı olmasını bilmiştir. Şirnex’te yürütülen savaştan Türk ordusunun faşist karakterini iyi bilen Gelhat yoldaşımız, Şehit Serdar alanında da tüm gücüyle düşman askerlerine saldırmış ve birçok işgalcinin cezalandırılmasına öncülük etmiştir. Yoldaşlığındaki samimiyeti, emekçi ve dürüst yanlarıyla tüm yoldaşlarının sevgisini kazanan Gelhat yoldaşımız Avaşîn’deki varlık ve özgürlük savaşının fedai bir militanı olarak ölümsüzler kervanına katılmıştır.

DELÎL AMED

Başkentimiz Amed’de yurtsever bir ailede doğan Delîl yoldaşımız ailesinin ve büyüdüğü ortamın yurtsever olmasından kaynaklı Kürdistan Özgürlük Hareketi’ni yakından tanımıştır. Soykırımcı Türk devletinin halkımızı ortadan kaldırmak için uyguladığı siyasete bizzat şahit olmuş, fakat hiçbir şekilde bu siyaset ve uygulamaları kabullenmemiştir. Aynı şekilde sistemin mevcut yaşam tarzına da birçok noktada tepki göstermiş, asi bir kişilik olarak sürekli özgür yaşam arayışı içerisinde olmuştur.

Arayışlarının cevabını Önder Apo’nun felsefesinde bulan Delîl yoldaşımız, Partimiz PKK öncülüğünde geliştirilen Kürdistan Özgürlük Devrimi’ne tüm benliğiyle bağlanmıştır. Önder Apo öncülüğünde geliştirilen özgür yaşam dışında hiçbir yaşam tarzını kabul etmemiş, aksine bu yaşamın öncü bir savaşçısı olmak için yoğun bir çabanın ve emeğin sahibi olmuştur. Gerillacılıkta profesyonelleşmek ve halkımızın özgürlük özlemlerine cevap olabilmek için yeni dönemin ihtiyaçları çerçevesinde uzmanlaşma eğitimlerine ağırlık vermiştir. Yine ideolojik olarak da kendisini sürekli geliştirmiş ve fedai bir militan olmayı başarmıştır. Delîl yoldaşımız bulunduğu Avaşîn alanının doğasının güzelliğine, yoldaşlık ilişkilerine ve ancak emek verilerek üstesinden gelinebilecek zorluklarına büyük bir tutkuyla bağlanmıştır. Kürdistan’ın cenneti anımsatan bu eşsiz coğrafyasına yönelik Türk işgalciliğinin saldırılarına karşı geliştirilen birçok eyleme katılmış, düşmana darbe üstüne darbe vurmuştur. Türk devletinin son geliştirdiği saldırılar sırasında da son mermisine kadar savaşmıştır. Düşmanın teslimiyet ve bazı çürümüş kişiliklerin ihanet çağrılarına karşı dik duruşundan taviz vermemiş ve fedai bir şekilde şehadete yürümesini bilmiştir.

Avaşîn’de yazılan destanın öncü militanları olan Ernesto, Gelhat ve Delîl yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkımıza başsağlığı diliyor, kahraman şehit yoldaşlarımızın mücadelelerini mutlaka zaferle taçlandıracağımızın sözünü yineliyoruz.