Botan dağlarının asi çocuğu: Reşit Serdar

Botan dağlarının asi çocuğu Reşit Serdar, zorluk tanımadan büyük bir öfkeyle düşmanın üzerine giden büyük bir komutandı.

18 Kasım 2012 yılında Şemzinan'da şehitler kervanına katılan Reşit Serdar'ın mücadelesi tüm görkemliliği ile Kürdistan dağlarında devam ediyor.

Bir dağlı çocuğun öyküsü nasıl anlatılmalı, hele hele bir koçerin öyküsü anlatılacaksa… Botan hem dağlıların, hem de koçerlere yurtluk eden coğrafya… Tarihin tüm yaratımlarının izleri, gizemleri, tıpkı insanları gibi bu coğrafyanın derinliklerinde gizli. Mezopotamya’nın binlerce yıldır kölelik nedir bilmeden özgürce yaşayan insanının ruhu, asiliği ve asaleti de burada gizli.

1973 yılında Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Ers köyünde dünyaya gelen PKK’nin öncü komutanlarından Mehmet Can Gürhan (Reşit Serdar), tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurtsever bir ailede dünyaya geldi.

Mehmet Can kabına sığmayan, deli dolu bir çocuktur. Kavgacıdır. Doğduğu coğrafya gibi baş eğmez ve asi… Mehmet Can daha çocuk ve olup bitenlerden habersizken bulunduğu coğrafyada harıl harıl yeni bir isyan örülüyordu.

Komutan Egît ve yoldaşları kadim toprakların halkı olan Kürtlerin birikmiş isyanı olarak patlamak üzereydiler. Bu sır yavaş yavaş yayılıyor ve sır olmaktan çıkıyordu.

İlk kurşun sadece Eruh’ta sömürgecilere karşı atılmadı. Baskı ve işkencelerden bıkmış usanmış bir toplumun her şeyiyle sinmiş gerçeğine atıldı.

Mehmet Can, 15 Ağustos hamlesi sonrası arayışlara başlar ve harekete katıldıktan sonra çok sevdiği ve ilk gördüğü gerilla komutanlarından biri olan Reşit’in ismini alır.

KOMUTANI SARI İBRAHİM'İN YÜKÜNÜ OMUZLAR

Tüm Kürt gençleri gibi düşmanının üzerine kinini kusacak tarihi bir fırsat yakalamıştır Mehmet Can. Diğer adıyla ARGK gerillası Reşit. Hareketli birliğin komutanı olan Serdar arkadaşın denetiminde hem savaşçılık, hem de komutanlık yapar. Serdar arkadaşın şahadetinden sonra anısına ismini alır.

Artık iki ARGK gerillası ve komutanı olan Reşit ile Serdar’ın isimlerinin, anılarının ve umutlarının taşıyıcısı olur Reşit Serdar. Botan'daki en amansız savaş yıllarının en hareketli ve savaşkan grubu içerisinde yer alır. Hem savaşır, hem komutanlık yapar, hem de arkadaşlarını savaştırır. Bilge insanın dikkatini çekebilecek kadar iyi bir savaşçı ve komutandır artık.

Asi coğrafyanın isyankar ve dize gelmez savaşçılığını 1997 yılında Önderlik sahasına giderek güçlü bir bilinçle yoğurur. Botan dağlarının asi, ele avuca sığmaz çocuğu, Botan dağlarının genç savaşçısı ve komutanı direnişi daha yaygın ve kapsamlı bir şekilde yürütmek için Amanoslara yürür. Yürüyüşü çok kısa ama çarpıcı ve sonuç alıcıdır. Komutanı olan Sarı İbrahim'in yükünü büyük oranda omuzlar.

18 KASIM 2012 YILINDA ŞEMZİNAN'DA ŞEHİT DÜŞTÜ

Görkemli bir şekilde Amanos dağlarında iken gelişen uluslararası komplo sonrasında 1999 yılında Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine geri çekilen gerilla gruplarıyla Medya Savunma Alanları'na geçer. Medya Savunma Alanları’nda hemen hemen tüm eyalet ve sahalarda komutanlık yapar Reşit Serdar.

Reşit Serdar, zorluk tanımadan büyük bir kin ve öfkeyle düşmanın üzerine giden yorulmaz, durmaz bir kişilik. Botan'ın yetiştirdiği büyük savaşçı ve komutanlarından biri olmayı başarır. Egît komutan kişiliğinin takipçisi ve uygulayıcısı olur. Ve bu çizgide nasıl savaşılması gerektiğini komutasındaki binlerce gerillaya, özgürlük savaşçılarına taşırdı.

18 Kasım 2012 Tarihinde HPG Komuta Konseyi üyesi iken Şemzinan'a bağlı Gerdiya alanında bir çatışmada öncü komutanları gibi şehitler kervanına katılan Reşit yoldaşın mücadelesi günümüzde tüm görkemliliği ile Kürdistan dağlarında devam ediyor. Xalit’lerin, Kemallerin, Egîtlerin, Adılların, Reşit Serdarların savaşçıları onların adını taşıyor ve savaşçı ruhlarını her yerde pratikleştirmeye devam ediyorlar.