HBDH: İşgalci faşizm yenilecek, gerilla mücadelesi kazanacak

Türk devletinin Gare’ye yönelik düzenlediği işgal saldırılarına tepki gösteren HBDH YK: Gare savunmasında aktif bir şekilde yer alıyoruz. Safımız özgürlük gerillalarıyla omuz omuza işgalci TC devleti ve onun işbirlikçilerine karşı direniş cephesindedir.

Yazılı bir açıklama yapan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) Yürütme Komitesi (YK), Türk devletinin saldırılarına karşı gerilla güçlerinin güçlü direniş göstererek karşı koyduğunu belirtti. Şimdiden işgalci güçlerin büyük kayıplarının olduğunu da belirten HBDH YK “Faşist Türk devleti güçleri yoğun keşif hareketleri ve savaş helikopterleriyle alana dönük yoğun bombardımana devam etmektedir” dedi.

“HBDH olarak Gare savunmasında aktif bir şekilde yer alıyoruz. Safımız özgürlük gerillalarıyla omuz omuza işgalci TC devleti ve onun işbirlikçilerine karşı direniş cephesindedir. HBDH gerillaları olarak işgalci faşist güçlere karşı HPG gerillalarıyla omuz omuza mevzilerde savaşıyoruz ve savaşacağız” diyen HBDH YK açıklamasında şunları belirtti: “Bizler Kürdistan özgürlük mücadelesinde destek olarak HBDH güçleri olarak HPG saflarında gerilla kıyafetleriyle omuz omuza savaşacağız. Tarih ihaneti de direnişi de devrimci siper yoldaşlığını da yazacaktır.

HBDH olarak Türkiye işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara ve gençlere çağrımız faşist iktidarın işgal saldırılarına sessiz kalmamalarıdır. Birleşik devrim güçleri olarak ‘Faşizmi yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız’ devrimci seferberlik hamlemizi büyütme çağrısı yapıyoruz.

İşgalci faşist Türk devleti güçleri Türkiye ve Kürdistan topraklarının her yerinde HBDH güçlerinin hedefi olacaktır. Bulunduğumuz bütün alanlarda bütün imkanlarımızı kullanarak işgalci faşist devlete karşı birleşik mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıyoruz.

Faşist iktidarın işgal saldırısı başarılı olmayacaktır. Faşizm Kürdistan dağlarında gerillanın görkemli direnişi karşısında kaybedecektir. Bizler bu temelde gerillanın görkemli direnişini Türkiye metropollerine taşıyacağız. Bulunduğumuz bütün alanlarda faşist devleti ve kurumlarını hedef alacağız.

Devrimci seferberlik hamlesi kapsamında faşist iktidar hiçbir yerde kendini güvende hissetmeyecektir. HBDH güçlerimiz her yerde ve her olanağı kullanarak faşizmden hesap sormaya ve ona darbeler indirmeye devam edecektir.

HBDH güçleri olarak şimdiye kadar mücadelemizi ağırlıklı olarak faşist iktidara ve onun işbirlikçi kurumlarına dönük olarak geliştirdik.”

HBDH gerilla ve milis güçlerinin işgalcilerle işbirliği yapan güçlerin de hedefleri olacağını kaydeden HBDH YK, “Faşist Türk devleti ile iş birliği yaparak Kürt özgürlük hareketine dönük tasfiye saldırısında bulunan bütün güçler hedefimiz olacaktır.

Faşizmin işgal saldırıları karşısında savaşın ateşi Türkiye ve Kürdistan coğrafyasının her alanına yayılacaktır. Halkımıza çağırımız bu temelde birleşik devrim mücadelemize güç vermeleridir.

İşçiler, emekçiler, kadınlar ve gençler birleşik devrim mücadelemize güç verin. Bize destek olun faşizmi yıkalım.

Gün faşizmden hesap sorma günüdür. Bütün olanaklarımızı kullanarak işgalcilerin yenilgiye uğratılması hedefimizdir. Faşist iktidar bulunduğu hiçbir alanda güvende olmayacaktır” dedi.