HPG: Erzirom şehitlerini saygıyla anıyoruz

2016 yılında şehit düşen 4 gerillayı saygıyla anan HPG, “anılarını ve hayallerini Özgür Kürdistan’da mutlaka yaşatacağımızın sözünü yineliyoruz” dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi, Erzirom’da şehit düşen 4 gerillaya ilişkin şunları belirtti:

“2016 yılında işgalci Türk devletinin Bakurê Kurdistan’da soykırım amacıyla halkımıza ve hareketimize karşı geliştirdiği savaşta düşmana karşı fedaice savaşarak şehadete ulaşan Doğan, Serhat, Agir ve Andok yoldaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor, anılarını ve hayallerini Özgür Kürdistan’da mutlaka yaşatacağımızın sözünü yineliyoruz.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Doğan Malazgirt
Adı Soyadı: Yakup Söylemez
Doğum Yeri: Mûş
Anne - Baba Adı:
Şahadet Tarihi ve Yeri: 20 Kasım 2016 / Erzirom

 

Kod Adı: Serhat
Adı Soyadı: Hakan Mahçup
Doğum Yeri: Erzirom
Anne - Baba Adı:
Şahadet Tarihi ve Yeri: 20 Kasım 2016 / Erzirom

 

Kod Adı: Agir Pasûr
Adı Soyadı: Bilal Memiş
Doğum Yeri: Amed
Anne - Baba Adı: İlhan - Vehbi
Şahadet Tarihi ve Yeri: 27 Ekim 2016 / Erzirom

 

Kod Adı: Andok Mûş
Adı Soyadı: Arof Tüzün
Doğum Yeri: Mûş
Anne - Baba Adı: Elmas - Abdurrahman
Şahadet Tarihi ve Yeri: 27 Ekim 2016 / Erzirom

 

DOĞAN MALAZGİRT

Doğan yoldaşımız, binlerce genç evladını ülkemiz Kürdistan’ın özgürlüğü için gerilla saflarına katarak yurtseverliğin gereklerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren Serhed’in kadim kenti Milazgîr’de yurtsever bir ailede doğmuştur. Gerilla güçlerimizin 90’lı yıllardan itibaren Serhed alanında etkili bir mücadele yürütmesi ile gerillayı ve partimiz PKK’yi tanıyan Doğan yoldaşımız gençlik yıllarından itibaren birçok legal çalışmada yer alarak her onurlu Kürt genci gibi sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmıştır. Ailesinin ekonomik sorunlarından dolayı Türk metropollerinde çalışmak zorunda kalan Doğan yoldaşımız buralarda düşman gerçekliğini daha net bir şekilde bilince çıkarmıştır. Yaşadığı çelişkilerin kaynağını doğru bir şekilde tespit eden Doğan yoldaşımız çözümün TC faşizmine karşı en etkili bir şekilde mücadele etmekten geçtiğine inanmış, bunun da ancak gerilla mücadelesiyle mümkün olacağına kanaat getirmiştir. Bu temelde 2007 yılında gerilla saflarına katılmış ve halkımızın özgürlüğü için fedaice bir mücadele sürecine ilk adımını atmıştır.

Gerillaya ilk katıldığından itibaren büyük bir titizlik, dikkat ve merakla gerilla yaşamını takip eden ve başladığı yeni yaşamı anlamaya, özümsemeye çalışan Doğan yoldaşımız gerillanın tüm olanaksızlıklara rağmen yaratıcı bir tarzla dağ koşullarında yeni bir yaşam oluşturması karşısında hayran kalmıştır. Bundan dolayı yaşama katılımında her zaman coşkulu, moralli olmuş ve enerjisiyle tüm yoldaşlarını etkilemesini başarmıştır. Emekle yarattığı kişiliği ile gerilla yaşamında da hiçbir zaman emekten ve fedakarlıktan ödün vermemiş, emekle yaratılan değerlerin her zaman kalıcı olacağına inanmıştır. Günlük pratik çalışmalar kadar eğitimi için de büyük bir emeğin sahibi olan Doğan yoldaşımız Önder Apo felsefesinde her geçen gün derinleşmiştir. Kapitalist ve sömürgeci sistemlerin Kürt insanı üzerinde yarattığı etkileri Önderlik eğitimleriyle bir bir üzerinden atmış, özgür yaşamın ölçü ve ilkeleri ile kişiliğinde önemli değişimler yaratmıştır. Doğan yoldaşımız halkımızın onurlu bir yaşama kavuşması ve Önderliğimizin fiziki özgürlüğü için soykırımcı Türk devletine karşı amansız bir gerilla savaşının verilmesi gerektiğine tüm benliğiyle inanmış, bu amasız savaşın bir fedai militanı olabilmek için yoğun bir çabanın içerisinde olmuştur. Bu yoğunlaşması ile öncü bir komutan olmayı başaran Doğan yoldaşımız her zaman Bakûrê Kurdistan’da gerilla mücadelesi yürütmek istemiş ve bunun için de ısrarcı olmuştur. Eylemci kişiliğiyle Türk soykırımcılığına ağır darbelerin vurulduğu birçok eylemde yer almış, düşmana olan öfkesini etkili bir şekilde açığa çıkarmıştır. Yoldaşlığa verdiği değer ile tüm yoldaşları arasında saygı duyulan ve aranan bir arkadaş olan Doğan yoldaşımız, aynı zamanda kendisini tarihte Kürdistan için mücadele eden tüm isyan önderlerinin takipçisi ve mirasçısı olarak görmüş, başta Dersîm ve Zilan Katliamlarında şehit edilen insanlarımızın intikam sözü ve eylemi olmasını başarmıştır.

SERHAT

Serhat yoldaşımız, soykırımcı Türk devletinin özel savaş ve asimilasyon politikaları ile teslim almak istediği ve faşist uygulamalarının merkezi haline getirdiği Erzirom’da yurtsever ve Kürtlük değerlerine bağlı bir ailede doğmuştur. Aile çevresinin derin tarihi hafızası sayesinde halkımızın tarihsel süreç içerisinde özgürlük için verdiği mücadeleyi ve bu mücadele uğruna verilen bedelleri öğrenme imkanına kavuşmuştur. İşgalci Türk devletinin soykırımcı yönünü daha genç yaşlarından itibaren gören Serhat yoldaşımız halkımızın yaşadığı katliamların hesabını sormak ve soykırım politikalarının yenilgiye uğratılması için mutlaka en aktif bir şekilde mücadelenin içerisine girmesi gerektiğine inanmıştır.

Bu temelde sömürgeci TC devletinin sahte çözüm hayalleri ile halkımızı mücadele etmekten uzaklaştırmak için geliştirdiği politikalara hiçbir zaman inanmamış ve 2014 yılında gerilla saflarına katılmıştır. Gerçek çözümün ve özgürlüğün gerilla savaşının geliştirilip düşmanın yenilgiye uğratılması ile mümkün olabileceğine inanan Serhat yoldaşımız Bakurê Kurdistan’da gerillacılık yapmanın verdiği avantajla kısa sürede yetkin bir gerilla olmayı başarmıştır. Gerillacılığın bütün ilke ve kurallarını bizzat yaşayarak öğrenmiş, böylece büyük bir tecrübe sahibi olmuştur. Doğal kişiliğini Apocu ideoloji ile donatan Serhat yoldaşımız önemli çıkışlar yapmış ve öncü bir militan olmayı başarmıştır.

AGIR PASÛR

Agir yoldaşımız, her zaman Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’ne öncülük eden direniş merkezi Amed’te dünyaya gelmiş ve yurtsever bir ailede büyümüştür. Emekçi bir ailede büyüyen yoldaşımız, ailesine maddi destek sağlamak için çeşitli işlerde çalışmıştır. Bu süreçte halkımızın yaşadığı zorluklara ve Kürt kimliğini koruyarak onuruyla yaşamak isteyen insanlarımızın maruz kaldığı baskılara tanıklık etmiştir. Sömürgeci devletin asimilasyon, inkâr ve imha politikalarını karşısında arayış içine giren Agir yoldaşımız, çocukluk döneminde itibaren ismini hep duyduğu partimiz PKK’yi daha yakından tanımaya başlamıştır. Önderlik çizgisinin çözüm gücü ve toplum merkezli özgürlük anlayışının halkımızın varlığını koruyarak özgürce yaşama yolunu açtığı gerçekliğini gören yoldaşımız, o andan itibaren Önder Apo felsefesinin takipçisi ve uygulayıcısı olmuştur. Kürt gençlerini sistemin karanlık ve yok edici etkisinden kurtarmak için bir süre gençlik çalışmalarına katılmış, büyük emek vererek birçok Kürt gencine bilinç aşılamıştır.

Yürüttüğü çalışmalarla büyük bir enerji açığa çıkaran yoldaşımız, 2014 yılında gerilla saflarına katılarak mücadelesini Kürdistan’ın özgür dağlarında yürütme kararı almıştır. Gerilla yaşamının sıcaklığı ve içtenliğinden çok etkilenen yoldaşımız, PKK’nin yarattığı yeni yaşamın yoldaşlık ilişkilerini şahsında somutlaştırmış ve gittiği her yerde hakîm kılmanın mücadelesini vermiştir. Askeri alana yatkınlığı ve kısa sürede birçok farklı alanda uzmanlaşmasıyla dikkat çeken yoldaşımız, profesyonel gerilla çizgisine ulaşmak için her zaman derin yoğunlaşmalar içerisinde olmuştur. Daha önce yaralanmasına rağmen bir süre Metîna alanında pratik yürüten yoldaşımız, uzun yıllar Bakûrê Kurdistan’da gerillacılık yapma hayalinin ısrarlı takipçisi olmuştur. 2016 yılında önerisi temelinde Erzirom alanına geçen yoldaşımız, gittiği alana hızla adapte olmuş ve güçlü bir pratiğe imza atmıştır. Şehit düştüğü güne kadar durup dinlenmeden emek veren Agir yoldaşımız mücadelemizde yaşamaya devam edecektir.

ANDOK MÛŞ

Andok yoldaşımız, Kürdistan direniş tarihine işgale ve işgalciye geçit vermeyen çizgisiyle Kürt halkının varlığını koruma savaşına her zaman destek veren Serhat bölgesinin yurtsever Gimgim ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yurtsever direniş kültürüyle büyüyen Andok yoldaşımız, işgalci TC devletinin halkımıza karşı uyguladığı acımasız soykırım politikalarına yaşadığı topraklarda tanıklık etmiş ve işgalcilere karşı her zaman büyük bir öfke duymuştur.

Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’ni tanıyan ve yakından takip eden yoldaşımız, uzun soluklu ve kararlı bir direniş olmadan işgal saldırılarının bir bütün olarak ortadan kaldırılamayacağı gerçeğini bilince çıkarmış ve bu temelde gerilla saflarına katılmıştır. Halkımıza karşı imha konseptinin tekrar devreye sokulduğu 2015 yılında saldırılar karşısında gerilla saflarında yerini alarak Kürt gençlerinin işgal karşısında tutumunun nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştur. Büyüdüğü ve çok iyi tanıdığı topraklarda gerillacılık yapma şansına sahip olan yoldaşımız, bu avantajı yürüttüğü pratikle değerlendirmiştir. En zor koşullar altında, devrimci yaşam ve işgalcilere karşı etkili savaş çizgisinden asla taviz vermeyen yoldaşımız, işgalcilere etkili darbelerin vurulduğu eylemlerde yerini almıştır. PKK’nin yoldaşlık çizgisine, şehitler ve Önderlik gerçeğine sınırsız bir bağla bağlı olan Andok yoldaşımız, şehitlerimizin devrim mücadelesini zaferle sonuçlandırmak için yılmadan çalışmış ve dönemin ihtiyaçları çerçevesinde tam ve güçlü bir katılım sağlamıştır. Andok yoldaşımız, zafer çizgisinde yürüyen mücadelemizde her zaman önümüzü aydınlatmaya devam edecektir.

Büyük bedeller verilerek ilmek ilmek örülen özgürlük mücadelemize yaşamları ve direnişleriyle büyük değerler katan Doğan, Serhat, Agir ve Andok yoldaşlarımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkımıza başsağlığı diliyoruz.”